Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: NITK Surathkal

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 Tushar Makkar 33.9 (313) 5.4 (0) 39.2   
2 Sid 22.2 (396) 0.0 (0) 22.2   
3 Nitin Sharma 16.2 (250) 0.0 (0) 16.2   
4 Amritesh Anand 11.1 (98) 2.0 (0) 13.1   
5 Harshal Choudhary 11.0 (121) 0.2 (0) 11.2   
6 Abhishek.D 10.7 (293) 0.0 (0) 10.7   
7 Vaibhav 10.0 (108) 0.2 (0) 10.2   
8 noob333 9.5 (99) 0.0 (0) 9.5   
9 Anirudh V Raja 8.5 (170) 0.1 (0) 8.5   
10 Mohit Reddy 7.9 (151) 0.2 (0) 8.1   
10 ashish1294 7.9 (135) 0.2 (0) 8.1   
12 Suchith J N 7.8 (234) 0.0 (0) 7.8   
13 Adarsh Mohata 7.6 (90) 0.1 (0) 7.7   
14 MAYANK BHURA 6.8 (209) 0.4 (0) 7.1   
15 GURVINDER SINGH 6.8 (89) 0.1 (0) 7.0   
16 vadi 6.2 (146) 0.7 (0) 6.9   
17 Pirate King 4.2 (70) 0.2 (0) 4.4   
18 Aayush Gupta 1.9 (102) 2.2 (0) 4.2   
19 Sandeep 4.1 (85) 0.0 (0) 4.1   
19 Nikhil Karve 4.1 (48) 0.0 (0) 4.1   
21 Shivaraj Lakka 3.8 (36) 0.1 (0) 4.0   
22 anand 3.5 (99) 0.0 (0) 3.5   
23 zedd 3.4 (146) 0.0 (0) 3.4   
23 ashwathbhat 1.0 (52) 2.3 (0) 3.4   
25 Suraj Rajan 3.3 (154) 0.0 (0) 3.3   
26 Gaurav Jain 1.2 (46) 1.9 (0) 3.1   
27 Naresh Kumar 2.8 (54) 0.1 (0) 3.0   
28 Arunesh Mathur 2.6 (33) 0.2 (0) 2.8   
29 Vineeth Reddy 2.7 (54) 0.0 (0) 2.7   
30 GP 2.5 (93) 0.0 (0) 2.5   
30 maharana 2.5 (16) 0.0 (0) 2.5   
32 Raminder 2.3 (26) 0.0 (0) 2.3   
33 pawan kumar thakur 2.1 (50) 0.0 (0) 2.1   
34 Vivek Vardhan 1.8 (44) 0.1 (0) 1.9   
35 varshavp27 1.8 (93) 0.0 (0) 1.8   
35 The Bumblebee 1.8 (16) 0.0 (0) 1.8   
37 siva2697 1.7 (36) 0.0 (0) 1.7   
37 skp57 1.7 (9) 0.0 (0) 1.7   
39 a_ranjan 1.6 (42) 0.0 (0) 1.6   
39 PDS 1.6 (21) 0.0 (0) 1.6   
41 girish 1.5 (24) 0.0 (0) 1.5   
42 my007bsr 1.2 (63) 0.2 (0) 1.4   
42 Anirudh S 1.4 (25) 0.0 (0) 1.4   
44 Medhini GN 1.3 (69) 0.0 (0) 1.3   
44 aparnapl 1.3 (57) 0.0 (0) 1.3   
44 shivjeet singh 1.3 (55) 0.0 (0) 1.3   
47 tyler_durden 1.2 (39) 0.0 (0) 1.2   
47 Chaithanya 1.2 (18) 0.0 (0) 1.2   
49 pranav 1.1 (34) 0.0 (0) 1.1   
50 Swaroop 0.8 (25) 0.0 (0) 0.8   
50 Priyank Kumar 0.3 (12) 0.5 (0) 0.8   
52 Sameeksha 0.7 (56) 0.0 (0) 0.7   
52 bhabs 0.7 (45) 0.0 (0) 0.7   
52 Aadheeshwar Vijayakumar 0.7 (27) 0.0 (0) 0.7   
52 Rohit Sharma 0.7 (18) 0.0 (0) 0.7   
52 Tavan Reddy Edla 0.3 (9) 0.4 (0) 0.7   
57 Rohit Sabharwal 0.6 (31) 0.0 (0) 0.6   
57 Anmol Varma 0.1 (16) 0.5 (0) 0.6   
57 Sushaanth P 0.4 (10) 0.3 (0) 0.6   
57 ganesh.k2 0.6 (9) 0.0 (0) 0.6   
61 arqum 0.5 (12) 0.0 (0) 0.5   
61 Ankit 0.0 (6) 0.4 (0) 0.5   
63 span 0.4 (42) 0.0 (0) 0.4   
63 atp69 0.3 (17) 0.0 (0) 0.4   
63 Kailash 0.4 (17) 0.0 (0) 0.4   
63 chandu 0.4 (11) 0.0 (0) 0.4   
63 algorythmist 0.4 (8) 0.0 (0) 0.4   
63 ShineCrazyDiamond 0.4 (6) 0.0 (0) 0.4   
63 DBK 0.4 (1) 0.0 (0) 0.4   
70 Guru 0.3 (25) 0.0 (0) 0.3   
70 manish m mulani 0.3 (25) 0.0 (0) 0.3   
70 Prajwala 0.3 (24) 0.0 (0) 0.3   
70 sanjay 0.3 (11) 0.0 (0) 0.3   
70 guestcheap 0.3 (10) 0.0 (0) 0.3   
70 Darshan 0.1 (8) 0.2 (0) 0.3   
70 sid 0.3 (4) 0.0 (0) 0.3   
77 heavy_breather 0.2 (34) 0.0 (0) 0.2   
77 Manglesh Sharma 0.2 (34) 0.0 (0) 0.2   
77 Adithya 0.2 (32) 0.0 (0) 0.2   
77 N 0.2 (30) 0.0 (0) 0.2   
77 Mohammad Asif 0.2 (19) 0.0 (0) 0.2   
77 ag_179 0.2 (17) 0.0 (0) 0.2   
77 Tuhin Sengupta 0.2 (16) 0.0 (0) 0.2   
77 catchchaos 0.2 (13) 0.0 (0) 0.2   
77 rc_79 0.2 (13) 0.0 (0) 0.2   
77 akankshya kar 0.2 (13) 0.0 (0) 0.2   
77 Bharath Kumar M J 0.2 (12) 0.0 (0) 0.2   
77 nagaraja 0.2 (12) 0.0 (0) 0.2   
77 kaku1996 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
77 kcahdog 0.2 (9) 0.0 (0) 0.2   
77 Vikas S Yaligar 0.0 (6) 0.1 (0) 0.2   
77 ranjan 0.2 (4) 0.0 (0) 0.2   
77 shsaini 0.2 (4) 0.0 (0) 0.2   
77 Data_Bus 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
77 mahim23 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
77 deva 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
77 Sumit Bansal 0.2 (2) 0.0 (0) 0.2   
77 Chethan 0.0 (1) 0.2 (0) 0.2   
99 Surya 0.1 (21) 0.0 (0) 0.1   
99 krithik 0.1 (19) 0.0 (0) 0.1