Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_04 - Wzrost i spadek wysokości

Jasiu wrócił z biegania, połączył zegarek z komputerem i już analizuje swoją aktywność. Niestety zegarek nie zapisuje wzrostu i spadku wysokości, w zamian Jasiu dostaje informacje o średnim nachyleniu i odległości każdego przebiegniętego odcinka. Jasiu na podstawie tych informacji, każdorazowo na kartce papieru, oblicza wzrost i spadek wysokości całej swojej biegowej aktywności. To żmudna i czasochłonna czynność, trzeba coś tu poradzić.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 100) oznaczająca liczbę przebiegniętych przez Jasia odcinków. Dalej w n wierszach znajdują się po dwie liczby całkowite a, d (-20 ≤ a ≤ 20, 10 ≤ d ≤ 1000), gdzie a oznacza kąt nachylenia odcinka mierzony w stopniach, a d to długość danego odcinka podana w metrach. Wartość a mniejsza od zera oznacza spadek wysokości na całym odcinku, a dla a większego od zera wyznaczamy wzrost wysokości danego odcinka. Wzrost/spadek wysokości całej trasy to suma wszystkich wzrostów/spadków poszczególnych odcinków.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać dwie liczby (z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku) oznaczające kolejno wzrost i spadek wysokości danej aktywności.

 

Przykład

Wejście
5
3 300
0 400
-3 500
0 400
3 200

Wyjście
26.17 26.17


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2017-11-22
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-DMD D-CLANG ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST CHICKEN SCM qobi VB.NET

ukryj komentarze
2017-12-02 22:56:22
Fajne zadanko!
2017-12-02 17:39:10


Ostatnio edytowany: 2017-12-02 18:11:04
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.