Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: DHKHTNDHQGHN

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 RR 160.4 (602) 4.5 (0) 164.9   
2 Voyage 95.0 (383) 0.1 (0) 95.0   
3 Hy Trường Sơn 59.6 (317) 0.0 (0) 59.6   
4 Nhung anh sao dem 32.7 (92) 1.2 (0) 33.9   
5 Lê Đôn Khuê 11.6 (93) 4.4 (0) 16.0   
6 Broken eyes 13.7 (112) 0.1 (0) 13.7   
7 Chuyên Triết Tổng Hợp 11.0 (50) 0.6 (0) 11.6   
8 VDQD 8.5 (39) 0.0 (0) 8.5   
9 DNK 7.4 (34) 0.0 (0) 7.4   
10 Nguyen Tien Trung Kien 5.3 (17) 0.0 (0) 5.3   
11 BIDV 3.7 (18) 0.0 (0) 3.7   
12 Nguyễn Đức Anh 3.5 (28) 0.0 (0) 3.5   
13 BB 3.0 (8) 0.0 (0) 3.0   
14 Độc cô cầu bại 2.8 (41) 0.1 (0) 2.8   
14 Monkey D.Luffy 2.8 (31) 0.0 (0) 2.8   
14 W 2.8 (12) 0.0 (0) 2.8   
17 dhkhtn 2.5 (14) 0.0 (0) 2.5   
18 Keep Yourself Alive 2.1 (31) 0.0 (0) 2.1   
19 Nobita1604 2.0 (50) 0.0 (0) 2.0   
20 Chaos Sorcerer 1.7 (25) 0.0 (0) 1.7   
21 anh chỉ yêu mình em....ĐKH...... 1.4 (37) 0.0 (0) 1.4   
22 nhap96 1.3 (37) 0.0 (0) 1.3   
22 Javier Hernandez 1.3 (16) 0.0 (0) 1.3   
24 MofK 0.8 (4) 0.0 (0) 0.8   
24 ŸÔi quá kỳ diệu luôn ý 0.8 (4) 0.0 (0) 0.8   
26 ducthinh_2601 0.7 (7) 0.0 (0) 0.7   
26 Le Viet Thanh Long 0.7 (7) 0.0 (0) 0.7   
28 ndduy1995 0.4 (10) 0.2 (0) 0.6   
28 Hieu Nguyen 0.6 (5) 0.0 (0) 0.6   
30 cpc 0.5 (5) 0.0 (0) 0.5   
30 daicathichbahoa 0.5 (2) 0.0 (0) 0.5   
32 HarDToBelieve 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
33 PASS ? WIN : T-L-H 0.2 (3) 0.0 (0) 0.2   
33 Accepted 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
33 newbie 0.2 (1) 0.0 (0) 0.2   
36 Phan Hoang Long 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
36 Nguyễn Văn Bồng 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
36 Thang 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
36 thanh niên nghiêm túc 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
36 bikuntin9x 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
36 Hoang Trung 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
36 Pham Huy Bac 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
43 Maki-chan's Property 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
43 mr.lee 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
43 Nguyen Tien Trung Kien 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
43 NTQ 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
43 Unreal 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
43 Hung Dq 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 NTHT 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 .s 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 AleVolRiz 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 anonymous 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Arvernorix 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 BRAINS BREAKER 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Đỗ Khắc Gia Khoa 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Dang Viet Thinh 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 DBK 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Duong Nghiep Hoang 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 khue 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 KID 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Le Dinh Thanh 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Liên Xô chống Mỹ 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 maN 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 mrunlucky1508 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Nguyễn Mạnh Cường 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Nguyễn Quang Dương 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Nguyễn Tiến Trung Kiên 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Nguyễn Văn Hội 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 nguyen tuan hung 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Nightmare 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 NQT 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Phạm Đức Trung 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 phamtruongthang 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 Tạ Ngọc Linh 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 trinh thi thu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 trinh thi thu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0   
43 trinh thi thu 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0