Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Netaji Subhas Institute of Technology (NSIT), Delhi

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Anurag Rawat 44.0 (229) 3.0 (0) 47.1   
2 Johar 39.3 (301) 0.0 (0) 39.3   
3 Gaurav 37.4 (380) 0.4 (0) 37.7   
4 Abhay Garg 35.2 (372) 0.2 (0) 35.4   
5 Batman 28.3 (82) 0.0 (0) 28.3   
6 Nitish 24.2 (214) 2.4 (0) 26.6   
7 Rohil Sinha 25.3 (229) 0.0 (0) 25.3   
8 Ayur Jain 21.8 (252) 0.0 (0) 21.8   
9 ARPIT BHARDWAJ 20.7 (254) 0.0 (0) 20.7   
10 Saurabh Verma 18.6 (230) 0.2 (0) 18.7   
11 StillHungry 18.2 (215) 0.0 (0) 18.3   
12 besteady 18.0 (235) 0.0 (0) 18.0   
13 [GODZONED] alpha coder 17.1 (251) 0.2 (0) 17.3   
14 Aditya Jain 16.9 (94) 0.0 (0) 16.9   
15 vivek singh rana 15.3 (267) 0.5 (0) 15.9   
16 Sarthak Narang 15.2 (223) 0.1 (0) 15.3   
16 Sachin 15.3 (175) 0.0 (0) 15.3   
18 picaso 14.8 (200) 0.0 (0) 14.8   
19 vyomkesh 14.7 (149) 0.0 (0) 14.7   
20 Sanchit Manchanda 11.1 (199) 3.5 (0) 14.6   
21 psych_cod3r 14.4 (208) 0.0 (0) 14.4   
22 Abhi 14.0 (226) 0.0 (0) 14.0   
22 Jai 14.0 (194) 0.0 (0) 14.0   
22 rhyme 14.0 (147) 0.0 (0) 14.0   
25 karan173 13.4 (157) 0.1 (0) 13.5   
26 Manish Mishra 13.3 (86) 0.0 (0) 13.3   
27 T!a`LunG 12.6 (143) 0.5 (0) 13.0   
28 Jayesh 12.8 (177) 0.0 (0) 12.8   
29 sagorika1996 12.1 (184) 0.1 (0) 12.2   
29 Ayush Garg 12.2 (117) 0.0 (0) 12.2   
31 Dhruv Mullick 11.9 (221) 0.0 (0) 11.9   
31 kapeed 11.8 (145) 0.1 (0) 11.9   
33 rush 11.7 (160) 0.0 (0) 11.7   
34 peeyush taneja 11.5 (231) 0.1 (0) 11.6   
35 kaz00m 11.4 (148) 0.2 (0) 11.5   
36 Gaurav Kumar 11.2 (300) 0.0 (0) 11.2   
37 Abhishek Jindal 10.7 (167) 0.3 (0) 11.0   
38 dhumketu 10.0 (218) 0.9 (0) 10.9   
39 Sumit Vohra 10.4 (101) 0.0 (0) 10.4   
40 mrolympia 10.0 (277) 0.0 (0) 10.0   
40 Keshav Gupta 10.0 (165) 0.0 (0) 10.0   
40 TheChamp 6.1 (140) 3.9 (0) 10.0   
40 garvit jain 10.0 (104) 0.0 (0) 10.0   
44 Ayush Garg 9.9 (97) 0.0 (0) 9.9   
45 Naruto uzumaki 9.6 (213) 0.0 (0) 9.6   
46 Kaydee 9.3 (132) 0.2 (0) 9.5   
46 Smookiekins 9.5 (127) 0.0 (0) 9.5   
48 RANA 7.2 (142) 2.2 (0) 9.4   
48 Devilz 9.4 (89) 0.0 (0) 9.4   
50 Mukul Gupta 9.2 (120) 0.2 (0) 9.3   
51 SIJAL 9.2 (123) 0.0 (0) 9.2   
51 mayank rastogi 9.0 (106) 0.1 (0) 9.2   
53 knight01 9.0 (113) 0.0 (0) 9.0   
54 sameer makker 8.8 (178) 0.0 (0) 8.8   
55 Sahil Dua 7.5 (183) 1.1 (0) 8.6   
56 Aman 8.5 (171) 0.0 (0) 8.5   
56 Deepak 8.5 (115) 0.0 (0) 8.5   
56 Shiva Mahajan 8.3 (114) 0.1 (0) 8.5   
59 Vibhor Gaur 8.2 (81) 0.0 (0) 8.2   
60 aps 8.0 (169) 0.0 (0) 8.1   
60 Anmol Pandey 8.1 (168) 0.1 (0) 8.1   
62 Chetan 7.9 (125) 0.0 (0) 7.9   
62 Ikshu Bhalla 7.9 (94) 0.0 (0) 7.9   
64 Vidur Katyal 7.8 (181) 0.0 (0) 7.8   
64 Saurabh Modi 7.6 (132) 0.2 (0) 7.8   
64 Guru 7.8 (99) 0.0 (0) 7.8   
67 sushant bhatia 7.2 (95) 0.5 (0) 7.7   
68 Nikhil 7.6 (116) 0.0 (0) 7.6   
69 amit 7.5 (100) 0.0 (0) 7.5   
69 mac12 7.5 (85) 0.0 (0) 7.5   
71 Xiayou 7.4 (185) 0.0 (0) 7.4   
71 nitin 7.1 (99) 0.3 (0) 7.4   
73 ANSH KHANNA 7.3 (182) 0.0 (0) 7.3   
74 Gaurav Babbar 5.8 (69) 1.4 (0) 7.2   
75 smart_alec 6.8 (77) 0.0 (0) 6.8   
76 manrajsingh 5.9 (119) 0.7 (0) 6.6   
77 bruce wayne 6.0 (120) 0.5 (0) 6.5   
77 apar 6.5 (101) 0.0 (0) 6.5   
77 Abhinav Arora 6.5 (92) 0.0 (0) 6.5   
80 Ayush Verma 6.4 (136) 0.0 (0) 6.4   
80 shashank gupta 6.4 (100) 0.0 (0) 6.4   
82 AKJ 6.2 (117) 0.1 (0) 6.3   
82 sab 6.3 (111) 0.0 (0) 6.3   
82 Tarun Gehlaut 6.2 (103) 0.1 (0) 6.3   
85 arjitkansal 6.2 (55) 0.0 (0) 6.2   
86 tinup 6.1 (113) 0.0 (0) 6.1   
86 Tanuj 6.1 (97) 0.0 (0) 6.1   
88 shake 6.0 (121) 0.0 (0) 6.0   
89 karan 5.6 (162) 0.3 (0) 5.9   
89 AlphaDecay 5.9 (123) 0.0 (0) 5.9   
89 piyush goyal 5.4 (119) 0.5 (0) 5.9   
89 Shubham Grover 5.9 (60) 0.0 (0) 5.9   
93 ravishankar23 5.8 (77) 0.0 (0) 5.8   
93 shivam 5.8 (63) 0.0 (0) 5.8   
95 panky 5.6 (111) 0.1 (0) 5.6   
95 Muskan 5.6 (94) 0.0 (0) 5.6   
97 Saras Gupta 5.5 (26) 0.0 (0) 5.5   
98 MKM 5.1 (152) 0.3 (0) 5.4   
98 mad4code 5.0 (101) 0.5 (0) 5.4   
98 nakuls 5.4 (80) 0.0 (0) 5.4