Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Delhi Technological University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 MichaelJ 47.5 (161) 0.3 (0) 47.8   
2 Sanchit Agarwal 19.6 (99) 0.3 (0) 19.9   
3 Shubham Somani 13.3 (172) 1.8 (0) 15.1   
4 Oasis 13.2 (216) 0.2 (0) 13.3   
4 Sanchit Abrol 13.3 (181) 0.0 (0) 13.3   
6 berner 13.1 (179) 0.0 (0) 13.1   
7 Dhruv 9.8 (89) 0.0 (0) 9.8   
8 ak_47 9.5 (115) 0.0 (0) 9.5   
9 HimJ 9.1 (72) 0.2 (0) 9.3   
10 Gautam Kumar 8.2 (129) 1.0 (0) 9.2   
11 MAYANK NARULA 8.2 (145) 0.0 (0) 8.2   
12 Chetan 7.2 (62) 0.2 (0) 7.4   
13 Pranay Kumar 7.2 (150) 0.0 (0) 7.2   
14 vivek_1712 7.1 (141) 0.0 (0) 7.1   
15 ayush sinha 6.5 (125) 0.0 (0) 6.5   
16 sarang 5.6 (127) 0.0 (0) 5.6   
17 gandhi 4.8 (127) 0.0 (0) 4.8   
18 dhruv 4.3 (94) 0.2 (0) 4.5   
19 Ankit Priyarup 4.4 (102) 0.0 (0) 4.4   
20 Nikhil Gupta 3.9 (110) 0.3 (0) 4.2   
20 shivam 4.2 (58) 0.0 (0) 4.2   
22 karan096 4.0 (94) 0.0 (0) 4.0   
23 vaibsharma 3.8 (86) 0.0 (0) 3.8   
24 Avi 3.7 (55) 0.0 (0) 3.7   
25 shikhar00778 3.6 (101) 0.0 (0) 3.6   
26 sajal jain 3.5 (59) 0.0 (0) 3.5   
27 samarth1402 3.3 (76) 0.0 (0) 3.3   
28 ABHI_ECE 2.9 (88) 0.3 (0) 3.2   
29 king 3.1 (93) 0.0 (0) 3.1   
30 iam_ss 3.0 (70) 0.0 (0) 3.0   
31 Sid 2.8 (27) 0.0 (0) 2.8   
32 coderprady 2.6 (22) 0.0 (0) 2.6   
33 paranoidNinja 2.5 (35) 0.0 (0) 2.5   
33 agent_009 2.5 (32) 0.0 (0) 2.5   
35 manjeet24feb 2.4 (83) 0.0 (0) 2.4   
35 Yadhuvanshi 2.4 (20) 0.0 (0) 2.4   
37 xyz 2.3 (38) 0.0 (0) 2.3   
38 rishabh goel 2.2 (43) 0.0 (0) 2.2   
39 Varun Sharma 2.0 (27) 0.0 (0) 2.0   
40 coder 1.9 (29) 0.0 (0) 1.9   
40 vanshraj 1.9 (25) 0.0 (0) 1.9   
42 Rahul 1.8 (80) 0.0 (0) 1.8   
42 Akanksha Bindal 1.8 (47) 0.0 (0) 1.8   
44 manolo 1.7 (31) 0.0 (0) 1.7   
44 randomguy00 1.7 (30) 0.0 (0) 1.7   
46 Lokesh Panchariya 1.6 (50) 0.0 (0) 1.6   
46 varun6325 1.6 (24) 0.0 (0) 1.6   
46 Aditya 1.6 (13) 0.0 (0) 1.6   
49 Nitish 1.5 (17) 0.0 (0) 1.5   
50 TUSHAR SINGH 1.3 (23) 0.0 (0) 1.4   
50 arjun 1.4 (21) 0.0 (0) 1.4   
50 Basit 1.4 (20) 0.0 (0) 1.4   
50 Anubhav Gupta 1.4 (14) 0.0 (0) 1.4   
54 Aryan Raj 1.3 (47) 0.1 (0) 1.3   
54 sharan 1.3 (28) 0.0 (0) 1.3   
54 CYBORG 1.3 (27) 0.0 (0) 1.3   
54 Arun Vashisth 1.0 (26) 0.3 (0) 1.3   
54 disha 1.3 (22) 0.0 (0) 1.3   
59 awishkar 1.2 (14) 0.0 (0) 1.2   
60 Dhruv 1.0 (75) 0.1 (0) 1.1   
60 conan 1.1 (49) 0.0 (0) 1.1   
60 RJ 1.1 (38) 0.0 (0) 1.1   
60 Satyam 1.1 (34) 0.0 (0) 1.1   
60 tanwee 1.1 (27) 0.0 (0) 1.1   
60 Chinu 1.1 (23) 0.0 (0) 1.1   
66 jingalalahoo 1.0 (35) 0.0 (0) 1.0   
66 JT 1.0 (23) 0.0 (0) 1.0   
66 piyush jain 1.0 (21) 0.0 (0) 1.0   
66 rohan 1.0 (21) 0.0 (0) 1.0   
66 Devanshu 1.0 (10) 0.0 (0) 1.0   
66 vineet 1.0 (3) 0.0 (0) 1.0   
72 Gaurav 0.9 (90) 0.0 (0) 0.9   
72 SATYA 0.9 (22) 0.0 (0) 0.9   
72 sumesh 0.9 (17) 0.0 (0) 0.9   
72 Pratyush Goel 0.9 (17) 0.0 (0) 0.9   
76 Avijeet Gupta 0.8 (65) 0.0 (0) 0.8   
76 Apoorv 0.8 (61) 0.0 (0) 0.8   
76 Ashish 0.8 (32) 0.0 (0) 0.8   
76 joker 0.8 (32) 0.0 (0) 0.8   
76 Abhijeet 0.8 (32) 0.0 (0) 0.8   
76 imreverse 0.8 (2) 0.0 (0) 0.8   
82 Kushagra_Gupta 0.7 (48) 0.0 (0) 0.7   
82 uhateme 0.6 (16) 0.1 (0) 0.7   
82 entangler 0.7 (14) 0.0 (0) 0.7   
82 sumit_gaurav 0.7 (12) 0.0 (0) 0.7   
82 woe 0.7 (11) 0.0 (0) 0.7   
87 RAHUL JAIN 0.6 (46) 0.0 (0) 0.6   
87 NIDHI 0.6 (35) 0.0 (0) 0.6   
87 chiggy 0.6 (32) 0.0 (0) 0.6   
87 Sukhmeet Singh 0.6 (30) 0.0 (0) 0.6   
87 amy 0.6 (19) 0.0 (0) 0.6   
87 divyanshu4236 0.5 (15) 0.2 (0) 0.6   
87 black 0.6 (10) 0.0 (0) 0.6   
87 Ace 0.6 (10) 0.0 (0) 0.6   
87 codeboy07 0.6 (7) 0.0 (0) 0.6   
87 himanshu 0.6 (1) 0.0 (0) 0.6   
97 yashkg 0.5 (58) 0.0 (0) 0.5   
97 pingu 0.5 (30) 0.0 (0) 0.5   
97 rohit 0.5 (22) 0.0 (0) 0.5   
97 bufftowel 0.5 (20) 0.0 (0) 0.5