Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT Kanpur

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Walrus 86.9 (244) 1.0 (0) 87.9   
2 Ashish Lavania 78.5 (203) 1.2 (0) 79.7   
3 રચિત (Rachit) 74.6 (328) 0.0 (0) 74.6   
4 praveen123 72.1 (390) 1.2 (0) 73.3   
5 Nitesh Bagmar 68.7 (298) 0.1 (0) 68.8   
6 Blasters 49.5 (331) 0.3 (0) 49.8   
7 Pankaj Jindal 48.9 (351) 0.5 (0) 49.4   
8 triveni 45.7 (315) 0.6 (0) 46.2   
9 Chandan Pandey 43.6 (272) 1.9 (0) 45.5   
10 rizwan hudda 41.7 (359) 2.9 (0) 44.5   
11 Pratik Moona 34.4 (174) 0.1 (0) 34.4   
12 Utsav Sinha 22.0 (231) 5.3 (0) 27.3   
13 bhupkas 26.2 (183) 0.1 (0) 26.4   
14 Anshu Avinash 17.7 (152) 5.0 (0) 22.7   
15 pankaj_prateek 21.6 (172) 0.6 (0) 22.2   
16 Saurav Shekhar 21.3 (139) 0.0 (0) 21.3   
17 saket diwakar 20.1 (278) 0.8 (0) 20.9   
18 Abhilash Kumar 20.2 (109) 0.4 (0) 20.6   
19 patch_adams 20.1 (145) 0.0 (0) 20.1   
20 Shitikanth 17.7 (78) 2.1 (0) 19.7   
21 H@$h#$ 18.0 (133) 1.3 (0) 19.3   
22 Aayush Dwivedi 19.2 (103) 0.0 (0) 19.2   
23 Shivam Bansal 17.7 (192) 0.3 (0) 18.0   
24 Nitesh Vijayvargiya 17.7 (176) 0.2 (0) 17.9   
25 niraj kant sinha 17.4 (199) 0.1 (0) 17.6   
25 ssunitk 17.6 (87) 0.0 (0) 17.6   
27 Shaswat Chaubey 17.5 (101) 0.0 (0) 17.5   
28 Swastik 16.4 (113) 0.0 (0) 16.4   
29 Manish Sharma 15.1 (153) 0.8 (0) 15.9   
30 Abhra 12.8 (192) 2.7 (0) 15.5   
31 Ashok Kumar 15.1 (113) 0.0 (0) 15.1   
32 Ayan Ghatak 14.4 (153) 0.4 (0) 14.8   
33 Kriti Joshi 14.1 (235) 0.6 (0) 14.7   
34 Dhaval Joshi 13.3 (126) 1.0 (0) 14.3   
35 irfan 13.4 (119) 0.7 (0) 14.2   
36 Sundar 13.9 (169) 0.2 (0) 14.1   
36 Mr. Malice 13.1 (54) 1.0 (0) 14.1   
38 Alvis 13.7 (154) 0.0 (0) 13.7   
38 Suyash Garg 12.3 (131) 1.4 (0) 13.7   
40 _GB_ 13.3 (133) 0.0 (0) 13.3   
41 devil 13.0 (107) 0.2 (0) 13.2   
42 ajay 12.9 (169) 0.2 (0) 13.1   
43 arl 11.6 (117) 0.9 (0) 12.5   
44 Aditya Modi 11.6 (73) 0.3 (0) 11.9   
45 Arunothia 11.5 (138) 0.2 (0) 11.7   
46 Abhijit Sharang 10.9 (111) 0.6 (0) 11.6   
47 Sumit Kumar 10.3 (67) 1.1 (0) 11.4   
48 Vijay Jain 10.9 (216) 0.1 (0) 11.0   
49 Aditya Desai 10.6 (66) 0.2 (0) 10.8   
50 Reid Rizvi Rahman 10.7 (67) 0.0 (0) 10.7   
51 Kaustubh Tapi 10.4 (164) 0.2 (0) 10.6   
52 h9cr 10.4 (114) 0.0 (0) 10.4   
53 sidgupta 9.7 (102) 0.0 (0) 9.7   
54 shantanu 8.0 (124) 1.1 (0) 9.1   
54 Praveen Vaka 9.0 (42) 0.1 (0) 9.1   
56 PS 8.3 (94) 0.4 (0) 8.8   
56 Nishant Rai 5.8 (64) 3.0 (1) 8.8   
58 sagarm 8.5 (88) 0.2 (0) 8.7   
59 krypton 8.4 (81) 0.0 (0) 8.4   
60 Ashish Dwivedi 8.3 (71) 0.1 (0) 8.3   
61 Jaikishan Rupani 8.0 (74) 0.1 (0) 8.1   
62 fake 7.4 (113) 0.0 (0) 7.4   
62 Ashok Chhilar 4.1 (60) 3.3 (0) 7.4   
64 vilay 7.0 (95) 0.0 (0) 7.0   
65 kanirudh 6.8 (181) 0.0 (0) 6.8   
65 Divyanshu Bhartiya 6.8 (142) 0.0 (0) 6.8   
65 prashant momale 6.6 (99) 0.1 (0) 6.8   
68 praveen singh raghuvanshi 6.5 (110) 0.1 (0) 6.6   
69 Anshul Garg 6.4 (160) 0.0 (0) 6.4   
69 Chirag Gupta 6.4 (128) 0.0 (0) 6.4   
69 Utkarsh 6.4 (121) 0.0 (0) 6.4   
69 rishabh nigam 4.8 (101) 1.6 (0) 6.4   
69 Avinash Mohak 6.4 (99) 0.0 (0) 6.4   
74 rahul kumar wadbude 6.3 (106) 0.0 (0) 6.3   
75 Shekhar Kadyan 5.5 (47) 0.7 (0) 6.2   
76 Pulkit Jain 6.1 (153) 0.0 (0) 6.1   
77 Satan 5.9 (68) 0.0 (0) 5.9   
77 Arpit Shrivastava 5.5 (49) 0.4 (0) 5.9   
79 Priyanka Harlalka 5.7 (52) 0.0 (0) 5.7   
80 vivek kumar 5.6 (77) 0.0 (0) 5.6   
81 Pranjal Singh 5.4 (149) 0.0 (0) 5.5   
81 Abhimanyu M A 5.5 (19) 0.0 (0) 5.5   
81 Shanmukha Boora 5.5 (18) 0.0 (0) 5.5   
84 sanchit gupta 5.3 (73) 0.1 (0) 5.4   
85 anand pandey 5.1 (123) 0.1 (0) 5.2   
85 Rahul Gurjar 5.1 (51) 0.1 (0) 5.2   
87 Atanu Pal 5.1 (50) 0.0 (0) 5.1   
87 Bhuvesh Kumar 5.1 (35) 0.0 (0) 5.1   
89 Nick 5.0 (79) 0.0 (0) 5.0   
89 itachi uchiha 5.0 (69) 0.0 (0) 5.0   
89 Vijay Keswani 5.0 (20) 0.0 (0) 5.0   
92 vaibhavthakkar 3.9 (56) 1.0 (0) 4.9   
93 Ambuj Singh 4.5 (111) 0.3 (0) 4.8   
93 Rounak Poddar 4.8 (67) 0.0 (0) 4.8   
95 Pranav Vaish 4.6 (45) 0.0 (0) 4.6   
96 Akshay Aggarwal 4.4 (40) 0.0 (0) 4.4   
97 Hardik 4.1 (57) 0.0 (0) 4.1   
98 abhishek 3.6 (123) 0.3 (0) 3.9   
98 Devashish 3.9 (61) 0.0 (0) 3.9   
98 Vikraman 2.1 (61) 1.8 (0) 3.9