lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 340 53.72
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 354 41.49
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 253 46.50
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 258 59.57
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 377 53.22
12582    Pole trapezu POLTR 340 39.84
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 305 40.16
12644    Ile za benzynę BENZYNA 289 65.58
12699    Droga do szkoły TRASSY 301 78.34
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 274 58.27
12835    Godziny i minuty HOURS 287 48.76
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 270 41.90
13140    Prosta mediana MDMDMD 243 60.09
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 212 67.17
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 202 71.83
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 214 57.07
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 170 20.50
17051    Roznica cyfr RCYFR 207 48.94
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 168 62.37
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 189 65.38
25277    Następna litera NEXTCHAR 128 85.00
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 107 47.28
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 133 38.63
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 29 31.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.