lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 433 54.68
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 443 37.33
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 317 45.17
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 311 61.44
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 470 55.15
12582    Pole trapezu POLTR 428 38.81
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 369 38.54
12644    Ile za benzynę BENZYNA 353 64.85
12699    Droga do szkoły TRASSY 372 79.27
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 330 53.70
12835    Godziny i minuty HOURS 357 49.12
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 330 41.71
13140    Prosta mediana MDMDMD 293 59.37
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 270 64.04
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 256 72.22
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 267 56.94
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 199 19.93
17051    Roznica cyfr RCYFR 265 51.14
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 206 61.90
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 235 66.67
25277    Następna litera NEXTCHAR 178 83.06
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 145 51.52
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 196 38.14
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 72 34.07
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 108 72.67
32901    Po prostu suma CHRITDE 22 23.91
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 41 58.33
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 29 65.91
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 1 2.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.