lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 411 54.53
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 416 37.58
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 300 44.84
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 301 62.57
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 446 55.34
12582    Pole trapezu POLTR 404 38.67
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 347 38.97
12644    Ile za benzynę BENZYNA 333 65.36
12699    Droga do szkoły TRASSY 349 79.43
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 319 55.36
12835    Godziny i minuty HOURS 337 49.33
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 311 42.71
13140    Prosta mediana MDMDMD 276 60.36
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 259 64.02
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 245 73.24
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 248 57.14
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 195 20.61
17051    Roznica cyfr RCYFR 247 51.12
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 193 63.61
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 218 65.74
25277    Następna litera NEXTCHAR 169 85.28
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 131 50.92
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 175 37.98
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 57 33.51
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 79 66.92
32901    Po prostu suma CHRITDE 14 31.11
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 21 75.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.