lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 185 45.06
601    NWD PP0501A 238 51.96
1019    Systemy pozycyjne SYS 62 61.44
12712    Suma dzielników DZIELN 46 20.65
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 41 34.66
12991    Parabole AL_03_10 8 10.26
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 86 57.80
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 38 38.86
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 54 23.58
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 153 58.19
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 65 36.73
13887    Wieże Hanoi REK1 32 54.76
14053    Skracanie ułamków SKRUL 116 62.98
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 93 63.59
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 74 57.86
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 119 71.93
14287    Schemat Hornera SCHHORN 86 48.68
14457    Szyfr cezara CEZAR 71 32.56
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 59 39.87
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 16 58.06
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 66 42.07
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 24 40.95
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 9 24.55
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 65.00
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 6 55.17
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 12 43.37
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 12 46.67
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 10 68.75
26847    Wybory WYBORY0 7 60.78
27184    Metoda prostokątów METPROST 4 47.62
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 7 23.40
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 10 73.08
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.