Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Anna University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 vengatesh 47.9 (368) 0.2 (0) 48.1   
2 785227 33.6 (322) 3.3 (0) 36.9   
3 Kashyap Krishnakumar 31.9 (344) 2.3 (0) 34.2   
4 Aravindan Chandrasekaran 31.2 (326) 2.1 (0) 33.3   
5 Radhakrishnan Venkataramani 26.8 (211) 0.2 (0) 27.1   
6 Dhandapani 13.2 (118) 3.1 (0) 16.3   
7 Vijay 16.2 (198) 0.0 (0) 16.2   
8 sankar 11.4 (81) 3.7 (1) 15.1   
9 mombassa 10.4 (132) 3.5 (0) 13.9   
10 Krishna Nakkeeran 10.5 (146) 3.3 (1) 13.8   
11 cegprakash 10.1 (162) 2.9 (0) 13.0   
12 _maverick 9.2 (119) 3.6 (0) 12.9   
12 Satish 7.3 (97) 5.6 (1) 12.9   
14 Karthik 12.5 (172) 0.0 (0) 12.5   
15 Kousik Kumar 11.8 (148) 0.4 (0) 12.2   
16 arun 11.0 (140) 0.0 (0) 11.0   
17 Noob 10.6 (207) 0.4 (0) 10.9   
18 Benkindersophobia 7.1 (118) 3.6 (0) 10.7   
19 ♥☻♥ David ♥☻♥ 9.6 (166) 0.6 (0) 10.2   
20 vishnu 9.3 (198) 0.1 (0) 9.4   
21 sathyanarayanan 8.6 (201) 0.1 (0) 8.7   
22 gohan 8.5 (110) 0.0 (0) 8.5   
22 HD :-D 8.5 (23) 0.0 (0) 8.5   
24 Rajagopal 7.9 (171) 0.2 (0) 8.1   
25 Vasanth Kumar 4.6 (67) 3.1 (0) 7.7   
26 prakash 7.2 (115) 0.0 (0) 7.2   
26 ♠A571E♠ 6.6 (53) 0.5 (0) 7.2   
28 Aswin Murugesh 6.3 (149) 0.7 (0) 7.0   
29 Sachin Sai Krishna M 6.5 (184) 0.0 (0) 6.5   
30 suryadev 6.2 (166) 0.2 (0) 6.4   
30 Rishi Kumar 5.7 (141) 0.7 (0) 6.4   
30 krishnan 5.5 (138) 0.9 (0) 6.4   
33 sancha 6.3 (125) 0.0 (0) 6.3   
34 psn 5.4 (108) 0.8 (0) 6.2   
35 Thiyagarajan 6.1 (135) 0.1 (0) 6.1   
35 Venkatesh 6.1 (106) 0.0 (0) 6.1   
37 Pandian 5.8 (133) 0.1 (0) 5.9   
37 Vijay Chidambaram 5.6 (120) 0.3 (0) 5.9   
37 Michael Phelps 5.1 (80) 0.8 (0) 5.9   
40 sundaram.a 5.7 (86) 0.0 (0) 5.7   
41 Pavithra 5.0 (91) 0.6 (0) 5.6   
42 Baratheraja R N 5.3 (122) 0.0 (0) 5.3   
43 Karthikeyan.k 5.0 (124) 0.2 (0) 5.2   
44 The Terminator 4.9 (149) 0.0 (0) 4.9   
44 Eddy 4.7 (79) 0.3 (0) 4.9   
46 vivek 4.6 (98) 0.2 (0) 4.8   
47 Arjun 4.7 (97) 0.0 (0) 4.7   
47 kannan k.v 4.4 (91) 0.2 (0) 4.7   
49 #vaidy_MIT# 3.0 (95) 1.7 (0) 4.6   
50 Aadithya U 4.3 (101) 0.0 (0) 4.3   
50 Praveen Selvaraj 3.3 (77) 1.0 (0) 4.3   
50 Dinesh Sriram 2.6 (75) 1.7 (0) 4.3   
53 Nirmal 4.1 (99) 0.0 (0) 4.1   
54 Ashwin Giridharan 3.7 (25) 0.3 (0) 4.0   
55 Pradeep 2.6 (78) 1.2 (0) 3.8   
56 phoenix 3.5 (71) 0.2 (0) 3.7   
57 neo23 3.1 (85) 0.4 (0) 3.6   
58 Kishore Kumar 1.9 (38) 1.4 (0) 3.4   
59 gowtham 3.2 (79) 0.0 (0) 3.2   
59 kumaran G 3.0 (77) 0.2 (0) 3.2   
59 sanjay 2.9 (65) 0.3 (0) 3.2   
62 spc 2.2 (91) 0.8 (0) 3.1   
63 Nitin Natarajan 2.9 (79) 0.1 (0) 3.0   
63 CegRahul 2.1 (55) 0.9 (0) 3.0   
63 Arun Lakshman 2.0 (40) 0.9 (0) 3.0   
66 Karthick Raja 2.8 (102) 0.1 (0) 2.9   
66 prashanth 2.1 (85) 0.7 (0) 2.9   
66 Saravanan I 2.0 (70) 0.9 (0) 2.9   
66 Ganesh 2.8 (60) 0.0 (0) 2.9   
70 log10 2.4 (96) 0.4 (0) 2.8   
70 Rajkiran Rajkumar 2.0 (89) 0.8 (0) 2.8   
70 Heisenberg 2.7 (59) 0.1 (0) 2.8   
70 Venkatraman N 2.8 (46) 0.0 (0) 2.8   
70 ~tEchoFReak~ 1.8 (27) 1.0 (0) 2.8   
75 Sai Prasanna S 2.7 (101) 0.0 (0) 2.7   
75 Gopinath 2.7 (99) 0.0 (0) 2.7   
75 jayanthvenkataraman 1.8 (64) 0.9 (0) 2.7   
75 saipreethi 2.7 (56) 0.0 (0) 2.7   
79 fhelicia 1.6 (74) 1.0 (0) 2.6   
79 RAHUL.B 2.5 (50) 0.1 (0) 2.6   
81 Gokulakrishnan 2.5 (41) 0.0 (0) 2.5   
81 nagarajan 1.6 (28) 0.9 (0) 2.5   
83 vinod 2.4 (30) 0.0 (0) 2.4   
84 sethu 2.3 (60) 0.0 (0) 2.3   
85 Raja 1.6 (69) 0.5 (0) 2.1   
85 WA 2.0 (55) 0.1 (0) 2.1   
85 Gokularam 2.1 (43) 0.0 (0) 2.1   
85 krishnan 2.0 (43) 0.1 (0) 2.1   
85 Selvakumar N 2.1 (31) 0.0 (0) 2.1   
90 sash 1.7 (53) 0.3 (0) 2.0   
90 Sridhar 1.8 (41) 0.2 (0) 2.0   
92 ragavenderan 1.9 (58) 0.0 (0) 1.9   
92 lakeesh anand 1.8 (31) 0.1 (0) 1.9   
94 Charizard_ 1.8 (67) 0.0 (0) 1.8   
94 Roopan DV 1.7 (57) 0.0 (0) 1.8   
94 vignesh.k 1.5 (46) 0.2 (0) 1.8   
94 Adhithyan Vijayakumar 1.2 (41) 0.6 (0) 1.8   
94 chn10dn014 1.8 (11) 0.0 (0) 1.8   
99 chidambaram 1.7 (49) 0.0 (0) 1.7   
99 selva 1.7 (37) 0.0 (0) 1.7