Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_15 - Bryła

Zadanie polega na obliczeniu pola (P) i objętości (V) bryły zbudowanej z sześcianów o wymiarach 1x1x1.

Wyobraźmy sobie płaszczyznę współrzędnych XYZ, na której w punkcie docelowym (0;0;0) znajduje się sześcian, który 
się rozrasta o kolejne tworząc nową bryłę w zależności od kierunków współrzędnych podanych na wejściu np.:

- 'X' czyli x+1, dając bryłę (0;0;0)+(1;0;0)
- 'x' czyli x-1, dając bryłę (0;0;0)+(-1;0;0)
- 'Y' czyli y+1, dając bryłę (0;0;0)+(0;1;0)
- 'y' czyli y-1, dając bryłę (0;0;0)+(0;-1;0)
- 'Z' czyli z+1, dając bryłę (0;0;0)+(0;0;1)
- 'z' czyli z-1, dając bryłę (0;0;0)+(0;0;-1)

Przykładowo mając startowy sześcian o współrzędnych (0;0;0) dołączymy do niego kolejne o kierunkach "XYZ" otrzymamy bryłę o współrzędnych (0;0;0)+(1;0;0)+(1;1;0)+(1;1;1), co daje nam pole równe 18, a objętość równą 4 jednostkom.

Sześciany mogą na siebie nachodzić, nie powodując żadnych zmian w wielkości bryły.
Maksymalna ilość jednostek, w których bryła może się rozrosnąć to 45 w każdym z 6 kierunków.

Wejście:

W pierwszym wierszu znajduje się liczba t (t<=105), oznaczająca liczbę testów do zadania.
W kolejnych t wierszach znajdują się ciągi znaków określające kierunki tworzenia bryły.
Ciąg zawiera maksymalnie 1000 znaków.

Wyjście:

Pole poprzedzone literą 'P' oraz znakiem równości ("P = ").
Objętość poprzedona literą 'V' oraz znakiem równości ("V = ").

Przykład

Wejście:
3
XYZ
XXxx
XyxYXyxYXyxY
Wyjście:
P = 18
V = 4
P = 14
V = 3
P = 16
V = 4

Dodane przez: 
Data dodania:2017-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s-4s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2017-12-03 21:11:38 Grzegorz Spryszyñski
Można dostać informację, jaki był problem z testami? I dlaczego musiał iść rejudge?
2017-12-03 15:33:27 Grzegorz Spryszyñski
Tak
2017-12-03 14:51:08
Czy dla XXxxx byłoby P=18 ,V = 4 ?


Ostatnio edytowany: 2017-12-03 14:53:01
2017-12-03 10:17:34 Grzegorz Spryszyñski
@Marcin
Dziękuję
2017-12-03 09:53:31 Marcin Kasprowicz
12-02, 10:06 - rejundge
2017-12-03 09:30:06
@Grzegorz Spryszyński tak
2017-12-03 09:28:39
out: P = 1046
V = 347
2017-12-03 09:28:06
in: yZZxXzYYyYXZxxzXyXzXyzYyxxxzYXxzxxYYxxXyZyZzzXxXxXXyyzyZXzzyzyxYzYxzZXZyXXyZxYxyXxXYXZZyzXXyZxzzyZZXZyzYyZxZzXXyYXzxxZYxXyZXZZYyZzyxXzxyzxyzZyzXYyzxXZZyXyZXyzXxZyyzyZYYzYXyXYzzZyzZZyXyyyXxxyxxxxxXYyZYxyxXzxYYZxZxYYzZXYYzyzxXxyyzZzxXxyxyYZZyzxXyyYyYyyXzzZyZyYZxYzzZZzZXxZzZyZZZxxyzYYyyzzXyyxYYYyYZxYZyzyzzZXzZxXZzXXyyYzYXzyXZYyXyZxZyYZXzxXyxZzXyzXZYXzzxYzyXyzxXyZyXZZxxxXzxZyYzzxxXxXyxxZzzyyyxyYyYYYyzZxXxxXZYZXxzZYxZXyXzYXXzXZzyZyxXXXZzZxxxyYXxYXxzyYzxzZYYYzZyXYxZyXxxyyXYxZyYxxzYyZzzyZXXyyYXzZYxyZXYXYzxZYyzzXZzXxyyYXyzYZZXzzXzyxZYXxzXYzYzXXxYZyYxyYzyXZZXXZyZZXYxXYxxxyZXZYYyxyYzyzzYxyxXzYxXYzxzyZxZYZYzZzzyXZyxyYZXxYYYxZxzzxyyzyXxYxxZyxzzZYXxzxXZZzxYZyzXyzYzXZxxyzYyyzYzxzYzZYYZzyxZZZyxzXzxYZZZyXYZXZYYxZZXYYXzXXyZxXXXYyxXxYzZXZxyzzzXZxZZyxxYzYzXzzxxXyXZYyxzyZxyYzYzyyXzYYZyzYZYXZYYyxzzxYyxXXxXxzYxzzYzxYyZyyxZZzZyyyyzXYYZyxYxzXzZZZXXXYxYxzXxxyXXyYZXzzyYyYzxYzZyZyXXXzyYxZXxyZZZYZxyzXYzyXYZZyYYxxYyxZyZZxyXXZzYyzyxYZyZyZzyXZyXYzXZxXyyYXZXyxzZxZYXZYyzyxZyzxYYyzYxzxYxzZYyxZyxyZzyZzxXXZxxyyzXXYyXyYyY
2017-12-03 02:34:24 Grzegorz Spryszyñski
Jaki powinien być wynik dla testu (kostka pusta w środku):
1
XXYxxYXXZyyxxYYXXZyyxYYxyy

Taki?
P = 60
V = 26
2017-12-02 16:47:04
Nie ma takiej możliwości. Maksymalnie może się rozrosnąć o 45 jednostek w każdym kierunku.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.