Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2016-04-16 13:11:12 by Marcin Kasprowicz

FR_01_M4 - Tulipany

Tulipany

Jasiu i Stasiu hodują tulipany. Jasiu hoduje odmianę przepięknus czerwonus, a Stasiu pospolitus zółtus. W tym roku chcą wyhodować nową odmianę, która będzie połączeniem obu. Każdemu tulipanowi przypisali wartość kwiecistości i postanowili skrzyżować osobnika o czerwonych kwiatach z osobnikiem o żółtych kwiatach, których wartości kwiecistości będą zbliżone. Ta cecha spowoduje, że nowa odmiana będzie wyjątkowa. Gdyby okazało się jednak, że różnica jest zbyt duża, będą musieli wstrzymać się z nową odmianą. Twoim zadaniem jest policzyć najmniejszą różnicę kwiecistości między tulipanami Jasia a Stasia.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba kwiatów Jasia n (1 ≤ n ≤ 105). W drugim wierszu danych jest n wartości całkowitych ai (0 ≤ ai ≤ 109) oznaczających kwiecistości tulipanów czerwonych.
W trzecim wierszu wejścia znajduje się liczba kwiatów Stasia m (1 ≤ m ≤ 105). W czwartym wierszu danych jest m wartości całkowitych bi (0 ≤ bi ≤ 109) oznaczających kwiecistości tulipanów żółtych.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać jedną liczbę, najmniejszą różnicę między wartościami kwiecistości tulipanów Jasia i Stasia.

 

Przykład

Wejście
5
15 8 14 8 1
7
4 4 20 10 17 5 11

Wyjście
2


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2014-05-07
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
Pochodzenie:FRAKTAL
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.