Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_08_16 - Ciekawy czworokąt

W okrąg o środku O i promieniu R wpisany jest czworokąt ABCD. Wyznaczyć pole danego czworokąta jeśli  AOB = α, ∠ BOC = β oraz  COD = γ.

Autor zadania: Mateusz Ławicki ( Unmi )

Wejście

Cztery niewielkie liczby naturalne dodatnie: R, α, βγ oraz αβ + γ  < 360°.

Wyjście

Jedna liczba rzeczywista z dokładnością do 4 miejsc po przecinku reprezentująca pole czworokąta ABCD.

Przykład

Wejście:
6 30 45 135

Wyjście:
43.4558

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2017-11-27
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2017-12-02 21:16:44 Loginus Lagonow
Ma ktoś testy dla minimalnych/maksymalnych wartości ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.