lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 351 54.33
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 368 41.67
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 262 46.59
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 268 60.29
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 389 54.56
12582    Pole trapezu POLTR 351 39.45
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 316 39.00
12644    Ile za benzynę BENZYNA 298 66.10
12699    Droga do szkoły TRASSY 310 78.43
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 283 58.57
12835    Godziny i minuty HOURS 296 48.51
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 279 41.93
13140    Prosta mediana MDMDMD 253 60.04
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 221 67.94
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 210 72.11
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 220 57.58
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 179 20.98
17051    Roznica cyfr RCYFR 214 49.17
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 177 63.33
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 197 66.04
25277    Następna litera NEXTCHAR 136 85.26
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 113 48.37
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 143 38.25
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 43 32.17
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 34 82.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.