Ninh Trịnh Ngọc

@ninh0855250956

Viet Nam, Tuyên Quang

Joined Mar 2021

World Rank: #66306 (0.1 points)

Institution: THPT Chuyên Tuyên Quang

Hello mình mới du nhập SPOJ, sẽ phá đảo trong 1 thời gian không xa =))

Activity over the last year

Effectiveness

 Problems solved
2
 Solutions submitted
13

Problems

List of solved classical problems:

FACTCG2
PALIN