Problem Solvers' Hall of Fame
Top users in institution: IIT Roorkee

RANK CC NAME CLASSICAL CHALLENGE SCORE
1 saharshluthra 84.7 (295) 3.9 (1) 88.6   
2 Adarsh kumar 54.6 (206) 2.5 (0) 57.1   
3 shiva 47.1 (335) 0.0 (0) 47.1   
4 SHUBHAM KANSAL 39.2 (285) 2.0 (0) 41.2   
5 Surya Kiran 40.2 (273) 0.2 (0) 40.5   
6 gulshan 35.3 (174) 0.0 (0) 35.3   
7 Sandeep Pathry 29.8 (143) 3.9 (1) 33.7   
8 Yashpal 31.5 (284) 1.7 (0) 33.2   
9 vishu 31.8 (184) 0.4 (0) 32.2   
10 Aman Kumar Kedia 29.5 (257) 1.9 (0) 31.3   
11 Anshuman Singh 30.0 (204) 0.2 (0) 30.2   
12 Maroof 29.8 (209) 0.0 (0) 29.8   
13 Dheeraj kumar 28.7 (226) 0.1 (0) 28.9   
14 Vaibhav Gosain 24.4 (200) 0.1 (0) 24.5   
15 Sahil Grover 19.4 (166) 2.2 (0) 21.6   
16 Parul Yadav 20.9 (240) 0.0 (0) 20.9   
17 EsVee 20.7 (196) 0.1 (0) 20.8   
18 Raghav Aggiwal 19.9 (175) 0.3 (0) 20.1   
19 Nitish sharma 17.9 (134) 0.5 (0) 18.5   
20 devil 18.0 (171) 0.0 (0) 18.0   
21 Shubham 17.0 (237) 0.8 (0) 17.9   
22 baba ji ka thullu 17.5 (139) 0.0 (0) 17.5   
23 Pagan Min 17.0 (97) 0.3 (0) 17.3   
24 Ishu Goyal 15.9 (200) 1.3 (0) 17.2   
25 Vaibhav Raj Gupta 15.4 (196) 1.6 (0) 17.0   
25 metanoia 17.0 (181) 0.0 (0) 17.0   
27 -_- 13.3 (189) 3.1 (1) 16.5   
28 Meghana Agrawal 15.8 (173) 0.2 (0) 16.0   
29 L 15.2 (223) 0.6 (0) 15.8   
30 spj_29 15.6 (185) 0.0 (0) 15.7   
30 Kshitij Bathla 15.6 (138) 0.1 (0) 15.7   
32 Rishabh Ravi Gupta 15.5 (208) 0.0 (0) 15.5   
33 DHRUV PACHAURI 15.4 (153) 0.0 (0) 15.4   
34 the_imp 14.6 (243) 0.0 (0) 14.6   
35 UMESH JhingoniA || UKJ 14.2 (127) 0.0 (0) 14.2   
36 Priyanshu 12.5 (182) 1.6 (0) 14.1   
37 AAKARSH AGARWAL 13.9 (217) 0.1 (0) 14.0   
38 sj 12.9 (156) 0.8 (0) 13.7   
39 ADITYA PRAKASH 13.2 (178) 0.1 (0) 13.4   
40 Anuj Arora 12.8 (119) 0.1 (0) 12.9   
41 Saurabh Mishra 12.6 (156) 0.2 (0) 12.8   
42 Garvit Choudhary 12.3 (129) 0.1 (0) 12.4   
42 anti_tourist 11.7 (102) 0.7 (0) 12.4   
42 Suraj Gupta 12.4 (94) 0.0 (0) 12.4   
45 shubham7stark 12.2 (141) 0.0 (0) 12.2   
46 Akhil Gupta 12.0 (178) 0.1 (0) 12.1   
47 ShashankAnugu 11.8 (226) 0.2 (0) 12.0   
47 Akashdeep Goel 12.0 (138) 0.0 (0) 12.0   
49 nishank 11.7 (96) 0.2 (0) 11.9   
50 Kushal Saharan 11.8 (133) 0.0 (0) 11.8   
51 hm_98 11.6 (127) 0.0 (0) 11.6   
51 coderreturns 11.5 (84) 0.1 (0) 11.6   
53 Kapil Kumar Singh 11.4 (179) 0.0 (0) 11.4   
54 vibhor gupta 11.3 (127) 0.0 (0) 11.3   
55 cheerUp 11.2 (355) 0.0 (0) 11.2   
56 sopan khosla 11.1 (113) 0.0 (0) 11.1   
57 sport_lover 11.0 (154) 0.0 (0) 11.0   
58 aks17 10.7 (125) 0.0 (0) 10.7   
59 Sachin Kelkar 9.4 (80) 1.1 (0) 10.5   
59 Sunny Aggrawal 9.8 (79) 0.7 (0) 10.5   
61 Nallagatla Manikanta 8.7 (223) 1.1 (0) 9.8   
61 MS Dhoni 9.7 (118) 0.1 (0) 9.8   
61 ak532 9.8 (92) 0.0 (0) 9.8   
64 VKG 9.7 (110) 0.0 (0) 9.7   
64 Kartik Khare 6.3 (57) 3.4 (1) 9.7   
66 Aayush Gupta 9.5 (80) 0.1 (0) 9.6   
67 abhinavkk 8.7 (138) 0.7 (0) 9.4   
68 yaswanth 8.9 (174) 0.2 (0) 9.1   
68 tarun goyal 9.1 (119) 0.0 (0) 9.1   
68 Vikas Yadav 9.1 (93) 0.0 (0) 9.1   
71 Samar Holkar 8.6 (125) 0.2 (0) 8.9   
72 Tripti 8.8 (116) 0.0 (0) 8.8   
72 Parth Kohli 8.8 (98) 0.0 (0) 8.8   
74 Prakhar Gupta 7.8 (119) 0.9 (0) 8.7   
75 peyush jain 8.4 (168) 0.2 (0) 8.6   
76 Divij Bindlish 8.4 (151) 0.1 (0) 8.5   
77 kanishka 8.3 (93) 0.0 (0) 8.3   
78 saurabhsuniljain 8.2 (44) 0.0 (0) 8.2   
79 Allada Revanth Kumar 6.7 (107) 1.1 (0) 7.9   
79 harkirat 7.8 (92) 0.1 (0) 7.9   
81 kreacher 7.8 (90) 0.0 (0) 7.8   
81 SAHIL GARG 7.8 (85) 0.0 (0) 7.8   
83 Vishal Sethi 7.5 (140) 0.2 (0) 7.7   
84 NiRaNjan_gOud 7.5 (202) 0.0 (0) 7.6   
85 Piyush 7.4 (130) 0.2 (0) 7.5   
85 harsh sahu 7.5 (105) 0.0 (0) 7.5   
85 gdomen 7.5 (100) 0.0 (0) 7.5   
85 Anshul Shah 7.5 (68) 0.0 (0) 7.5   
89 Sukeesh 7.1 (144) 0.0 (0) 7.2   
90 RISHABH MOR 7.0 (69) 0.0 (0) 7.0   
91 sanatsain 6.9 (130) 0.0 (0) 6.9   
91 Shivam Yadav 6.9 (115) 0.0 (0) 6.9   
91 Deepali Jain 6.9 (92) 0.0 (0) 6.9   
91 Rahul Kumar Dahmiwal 6.9 (78) 0.0 (0) 6.9   
91 Naveen 6.9 (51) 0.0 (0) 6.9   
96 Manish 6.8 (246) 0.0 (0) 6.8   
96 pdhoot 6.6 (98) 0.2 (0) 6.8   
96 crazy_noob 6.8 (82) 0.0 (0) 6.8   
99 Anshul Gupta 6.2 (111) 0.5 (0) 6.7   
99 i_will_become_hokage 6.7 (91) 0.0 (0) 6.7