lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 352 54.26
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 369 41.69
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 263 46.68
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 268 60.29
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 391 54.74
12582    Pole trapezu POLTR 352 39.51
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 318 39.14
12644    Ile za benzynę BENZYNA 299 66.17
12699    Droga do szkoły TRASSY 312 78.52
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 283 58.57
12835    Godziny i minuty HOURS 297 48.58
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 280 41.84
13140    Prosta mediana MDMDMD 253 60.04
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 221 67.94
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 211 72.20
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 222 57.14
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 180 21.16
17051    Roznica cyfr RCYFR 216 49.49
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 177 63.12
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 199 66.25
25277    Następna litera NEXTCHAR 137 85.34
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 115 48.79
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 145 38.61
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 43 31.72
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 36 83.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.