lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 439 54.11
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 448 37.13
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 319 44.47
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 316 61.13
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 475 55.29
12582    Pole trapezu POLTR 434 38.94
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 372 38.04
12644    Ile za benzynę BENZYNA 360 64.94
12699    Droga do szkoły TRASSY 377 79.32
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 335 53.91
12835    Godziny i minuty HOURS 363 49.44
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 333 41.91
13140    Prosta mediana MDMDMD 295 59.19
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 273 63.66
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 258 70.89
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 269 56.19
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 200 19.77
17051    Roznica cyfr RCYFR 269 51.39
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 210 61.31
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 238 66.93
25277    Następna litera NEXTCHAR 182 83.00
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 150 51.47
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 200 37.57
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 73 34.21
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 112 72.89
32901    Po prostu suma CHRITDE 27 22.88
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 47 57.83
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 37 69.81
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 1 2.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.