lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 348 54.08
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 364 41.61
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 259 46.56
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 266 60.13
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 386 54.43
12582    Pole trapezu POLTR 349 39.45
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 314 38.96
12644    Ile za benzynę BENZYNA 296 65.96
12699    Droga do szkoły TRASSY 309 78.56
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 281 58.44
12835    Godziny i minuty HOURS 294 48.28
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 277 41.83
13140    Prosta mediana MDMDMD 251 60.00
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 219 67.95
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 209 72.26
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 219 57.47
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 178 20.94
17051    Roznica cyfr RCYFR 213 49.17
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 175 62.96
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 196 65.94
25277    Następna litera NEXTCHAR 135 85.19
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 112 48.16
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 142 38.29
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 40 32.82
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 30 82.93
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.