Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_06_15 - Lewa, prawa

Lewa, prawa

Miało nie być już o bieganiu, ale będzie. Jasiu długie wybiegania trenuje na ścieżkach leśnych w taki sposób, że startuje z pewnego ustalonego punktu i biegnąc zakreśla ślad będący wielokątem, kończąc w punkcie startu. Biegając w ten sposób jedna jego ręka będzie poruszać się wewnątrz wielokąta, druga zaś poza wielokątem. Powstaje pytanie, która ręka będzie zawierać się wewnątrz wielokąta? To trzeba rozstrzygnąć na podstawie danych współrzędnych geograficznych będących kolejnymi wierzchołkami wielokąta. Punkt startu jest punktem końca treningu.


Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita d (1 ≤ d ≤ 100) oznaczająca liczbę zestawów danych. Pierwszy wiersz każdego zestawu zawiera liczbę całkowitą n (3 ≤ n ≤ 1000) oznaczająca liczbę wierzchołków wielokąta. W kolejnych n wierszach podane są po dwie całkowite współrzędne x, y (-103x,y ≤ 103) oznaczające koordynaty kolejnych wierzchołków. Żadne trzy kolejne punkty nie są współliniowe.

Wyjście
Dla każdego zestawu danych wypisz słowo LEWA, jeśli to lewa ręka będzie zawierać się w wielokącie, albo słowo PRAWA, gdy podczas biegu prawa ręka będzie zawierać się we wnętrzu wielokąta.

Przykład

Wejście
2
3
0 0
5 0
0 5
4
1 1
1 5
5 5
5 1

Wyjście
LEWA
PRAWA


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2016-10-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2016-11-20 13:47:13
Czy interpretacja "wielokąta" dopuszcza taką figurę płaską, której boki pokrywają się (częściowo lub całkowicie) z innymi bokami?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.