lista zadań algorytmy problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
438    Liczby Pierwsze PRIME_T 197 45.28
601    NWD PP0501A 270 50.56
1019    Systemy pozycyjne SYS 64 60.38
12712    Suma dzielników DZIELN 51 21.29
12767    Metoda trapezów MTRAPEZ 48 36.13
12991    Parabole AL_03_10 10 13.45
13128    Przeszukiwanie binarne PBINARY 105 55.98
13137    Sortowanie liczb całkowitych SORTWNIA 44 43.07
13310    Postać binarna liczby naturalnej POSBIN 58 23.53
13587    Liczby Fibonacciego LFIBEGO 157 57.93
13682    Palindrom tekstowy PALIND2 128 43.91
13887    Wieże Hanoi REK1 34 58.24
14053    Skracanie ułamków SKRUL 130 63.38
14054    Najmniejsza wspólna wielokrotność NWWREK 109 58.33
14064    Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem PLINZWRT 80 58.14
14069    Testowanie algorytmów sortujących SORTTEST 129 73.92
14287    Schemat Hornera SCHHORN 90 46.64
14457    Szyfr cezara CEZAR 74 33.23
15486    Enigma w wersji light AL_11_07 62 40.00
18400    Enigma w wersji nieco mniej light AL_14_04 18 55.56
18873    Rozkład liczby na czynniki pierwsze RLNC 79 41.63
23887    Liczby pierwsze 2 PRIMEII 26 42.59
24031    Sortowanie wyrazów AVXLEX 12 27.83
26255    1 2 3 JEDDWATR 16 62.90
26294    Odcinki względem siebie ADCINKI 9 43.48
26312    Posortuj wyrazy SORTOWNIA2 13 43.18
26531    Posortuj parzyste SORTAGAIN 15 48.94
26846    Liczba czynników pierwszych LCZPIERW 12 70.59
26847    Wybory WYBORY0 17 60.00
27184    Metoda prostokątów METPROST 6 33.33
27215    Algorytm pierwiastkowania SQRTALG 19 26.26
29139    Czy to Fibonacci? FIBOAGAIN 11 71.43
29705    Dopasuj wzorzec STRWZORZEC 9 29.73
30918    Liczby sfeniczne SFENICZNEL 7 25.71
30920    Rozkład na czynniki - HARD FAKTHARD 5 27.27
30921    Być albo nie być BEORNOTTOBE 13 37.14
31125    Rozstęp zbioru ROZSTEPALGO 16 53.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.