lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 187 44.95
601    NWD PP0501A 242 52.08
1019    Systemy pozycyjne SYS 62 61.44
12712    Suma dzielników DZIELN 50 21.50
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 43 35.16
12991    Parabole AL_03_10 8 10.26
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 96 57.62
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 43 43.49
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 56 23.76
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 155 58.00
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 71 39.71
13887    Wieże Hanoi REK1 33 57.78
14053    Skracanie ułamków SKRUL 123 63.23
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 95 63.03
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 79 57.89
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 126 73.92
14287    Schemat Hornera SCHHORN 86 48.18
14457    Szyfr cezara CEZAR 73 33.01
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 61 39.62
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 18 55.56
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 75 43.37
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 26 42.59
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 12 27.83
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 65.00
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 6 55.17
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 12 41.86
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 14 48.39
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 12 70.59
26847    Wybory WYBORY0 17 60.00
27184    Metoda prostokątów METPROST 4 35.71
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 19 33.77
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 11 71.43
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 9 30.56
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 7 25.71
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 5 27.27
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 12 35.29
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 13 48.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.