lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 354 54.36
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 370 41.75
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 263 46.68
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 269 60.37
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 393 54.55
12582    Pole trapezu POLTR 353 39.46
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 318 39.14
12644    Ile za benzynę BENZYNA 299 66.17
12699    Droga do szkoły TRASSY 312 78.52
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 284 58.54
12835    Godziny i minuty HOURS 297 48.58
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 280 41.84
13140    Prosta mediana MDMDMD 254 60.13
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 222 68.04
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 212 72.30
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 222 57.14
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 181 21.17
17051    Roznica cyfr RCYFR 217 49.59
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 177 63.12
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 199 66.25
25277    Następna litera NEXTCHAR 137 85.34
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 115 48.79
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 145 38.61
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 45 32.65
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 38 84.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.