Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Delhi College of Engineering

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 anurag garg 99.7 (404) 3.9 (0) 103.7   
2 Archit Jain 70.2 (414) 0.0 (0) 70.3   
3 Deepankar Anil Kumar 66.1 (388) 0.6 (0) 66.7   
4 Sameer Jain 62.9 (349) 3.1 (0) 66.0   
5 Bhavik 59.9 (288) 4.1 (0) 63.9   
6 Arpit Mittal 52.4 (304) 0.2 (0) 52.6   
7 Saurabh Prakash 49.1 (357) 1.3 (0) 50.5   
8 Kartik Singal 49.6 (370) 0.0 (0) 49.6   
9 Apoorv Jindal 44.6 (137) 1.8 (0) 46.4   
10 Mohit Yadav 42.9 (225) 0.5 (0) 43.3   
11 Ankur Gupta 42.8 (268) 0.1 (0) 42.8   
12 Vaibhav Bahl 39.2 (269) 0.2 (0) 39.4   
13 Archit Gupta 38.0 (329) 0.1 (0) 38.1   
14 Aman Singhal 35.9 (196) 0.9 (0) 36.8   
15 Abhishek 31.9 (221) 0.3 (0) 32.2   
16 Sidharth Gupta 30.7 (181) 1.0 (0) 31.7   
17 Sourabh Singh 19.1 (222) 12.2 (1) 31.4   
18 Kartik Kukreja 30.8 (338) 0.4 (0) 31.2   
19 Saikat Debnath 26.3 (218) 1.1 (0) 27.4   
20 utkarsha gaumat 25.3 (166) 1.2 (0) 26.5   
21 AlcatraZ 19.2 (219) 5.9 (0) 25.1   
22 Kapish Goel 24.4 (209) 0.7 (0) 25.0   
23 Nirwan Dogra 23.8 (237) 0.2 (0) 24.0   
24 Amit RC 23.6 (104) 0.2 (0) 23.8   
25 Adit Goel 23.5 (104) 0.0 (0) 23.5   
26 Shubham Raina 22.8 (339) 0.3 (0) 23.1   
27 Arstine 21.3 (204) 0.0 (0) 21.3   
28 zingoba 19.0 (182) 2.0 (0) 21.0   
29 Anmol Singh Jaggi 18.9 (205) 0.7 (0) 19.7   
29 Dhruv Chadha 19.7 (174) 0.0 (0) 19.7   
31 nimish 19.0 (134) 0.1 (0) 19.1   
32 bruce_wayne 18.5 (260) 0.1 (0) 18.5   
33 Subham Mishra 17.9 (158) 0.0 (0) 17.9   
34 Shubham Garg 17.1 (227) 0.4 (0) 17.6   
35 proRJ 12.9 (143) 4.4 (1) 17.2   
36 Madhav 16.8 (229) 0.0 (0) 16.8   
37 pushap 16.7 (134) 0.0 (0) 16.7   
38 Amit Kushwaha 15.9 (190) 0.5 (0) 16.4   
39 Shivam Goel 15.8 (101) 0.3 (0) 16.1   
40 unK.nO.wn 14.1 (183) 1.9 (0) 16.0   
41 Ankit Garg 15.7 (123) 0.0 (0) 15.7   
42 Pranjali Pratik 13.2 (175) 1.9 (0) 15.2   
43 rashigupta16 15.0 (137) 0.0 (0) 15.0   
44 DEEPANSHU JAIN 14.6 (135) 0.1 (0) 14.7   
45 Chirag 14.5 (136) 0.2 (0) 14.6   
46 Himanshu 14.3 (113) 0.0 (0) 14.3   
47 Whats in a name 14.2 (198) 0.1 (0) 14.2   
47 AAKASH TYAGI 14.2 (171) 0.0 (0) 14.2   
49 Gagandeep kalra 14.0 (152) 0.0 (0) 14.0   
49 Akhil Mittal 13.7 (137) 0.4 (0) 14.0   
51 Aditya Gourav 13.6 (147) 0.0 (0) 13.7   
52 kaspers 13.1 (193) 0.3 (0) 13.3   
53 Naivedya Bansal 13.0 (202) 0.0 (0) 13.0   
53 Rishabh jain 11.8 (190) 1.3 (0) 13.0   
55 rajul 12.7 (235) 0.0 (0) 12.8   
56 nitin aggarwal 12.1 (106) 0.4 (0) 12.4   
57 palak jain 12.2 (132) 0.0 (0) 12.2   
57 Gaurav Mittal 11.6 (107) 0.6 (0) 12.2   
59 Punya Goel 11.6 (125) 0.1 (0) 11.7   
60 Ritesh Garg 11.5 (99) 0.0 (0) 11.5   
61 Arshu jain 11.2 (170) 0.1 (0) 11.3   
61 Gitu 11.3 (99) 0.0 (0) 11.3   
63 Abhishek Mallick 11.1 (71) 0.0 (0) 11.1   
64 Puneet Gupta 9.3 (93) 1.6 (0) 10.9   
65 Vaseem Ahmed khan 9.1 (134) 1.7 (0) 10.8   
66 SanchitK 10.7 (120) 0.0 (0) 10.7   
66 [A]d^ty[A] 10.4 (98) 0.3 (0) 10.7   
68 master_blaster 10.5 (242) 0.0 (0) 10.5   
69 Shivani Gupta 10.4 (159) 0.0 (0) 10.4   
69 vivek 10.4 (77) 0.0 (0) 10.4   
71 vank 9.8 (156) 0.5 (0) 10.3   
72 Pratik kumar 10.2 (130) 0.1 (0) 10.2   
72 Ayush 4.6 (96) 5.6 (0) 10.2   
74 canoodle 10.0 (189) 0.0 (0) 10.0   
74 mayukh maitra 10.0 (142) 0.0 (0) 10.0   
74 Intelligent Idiot 9.2 (133) 0.7 (0) 10.0   
77 Gaurav Mittal 9.5 (181) 0.3 (0) 9.8   
78 JD 9.0 (174) 0.7 (0) 9.7   
79 ROHIT RAWAT 6.3 (177) 2.9 (0) 9.2   
79 vishal goel 9.2 (117) 0.0 (0) 9.2   
81 Pranav Sachdeva 9.0 (92) 0.1 (0) 9.1   
82 coppercastle 9.0 (118) 0.0 (0) 9.0   
83 sirjan13 8.9 (172) 0.0 (0) 8.9   
84 Siddhant Kumar 8.6 (166) 0.0 (0) 8.6   
84 Akash Goel 6.7 (137) 1.9 (0) 8.6   
84 gaurav 7.0 (113) 1.6 (0) 8.6   
87 Aman Gupta 8.4 (121) 0.0 (0) 8.4   
88 Bad meets Evil 8.3 (93) 0.0 (0) 8.3   
88 anubhav gupta 7.7 (84) 0.6 (0) 8.3   
90 sid 7.8 (220) 0.3 (0) 8.1   
90 Mohan Ghai 8.1 (198) 0.0 (0) 8.1   
92 akshit 7.6 (91) 0.3 (0) 7.9   
93 Nishant 7.5 (145) 0.0 (0) 7.5   
93 shreynik kumar 7.5 (124) 0.0 (0) 7.5   
95 akshit 6.6 (40) 0.5 (0) 7.2   
96 ήάέέϻ Ÿ 7.0 (125) 0.1 (0) 7.1   
97 proPT 6.9 (111) 0.0 (0) 6.9   
97 Rohan Kalra 5.8 (100) 1.1 (0) 6.9   
99 Nikhil Jindal 6.8 (225) 0.0 (0) 6.8   
99 Gannu_raj 6.5 (135) 0.2 (0) 6.8