lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 336 54.40
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 342 41.83
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 252 46.63
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 257 59.49
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 364 53.38
12582    Pole trapezu POLTR 328 39.84
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 301 40.59
12644    Ile za benzynę BENZYNA 284 65.21
12699    Droga do szkoły TRASSY 297 78.14
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 271 58.35
12835    Godziny i minuty HOURS 283 48.67
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 267 42.07
13140    Prosta mediana MDMDMD 241 59.91
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 211 68.11
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 200 71.63
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 212 56.84
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 169 20.50
17051    Roznica cyfr RCYFR 206 48.83
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 166 62.77
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 187 65.16
25277    Następna litera NEXTCHAR 126 84.83
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 106 47.06
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 130 38.44
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 27 31.52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.