Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: BITS Pilani, Pilani Campus

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Pranet Verma 208.7 (834) 3.8 (0) 212.5   
2 Satyaki Upadhyay 119.7 (711) 1.2 (0) 120.9   
3 Sarvagya Agarwal 92.1 (570) 8.5 (0) 100.6   
4 Akhilesh Anandh 89.0 (487) 1.9 (0) 90.9   
5 Aditya Pande 41.9 (267) 38.2 (1) 80.1   
6 Ankit Sultana 66.8 (490) 0.3 (0) 67.1   
7 Vikas Kushwaha 38.5 (244) 6.9 (1) 45.4   
8 Akshit Chopra 40.6 (218) 0.5 (0) 41.1   
9 Naman 34.2 (294) 1.7 (0) 35.9   
10 Venkatesh 33.1 (275) 0.2 (0) 33.2   
11 Purav Shah 28.8 (326) 2.0 (0) 30.8   
12 krnbatra 25.3 (298) 0.0 (0) 25.3   
13 Pratyush Kar 21.8 (258) 0.6 (0) 22.4   
14 akulsareen 22.1 (120) 0.0 (0) 22.1   
15 Dhawal Harkawat 20.3 (282) 1.7 (0) 22.0   
16 flashfire 21.7 (335) 0.1 (0) 21.8   
17 mayank aggarwal 20.4 (267) 0.0 (0) 20.4   
18 am 20.0 (250) 0.2 (0) 20.3   
19 Abhilash Gnan 19.7 (281) 0.0 (0) 19.7   
20 j1k7_7(JaskamalKainth) 17.2 (195) 0.3 (0) 17.5   
21 Utkarsh Chaudhary 12.0 (172) 4.5 (0) 16.5   
22 mehtabsinghmann 16.3 (78) 0.0 (0) 16.3   
23 Itachi 15.7 (187) 0.1 (0) 15.8   
24 stiphler 15.0 (157) 0.0 (0) 15.0   
25 Birdie9 14.4 (155) 0.2 (0) 14.6   
26 Amitayush Thakur 14.0 (157) 0.5 (0) 14.5   
27 DP 14.3 (115) 0.0 (0) 14.3   
28 Vaibhav Agarwal 10.9 (217) 2.9 (0) 13.8   
29 Shrey 13.3 (230) 0.1 (0) 13.3   
30 The Arrow 13.1 (142) 0.0 (0) 13.1   
31 Ketan Chandak 13.0 (103) 0.0 (0) 13.0   
32 n_tR0 10.6 (113) 1.8 (0) 12.4   
33 Abhinav 12.2 (161) 0.0 (0) 12.2   
34 Chetan Chalotra 11.9 (111) 0.2 (0) 12.1   
35 Nurav 10.2 (58) 1.7 (0) 12.0   
36 Akshit Johry 11.7 (188) 0.1 (0) 11.8   
37 Arvind 11.5 (160) 0.2 (0) 11.6   
38 Rishabh Agarwal 11.4 (207) 0.0 (0) 11.4   
39 shubhankaryash 8.9 (115) 2.4 (0) 11.3   
40 Anoop Gharde 11.0 (152) 0.2 (0) 11.2   
41 Rajdeep Das 10.0 (223) 1.1 (0) 11.1   
42 sanchay 10.8 (166) 0.2 (0) 11.0   
43 Shubham Porlikar 9.5 (148) 1.1 (0) 10.6   
44 Nishant 6.4 (155) 3.3 (0) 9.7   
45 Divyanshu Goyal 9.3 (98) 0.2 (0) 9.5   
46 Piyush Jain 9.2 (161) 0.0 (0) 9.3   
47 Mr V 8.6 (78) 0.0 (0) 8.6   
48 achint mittal 8.3 (126) 0.0 (0) 8.3   
49 Gaurav Bansal 8.1 (165) 0.0 (0) 8.1   
50 Ashish Tilokani 7.4 (148) 0.7 (0) 8.0   
50 i_am_r1sh1 8.0 (109) 0.0 (0) 8.0   
52 Mayank Agarwal 7.7 (183) 0.0 (0) 7.7   
52 Bacho 7.6 (77) 0.1 (0) 7.7   
54 Anshuman Mishra 7.4 (97) 0.1 (0) 7.5   
55 Saurabh 6.3 (114) 1.2 (0) 7.4   
56 BadeMeow 7.3 (160) 0.0 (0) 7.3   
57 Naman 7.2 (63) 0.0 (0) 7.2   
58 z3r0 1.9 (48) 5.2 (1) 7.1   
59 pavan 6.1 (116) 0.8 (0) 6.9   
60 stressedout 3.6 (59) 3.2 (1) 6.8   
61 Roy 6.5 (158) 0.1 (0) 6.6   
61 Akshay Jhamb 6.5 (135) 0.1 (0) 6.6   
63 ayush 6.4 (105) 0.1 (0) 6.5   
64 Srinu73 6.2 (207) 0.0 (0) 6.2   
65 daytripper 4.1 (100) 1.7 (0) 5.8   
66 Rishabh Joshi 5.5 (117) 0.2 (0) 5.7   
67 Jimmy 5.6 (80) 0.0 (0) 5.6   
68 kalimuscle 5.1 (114) 0.4 (0) 5.5   
68 Deepak 5.5 (70) 0.0 (0) 5.5   
70 gh0sth0und 4.2 (118) 1.2 (0) 5.4   
70 R227 5.0 (115) 0.4 (0) 5.4   
70 jas.py 5.1 (78) 0.3 (0) 5.4   
73 in-arena 5.3 (99) 0.0 (0) 5.3   
74 Vishal Golcha 5.0 (92) 0.0 (0) 5.0   
75 Devashish Mathur 4.4 (106) 0.4 (0) 4.8   
75 ayushi agarwal 4.8 (105) 0.0 (0) 4.8   
75 Kunal 4.8 (74) 0.0 (0) 4.8   
78 code_fun 4.7 (105) 0.0 (0) 4.7   
79 Shreyas Dixit 4.5 (64) 0.2 (0) 4.6   
79 Sharthak Mishra 4.3 (37) 0.3 (0) 4.6   
81 codefield 4.5 (86) 0.0 (0) 4.5   
81 Sushant Mattoo 3.7 (32) 0.9 (0) 4.5   
83 Pratik S 4.2 (145) 0.2 (0) 4.4   
84 Pulkit Shukla 4.2 (84) 0.0 (0) 4.2   
84 Amartya Tiwari 4.2 (48) 0.0 (0) 4.2   
86 Ansh Shah 3.8 (100) 0.2 (0) 4.0   
87 Beast-Mode__ON 3.6 (88) 0.1 (0) 3.7   
87 Lite95 3.7 (33) 0.0 (0) 3.7   
87 bezoar17 0.3 (23) 3.5 (1) 3.7   
90 Anoop 3.4 (58) 0.0 (0) 3.4   
91 Garima 3.3 (86) 0.0 (0) 3.3   
92 namanjain59 3.2 (101) 0.0 (0) 3.2   
92 Ishan Bansal 3.2 (82) 0.0 (0) 3.2   
92 Vijay 3.2 (53) 0.0 (0) 3.2   
95 Rishabh Garg 3.1 (69) 0.0 (0) 3.1   
96 Shefali Garg 2.9 (77) 0.2 (0) 3.0   
96 HarshitJn 2.7 (67) 0.3 (0) 3.0   
96 frazy 0.0 (6) 3.0 (1) 3.0   
99 ankush 2.6 (86) 0.3 (0) 2.9   
99 Tejas Harne 2.4 (67) 0.4 (0) 2.9