Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

FR_10_04 - 25

Dana jest dodatnia liczba całkowita n, na której możemy wykonać dowolną liczbę operacji. Każda operacja polega na zamianie miejscami dwóch sąsiadujących ze sobą cyfr. Po każdej operacji największa potęga liczby 10, która jest nie większa od liczby n nie może ulec zmianie.

Odpowiedz na pytanie. Ile minimalnie operacji trzeba wykonać, aby n stała się liczbą podzielną przez 25?

Wejście

Na wejściu znajduje się dodatnia liczba całkowita n ∈ [1, 10100].

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać, ile minimalnie operacji trzeba wykonać, aby n stała się liczbą podzielną przez 25. Jeżeli nie jest to możliwe należy wypisać -1.

Przykład 1

Wejście:

2351

Wyjście:

3

Wyjaśnienie do przykładu:

Jedna z optymalnych sekwencji zamian to: 2351 → 2315 → 3215 → 3125

Przykład 2

Wejście:

123

Wyjście:

-1

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2018-12-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET

ukryj komentarze
2018-12-22 15:03:23 Maciej Boniecki
1) Liczby na wejściu nie zawierają zer wiodących
2) Przyznaje, że zgubiła mnie pewność siebie i nie sprawdziłem definicji rzędu wielkości. Jego użycie w treści było błędem, bo rząd wielkości to potęga 10 najbliższa danej liczbie. W zadaniu chodzi o to żeby największa potęga 10, która nie jest większa od danej liczby była zawsze taka sama. Przepraszam za wprowadzenie w błąd :-(
2018-12-22 14:02:25 Grzegorz Spryszyñski
Rząd wielkości, czyli ze 100 nie może Ci wyjść nagle 10.
Ale wydaje mi się (tu się mogę mylić), ze optymalne rozwiązanie nigdy do tego nie doprowadzi. Jeśli miałoby doprowadzić, to istnieje także takie optymalne rozwiązanie, które nie zmienia rzędu liczby.

I dlatego tym bardziej mi się nie zgadza, ze moje rozwiązanie nie wchodzi

Ostatnio edytowany: 2018-12-22 14:06:52
2018-12-22 13:54:51 Jan Ró¿añski
"Po każdej operacji rząd wielkości liczby n nie może ulec zmianie."
Według moich obliczeń, rząd wielkości liczby n się zmienia w wyjaśnieniu pierwszego przykładu ("Jedna z optymalnych sekwencji zamian to: 2351 → 2315 → 3215 → 3125"). Czy coś źle interpretuję?
2018-12-22 13:38:17 Grzegorz Spryszyñski
Liczby na wejściu nie mają zer wiodących?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.