Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Tsinghua University

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Zhang Yang 110.2 (307) 0.0 (0) 110.2   
2 wwwwodddd 109.5 (260) 0.0 (0) 109.6   
3 liouzhou_101 106.6 (154) 0.3 (0) 106.9   
4 Dong Zhou 80.7 (346) 0.7 (0) 81.5   
5 Tang Wenbin 66.8 (264) 2.9 (0) 69.7   
6 Mingda Qiao 64.0 (241) 0.0 (0) 64.0   
7 jiazhipeng 29.0 (72) 0.0 (0) 29.0   
8 Wang QR 15.4 (144) 0.1 (0) 15.5   
9 WangDong 6.7 (48) 0.1 (0) 6.8   
10 冷月冰瞳 5.3 (10) 0.0 (0) 5.3   
11 JayGuy 4.7 (23) 0.0 (0) 4.7   
12 hzc 3.7 (23) 0.0 (0) 3.7   
13 mhr 3.4 (20) 0.0 (0) 3.4   
14 cs0x7f 0.0 (0) 3.0 (1) 3.0   
15 lavender730 2.9 (6) 0.0 (0) 2.9   
16 xumingkuan 1.3 (4) 0.0 (0) 1.3   
17 Albert Chen 1.1 (32) 0.0 (0) 1.1   
17 Wentao Han 0.2 (14) 0.9 (0) 1.1   
19 Yu Yuanming 0.9 (4) 0.0 (0) 0.9   
20 zhm 0.8 (1) 0.0 (0) 0.8   
21 Lovaulonze Zoeta 0.4 (26) 0.0 (0) 0.4   
22 curry 0.3 (7) 0.0 (0) 0.3   
22 ACRush 0.3 (3) 0.0 (0) 0.3   
22 Yuanming Yu 0.3 (2) 0.0 (0) 0.3   
25 sheep94lion 0.2 (7) 0.0 (0) 0.2   
25 Dhano 0.2 (6) 0.0 (0) 0.2   
27 benpigchu 0.1 (8) 0.0 (0) 0.1   
27 xujiahe 0.1 (3) 0.0 (0) 0.1   
27 Yuanming Yu 0.0 (2) 0.1 (0) 0.1   
27 Natter 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
31 wenfahu 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
31 jh 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
31 YaoBBBBB 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
31 Sherry 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
31 Hacst 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
31 lijinwithyou 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
31 llxyz00 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
31 Viclan 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
31 yym 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
31 chenwg2000 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 barry 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Snake 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Alex 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 zys836 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Citronnier 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 rookiepig 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 andy1991 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 吃派的Pi 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Zark 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Aerys 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Settwarl 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Tenny 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 于佳 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Chang Lan 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Kevin Lee 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Likun Chen 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Liu Zhuang 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Makarovski 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Michael Chou 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 MU Tong 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 SONG Jiaming 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Wang Xiao 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
31 Macrofuns 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Jessica 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 misaka10032 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Hongtao Ma 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Mo_taorunz 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 thuzhf 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Frank 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Doggy 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 allxll 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 agtg 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 perishte 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 scy_18 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 11Dimensions 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 airbust 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Andy Dell 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Beichen Li 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Cyker Way 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 HimalayaDragoons 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Jie Mei 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Jin Li 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Nathan_Ying 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Rujia Liu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 shiqicai 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 uevoliinilas 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Wei Yu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Wuyuanheng 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Xiaoyu Liu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Yang Gao 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 Yang Yue 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
31 zym9 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0