Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: Indian School of Mines, Dhanbad

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Vamsi Krishna Avula 45.3 (295) 8.2 (1) 53.6   
2 ingeniosus 41.9 (418) 0.1 (0) 42.0   
3 ashish kumar 40.7 (313) 0.2 (0) 40.8   
4 Pannu 37.8 (358) 0.1 (0) 37.9   
5 BK201_|_ 26.6 (271) 1.3 (0) 27.9   
6 eightnoteight 27.3 (328) 0.4 (0) 27.8   
7 pika_pika 22.9 (284) 4.1 (0) 27.0   
8 surajsn 21.4 (273) 1.0 (0) 22.4   
9 Anant Kumar 19.9 (230) 1.3 (0) 21.1   
10 Mr. Patel 19.8 (338) 0.0 (0) 19.8   
11 codeofthrone 19.5 (256) 0.0 (0) 19.5   
12 Someone U Know :P 18.9 (182) 0.0 (0) 18.9   
13 janina 18.8 (251) 0.0 (0) 18.8   
14 Tinku1000 18.0 (274) 0.2 (0) 18.2   
15 manjuransari 16.9 (194) 0.0 (0) 16.9   
16 gourav pathak 15.9 (207) 0.1 (0) 16.0   
17 hmp 14.4 (241) 0.2 (0) 14.6   
17 Praval Singhal 14.6 (222) 0.0 (0) 14.6   
19 Shubham Agarwal 14.3 (264) 0.0 (0) 14.3   
19 tinku 13.9 (102) 0.3 (0) 14.3   
21 Prince Raj Kumar 14.0 (240) 0.1 (0) 14.1   
21 Oblivion King 14.1 (220) 0.0 (0) 14.1   
21 Prayank Mathur 12.7 (175) 1.4 (0) 14.1   
24 uchiha 13.1 (197) 0.0 (0) 13.1   
25 samanway1996 12.7 (231) 0.1 (0) 12.8   
26 adit_1ism 12.7 (129) 0.0 (0) 12.7   
27 bolbam 12.0 (188) 0.0 (0) 12.0   
28 ` 11.3 (199) 0.3 (0) 11.6   
29 Ankit Kumar Vats 5.0 (107) 6.5 (0) 11.5   
30 Amit Shekhar 2.9 (164) 8.5 (1) 11.4   
31 Anuj Kumar 11.1 (171) 0.0 (0) 11.1   
31 SHASHANK KUMAR 11.1 (149) 0.0 (0) 11.1   
33 megha 10.2 (164) 0.3 (0) 10.5   
34 Vibhu 10.4 (259) 0.0 (0) 10.4   
34 cr7 10.3 (158) 0.1 (0) 10.4   
36 mike 8.9 (90) 1.4 (0) 10.3   
37 abhi_upadhyay 10.1 (198) 0.0 (0) 10.2   
38 Projjal Kundu 9.8 (118) 0.1 (0) 9.9   
39 Apu 9.8 (225) 0.0 (0) 9.8   
39 AMAN RANJAN THAKUR 9.7 (126) 0.2 (0) 9.8   
41 four 9.6 (162) 0.0 (0) 9.6   
41 tabeaux 9.6 (99) 0.1 (0) 9.6   
43 pk 9.4 (146) 0.0 (0) 9.4   
44 ROHIT GUPTA 8.9 (146) 0.3 (0) 9.2   
45 Naman Taneja 8.8 (96) 0.0 (0) 8.8   
46 Soham Satyadharma 8.5 (134) 0.1 (0) 8.7   
47 Skipper 5.1 (139) 3.5 (0) 8.6   
47 anupamwadhwa 8.6 (121) 0.0 (0) 8.6   
49 Lucky 8.3 (148) 0.1 (0) 8.5   
49 sjk 8.5 (115) 0.0 (0) 8.5   
51 deepak 8.4 (233) 0.0 (0) 8.4   
51 alokpatra1998 8.4 (85) 0.0 (0) 8.4   
53 Digvijay Singh 8.2 (198) 0.1 (0) 8.3   
54 vivace 8.0 (184) 0.1 (0) 8.0   
55 codevista 7.7 (201) 0.0 (0) 7.7   
56 ­ 7.5 (162) 0.1 (0) 7.5   
56 Harman Kahlon 7.5 (115) 0.0 (0) 7.5   
58 vineet pratik 7.3 (199) 0.1 (0) 7.4   
59 abhi04code 7.1 (196) 0.0 (0) 7.1   
60 Triple_K 6.9 (138) 0.1 (0) 7.0   
61 Raj 6.9 (250) 0.0 (0) 6.9   
61 Sudeep 6.7 (137) 0.2 (0) 6.9   
63 raushi 6.6 (189) 0.0 (0) 6.6   
63 deepak1228 6.6 (135) 0.0 (0) 6.6   
65 sid 6.4 (171) 0.0 (0) 6.4   
65 Black_hole 6.2 (155) 0.2 (0) 6.4   
65 visvats 6.4 (131) 0.0 (0) 6.4   
68 pk 6.3 (192) 0.0 (0) 6.3   
69 Ayush 6.2 (189) 0.0 (0) 6.2   
69 imkiller 6.0 (85) 0.1 (0) 6.2   
71 dlp__150 6.0 (148) 0.1 (0) 6.1   
72 ais9 6.0 (177) 0.0 (0) 6.0   
73 Ayush 5.5 (118) 0.4 (0) 5.9   
74 devu 5.8 (169) 0.0 (0) 5.8   
75 rechk 5.7 (58) 0.0 (0) 5.7   
76 zoro139 5.6 (215) 0.0 (0) 5.6   
76 hv 5.6 (175) 0.0 (0) 5.6   
78 ashok choudhary 5.3 (104) 0.2 (0) 5.5   
79 Varun 5.4 (138) 0.0 (0) 5.4   
79 007bond 5.4 (125) 0.0 (0) 5.4   
79 Amrit Raj 5.4 (122) 0.0 (0) 5.4   
82 bikram 5.3 (137) 0.0 (0) 5.3   
82 akdeo 5.3 (104) 0.0 (0) 5.3   
84 perez 5.2 (162) 0.0 (0) 5.2   
84 bhanu 5.2 (126) 0.0 (0) 5.2   
86 sravanth_reddy 5.0 (149) 0.1 (0) 5.1   
86 RAJESH KUMAR SINHA 4.7 (142) 0.4 (0) 5.1   
86 rajat7 5.1 (120) 0.0 (0) 5.1   
89 deepak 5.0 (151) 0.0 (0) 5.0   
90 sai 4.9 (141) 0.0 (0) 4.9   
91 YoRohit 4.8 (96) 0.0 (0) 4.8   
92 Ajay 4.4 (132) 0.2 (0) 4.6   
92 nikita kapoor 4.6 (83) 0.0 (0) 4.6   
94 speedster 4.3 (163) 0.2 (0) 4.5   
94 Lucifer 4.4 (105) 0.0 (0) 4.5   
94 Ayush Agrawal 4.5 (56) 0.0 (0) 4.5   
97 GOGA 3.9 (150) 0.6 (0) 4.4   
97 suit52 4.3 (86) 0.1 (0) 4.4   
97 garnab27 4.4 (56) 0.0 (0) 4.4   
100 khobaib 4.3 (97) 0.0 (0) 4.3