Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2021-12-14 19:35:27 by Marcin Kasprowicz

FR_12_21 - Scalanie liczb

Napisz program, który wczyta dwie pary liczb całkowitych dodatnich, scali wczytane pary i zsumuje tak powstałe nowe liczby.

Scalenie pary liczb polega na dopisanie drugiej do pierwszej, w wyniku czego powstaje nowa liczba o większej wartości. Na przykład w wyniku scalenie pary liczb 13 i 5 powstanie liczba 135.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się pierwsza para liczb całkowitych a1, a2 (1 ≤ a1, a2 ≤ 105).
W drugim wierszu wejścia znajduje się druga para liczb całkowitych b1, b2 (1 ≤ b1, b2 ≤ 105).

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać sumę scalonych liczb z wiersza pierwszego i wiersza drugiego.

Przykład 1

Dla danych wejściowych:

10 5
2 5

poprawną odpowiedzią jest:

130

Przykład 2

Dla danych wejściowych:

1 9
200 2

poprawną odpowiedzią jest:

2021

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2021-01-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC COBOL D-CLANG D-DMD ELIXIR FANTOM GOSU GRV JS-MONKEY NIM OBJC OBJC-CLANG PICO RUST SCM qobi CHICKEN VB.NET
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.