Adam Domaszewski

@adam2603

Poland, Warszawa

Institution: XL LO im. Stefana Żeromskiego

Historia zgłoszeń
(wersja tekstowa)

Problems

Lista rozwiązanych zadań:

BINOGAME FR_07_02 FR_08_02
FR_03_01 FR_07_04 FR_08_03
FR_03_02 FR_07_05 FR_08_16
FR_03_04 FR_07_06 ILOCZ1234
FR_03_05 FR_07_09 SFENICZNEL
FR_03_08 FR_07_11
FR_07_01 FR_08_01

Trwają zmagania z zadaniami:

FR_03_03 FR_03_11 FR_07_08
FR_03_06 FR_07_03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.