Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: YMCA university of science and technology, fbd

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 mr_sahil 30.9 (201) 0.2 (0) 31.2   
2 JUNK 30.1 (265) 0.3 (0) 30.4   
3 Chandan Singh 22.9 (326) 2.1 (0) 24.9   
4 troy 21.4 (132) 0.2 (0) 21.6   
5 Rajeev Yadav 20.1 (243) 0.0 (0) 20.1   
6 Kuldeep Fouzdar 17.0 (148) 2.7 (0) 19.8   
7 pawan 18.4 (223) 0.4 (0) 18.9   
8 sam 12.5 (135) 0.0 (0) 12.5   
9 kannujain 11.6 (204) 0.0 (0) 11.7   
10 nikhil1_raghav 10.6 (37) 0.1 (0) 10.8   
11 Tarun Garg 8.5 (159) 0.3 (0) 8.8   
12 ingenie 8.3 (79) 0.4 (0) 8.7   
13 Rv 8.5 (72) 0.0 (0) 8.5   
14 Ash 6.9 (135) 0.0 (0) 6.9   
14 anshul garg 6.3 (127) 0.6 (0) 6.9   
16 prince 6.6 (72) 0.0 (0) 6.6   
17 Manmeet 6.5 (96) 0.0 (0) 6.5   
18 Kashish 5.9 (64) 0.0 (0) 5.9   
19 Aashif 5.3 (96) 0.1 (0) 5.4   
20 Shivam 5.3 (177) 0.0 (0) 5.3   
21 Crash Overdrive 4.9 (45) 0.0 (0) 4.9   
22 namitp 4.4 (60) 0.0 (0) 4.4   
23 vivek malasi 1.9 (48) 1.3 (0) 3.3   
24 p.vijayvaran 3.2 (30) 0.0 (0) 3.2   
25 Abhishek Subal 2.9 (67) 0.2 (0) 3.1   
26 NIGHT KING 2.8 (82) 0.0 (0) 2.8   
26 Viru 2.8 (63) 0.0 (0) 2.8   
28 scorpion_ajay 2.3 (135) 0.0 (0) 2.3   
29 Mohit Kumar 2.2 (27) 0.1 (0) 2.2   
30 rahul goyal 2.0 (59) 0.0 (0) 2.0   
31 drone 1.9 (53) 0.0 (0) 1.9   
31 rishabh jain 1.8 (37) 0.0 (0) 1.9   
33 Shubham Chhabra 1.6 (57) 0.0 (0) 1.6   
33 captain 1.5 (56) 0.0 (0) 1.6   
35 Gunjan Gupta 1.2 (53) 0.1 (0) 1.4   
35 coder 1.4 (49) 0.0 (0) 1.4   
37 akanksha 1.3 (84) 0.0 (0) 1.3   
38 AlgoRhythmz 0.9 (12) 0.3 (0) 1.2   
39 Udit Bansal 1.1 (52) 0.0 (0) 1.1   
39 Saket Malik 1.0 (43) 0.2 (0) 1.1   
41 Vikas Rathee 1.0 (52) 0.0 (0) 1.0   
41 Ajay Aneja 1.0 (44) 0.0 (0) 1.0   
43 Satwick 0.9 (34) 0.0 (0) 0.9   
44 Vipin 0.7 (43) 0.0 (0) 0.7   
44 sameer.g 0.7 (32) 0.0 (0) 0.7   
46 neha 0.6 (29) 0.0 (0) 0.6   
46 mayank 0.6 (27) 0.0 (0) 0.6   
46 tushar 0.6 (23) 0.0 (0) 0.6   
49 rajat 0.5 (43) 0.0 (0) 0.5   
50 Nishu 0.3 (36) 0.1 (0) 0.4   
50 Sarthak 0.4 (30) 0.0 (0) 0.4   
50 pikachu 0.4 (29) 0.0 (0) 0.4   
50 golu 0.4 (27) 0.0 (0) 0.4   
50 yatin 0.4 (25) 0.0 (0) 0.4   
50 Abhijeet 0.4 (8) 0.0 (0) 0.4   
56 RaJ 0.3 (18) 0.0 (0) 0.3   
57 chiku 0.2 (25) 0.0 (0) 0.2   
57 dani 0.2 (16) 0.1 (0) 0.2   
57 gliter 0.2 (16) 0.0 (0) 0.2   
57 mukul 0.2 (16) 0.0 (0) 0.2   
57 Invincible 0.2 (13) 0.0 (0) 0.2   
57 ronak goel 0.2 (10) 0.0 (0) 0.2   
63 akki 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1   
63 Gaurav Anand 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1   
63 rahul 0.1 (11) 0.0 (0) 0.1   
63 Saurabh 0.1 (9) 0.0 (0) 0.1   
63 diva 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
63 shivi 0.1 (7) 0.0 (0) 0.1   
63 sunburn21 0.1 (4) 0.0 (0) 0.1   
63 Nitin Goel 0.1 (2) 0.0 (0) 0.1   
63 agam singh 0.1 (1) 0.0 (0) 0.1   
72 amritasha 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
72 mayankshorey 0.0 (6) 0.0 (0) 0.0   
72 Mehra 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
72 Hemu 0.0 (5) 0.0 (0) 0.0   
72 Akanksha Diwedy 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
72 Mohit 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
72 raghav 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
72 puneet 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
72 Rishabh Purwar 0.0 (4) 0.0 (0) 0.0   
72 Sahil 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
72 mahi 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
72 ayushi 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
72 Himanshu 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
72 Anil verma 0.0 (3) 0.0 (0) 0.0   
72 dinesh 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
72 Abhi 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
72 Gaurav 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
72 Vipul 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
72 Ekta 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
72 AMIT KUMAR SHARMA 0.0 (2) 0.0 (0) 0.0   
72 JATIN 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 Swati 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 Himanshu 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 Akash 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 harsh 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 sk 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 paras 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 Gaurav 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0   
72 mahender singh manral 0.0 (1) 0.0 (0) 0.0