Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: NIT Trichy

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 suhash 119.3 (672) 5.3 (0) 124.6   
2 Aditya Muraletharan 44.3 (135) 0.0 (0) 44.3   
3 Raghavendran Ramachandran 44.2 (255) 0.0 (0) 44.2   
4 vikas 31.6 (318) 1.8 (0) 33.4   
5 J.A.R.V.I.S. 27.7 (194) 3.9 (0) 31.6   
6 jack(chakradarraju) 30.0 (328) 0.1 (0) 30.0   
7 faisal 26.2 (338) 0.1 (0) 26.3   
8 Venkatesh 25.6 (252) 0.0 (0) 25.6   
9 aravind 23.4 (267) 0.1 (0) 23.5   
10 Deepak Singhal 22.6 (248) 0.0 (0) 22.6   
11 TouristGuide 21.0 (241) 0.4 (0) 21.5   
12 Mukesh Kumar yadav 19.9 (209) 0.1 (0) 19.9   
13 jaswant s. ranawat 7.3 (126) 12.5 (0) 19.8   
14 sherlok 19.4 (74) 0.0 (0) 19.4   
15 rohitjv 15.8 (252) 3.5 (0) 19.3   
16 Viswesh 16.8 (201) 1.0 (0) 17.8   
17 Anmol 16.7 (224) 0.1 (0) 16.7   
18 Christener 15.1 (211) 1.3 (0) 16.4   
18 Ritam Shukla 16.4 (100) 0.0 (0) 16.4   
20 Rituraj 15.5 (220) 0.4 (0) 15.9   
21 Akhil Ravidas 15.3 (173) 0.3 (0) 15.6   
21 Gautham Srinivas 15.6 (127) 0.0 (0) 15.6   
23 Abhilash R 15.2 (230) 0.3 (0) 15.5   
24 AJIT KUMAR 15.0 (170) 0.1 (0) 15.1   
25 [ !0 ] 14.3 (121) 0.7 (0) 15.0   
26 Kunal Kapadia 14.4 (251) 0.4 (0) 14.9   
26 Prasanna 14.9 (129) 0.1 (0) 14.9   
28 Ashwini 12.8 (223) 1.9 (0) 14.7   
29 P.Kasthuri RanganĀ­ 12.2 (119) 2.4 (0) 14.6   
30 Purvesh Karkamkar 11.1 (140) 3.4 (0) 14.5   
31 coder_coder 14.3 (143) 0.0 (0) 14.3   
32 parth dandiwala 14.0 (179) 0.2 (0) 14.2   
33 sagar sumit 12.0 (129) 1.4 (0) 13.5   
34 Viswanath S 13.0 (150) 0.0 (0) 13.0   
35 AC Srinivas 12.9 (210) 0.1 (0) 12.9   
36 harshal patil 10.2 (72) 0.4 (0) 10.6   
37 Rajeev 10.3 (167) 0.1 (0) 10.3   
38 jackbot 10.2 (192) 0.0 (0) 10.2   
38 mavy 9.9 (151) 0.3 (0) 10.2   
40 VENKATARAMAN.GB 9.2 (110) 0.4 (0) 9.6   
41 Amrit 9.2 (121) 0.0 (0) 9.2   
41 Naresh Krishna 9.2 (117) 0.0 (0) 9.2   
43 pradeep 8.9 (148) 0.0 (0) 9.0   
43 Ashwin Vedachalam 9.0 (56) 0.0 (0) 9.0   
45 ravi shankar prasad 6.4 (147) 2.5 (0) 8.8   
45 Abhinav M Kulkarni 8.7 (127) 0.1 (0) 8.8   
47 srinivas prasad 8.3 (122) 0.2 (0) 8.5   
48 chansiddharth 6.4 (100) 1.9 (0) 8.4   
49 Pankaj Kumar 5.9 (168) 1.8 (0) 7.7   
49 radhakishan 7.6 (147) 0.1 (0) 7.7   
51 Amey Dharwadker 7.1 (139) 0.2 (0) 7.3   
51 Gopal Rander 7.3 (90) 0.1 (0) 7.3   
53 sachin kumar 7.2 (219) 0.0 (0) 7.2   
54 Shriram 7.0 (124) 0.1 (0) 7.1   
55 mrinal roushan 6.8 (115) 0.1 (0) 7.0   
55 anonymous 6.9 (21) 0.1 (0) 7.0   
57 Nivash 6.7 (125) 0.1 (0) 6.8   
58 Weaver 6.5 (74) 0.2 (0) 6.7   
59 vasuvineet 6.5 (73) 0.0 (0) 6.5   
60 Sathya Narayanan 6.1 (112) 0.0 (0) 6.2   
61 Ajay Kumar 5.9 (129) 0.2 (0) 6.1   
61 shankar 6.1 (86) 0.0 (0) 6.1   
63 nishant 5.9 (142) 0.0 (0) 5.9   
64 Sanket Chaudhari 5.4 (111) 0.4 (0) 5.8   
64 Sai Hemanth 5.8 (38) 0.0 (0) 5.8   
66 Brahan 5.7 (165) 0.0 (0) 5.7   
66 vaibhav arora 5.5 (96) 0.2 (0) 5.7   
68 Arunkumar 5.4 (29) 0.0 (0) 5.4   
69 Shankar 5.3 (134) 0.1 (0) 5.3   
70 Ragavendra 4.5 (109) 0.7 (0) 5.2   
71 Anant 4.8 (171) 0.0 (0) 4.8   
71 Vivek Ravisankar 4.5 (70) 0.2 (0) 4.8   
73 Baskar P 4.5 (98) 0.3 (0) 4.7   
73 karthik sankar 4.6 (94) 0.0 (0) 4.7   
75 surath sundram 4.4 (94) 0.2 (0) 4.5   
76 shambhu yadav 4.4 (88) 0.0 (0) 4.4   
77 exponential 3.6 (73) 0.6 (0) 4.2   
78 Aslan 4.0 (104) 0.0 (0) 4.0   
78 inception 4.0 (78) 0.0 (0) 4.0   
80 desi 3.3 (40) 0.5 (0) 3.9   
81 Titus Thazhatha Jose 3.3 (76) 0.4 (0) 3.7   
81 coderick14 3.7 (17) 0.0 (0) 3.7   
83 uday shankar prasad 3.1 (88) 0.4 (0) 3.5   
83 Karthikeyan Baskaravel 3.5 (69) 0.0 (0) 3.5   
85 anirudh24seven 3.0 (106) 0.4 (0) 3.4   
86 blackknight 3.2 (110) 0.0 (0) 3.3   
86 Nithin Mahesh 3.1 (96) 0.2 (0) 3.3   
88 mayank goyal 3.2 (89) 0.0 (0) 3.2   
88 Vikas Gupta 2.8 (68) 0.4 (0) 3.2   
90 S.Sethuramalingam 3.0 (79) 0.0 (0) 3.0   
90 swakansh 3.0 (44) 0.0 (0) 3.0   
92 ars22 2.9 (80) 0.0 (0) 2.9   
92 C.Anand 2.9 (25) 0.0 (0) 2.9   
94 Abhishek Shrivastava 2.8 (72) 0.0 (0) 2.8   
94 pravinth 2.8 (31) 0.0 (0) 2.8   
96 nitesh 2.7 (42) 0.0 (0) 2.7   
96 vipin 1.5 (41) 1.2 (0) 2.7   
98 Balakrishnan B 1.8 (46) 0.8 (0) 2.6   
98 Arvind KR 2.6 (14) 0.0 (0) 2.6   
100 ashwin 2.4 (54) 0.0 (0) 2.5