lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 343 53.81
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 360 41.47
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 255 46.30
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 263 60.00
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 383 54.30
12582    Pole trapezu POLTR 344 39.29
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 309 38.66
12644    Ile za benzynę BENZYNA 294 65.81
12699    Droga do szkoły TRASSY 305 78.36
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 278 58.26
12835    Godziny i minuty HOURS 292 48.63
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 274 42.05
13140    Prosta mediana MDMDMD 248 59.87
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 215 67.47
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 205 71.88
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 215 57.03
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 174 20.67
17051    Roznica cyfr RCYFR 210 48.85
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 171 62.76
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 191 65.40
25277    Następna litera NEXTCHAR 131 85.33
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 108 47.50
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 139 38.21
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 36 31.97
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 23 89.66
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.