2010-05-01 20:16:54 {if $locale=="pl"}{literal} Końcowe wyniki. Zwycięzcą został Vasiliy Mokin. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Vasiliy Mokin. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Vasiliy Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
2 Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
3 Grzegorz Guśpiel V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
4 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
4 Sergei Fedorov Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja

Victor Sadkov, 7 Ivan Katanić, 8 Grzegorz Prusak, 9 Łukasz Solak, 10 Jano Hozza, 11 Jakub Sygnowski, 12 Marcin Skiba, 13 Sebastian Mizera, 14 Anna Piekarska, 15 Kamil Łukasz, 16 Igor Adamski, 17 Damir Ferizovic, 18 Krystian Zawistowski, 19 Dubinin Vyacheslav, 20 Karol Różycki, więcej...

Najlepsi w rankingu indywidualnym w kategorii do 17 lat:

Vasiliy Mokin, 2 Sergei Fedorov, 3 Pavel Kunyavskiy, 4 Victor Sadkov, 5 Ivan Katanić, 6 Dubinin Vyacheslav, 7 Alexandr Mokin, 7 Aleksander Kramarz, 7 Mateusz Kopeć, 10 Sebastian Nowak, 11 Wiktor Teleżyński, 12 Belogaev Andrew, 13 Tomasz Zakrzewski, 13 Adam Czapliński, 15 Andrzej Białokozowicz, 16 Łukasz Kędziorski, 17 Gerasimov Dmitry, 17 Filip Kowalski, 19 Daniel Ferizovic, 20 Michał Seweryn, więcej...

Pięć najlepszych szkół:

1 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
2 III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Ryszard Szubartowski)
3 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
   (opiekun: Andrzej Dyrek)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Ireneusz Bujnowski)
5 VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Polska
   (opiekun: Adam Respondek)

więcej...

Promocyjne kupony na kursy EduGiants otrzymują: Michał Krupski (painball), Jan Darowski (eltharan), Robert Kania (robus), Grzegorz Jagielski (feagroth), Janusz Kukla (jeykey), Krzysztof Wołoszyk (kris_12), Mateusz Kopeć (kopec), Piotr Jucha (kebilol), Marek Utracki (utracjusz), Grzegorz Krukiewicz-Gacek (gregg8), Damian Repke (repkos). {/literal}{else} {literal}

Top 20 contestants in the High School Programming League 2009/2010 are:

1 Vasiliy Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
2 Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
3 Grzegorz Guśpiel V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland
4 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
4 Sergei Fedorov Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia

Victor Sadkov, 7 Ivan Katanić, 8 Grzegorz Prusak, 9 Łukasz Solak, 10 Jano Hozza, 11 Jakub Sygnowski, 12 Marcin Skiba, 13 Sebastian Mizera, 14 Anna Piekarska, 15 Kamil Łukasz, 16 Igor Adamski, 17 Damir Ferizovic, 18 Krystian Zawistowski, 19 Dubinin Vyacheslav, 20 Karol Różycki, more...

Top 20 contestants in the High School Programming League 2009/2010 up to 17 category are:

Vasiliy Mokin, 2 Sergei Fedorov, 3 Pavel Kunyavskiy, 4 Victor Sadkov, 5 Ivan Katanić, 6 Dubinin Vyacheslav, 7 Alexandr Mokin, 7 Aleksander Kramarz, 7 Mateusz Kopeć, 10 Sebastian Nowak, 11 Wiktor Teleżyński, 12 Belogaev Andrew, 13 Tomasz Zakrzewski, 13 Adam Czapliński, 15 Andrzej Białokozowicz, 16 Łukasz Kędziorski, 17 Gerasimov Dmitry, 17 Filip Kowalski, 19 Daniel Ferizovic, 20 Michał Seweryn, more...

Top 5 schools in the High School Programming League 2009/2010 are:

1 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
2 III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (coach: Ryszard Szubartowski)
3 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland
   (coach: Andrzej Dyrek)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Ireneusz Bujnowski)
5 VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Poland
   (coach: Adam Respondek)

more...

EduGiants courses discount receive: Michał Krupski (painball), Jan Darowski (eltharan), Robert Kania (robus), Grzegorz Jagielski (feagroth), Janusz Kukla (jeykey), Krzysztof Wołoszyk (kris_12), Mateusz Kopeć (kopec), Piotr Jucha (kebilol), Marek Utracki (utracjusz), Grzegorz Krukiewicz-Gacek (gregg8), Damian Repke (repkos). {/literal}{/if}

2010-04-28 16:57:46 {if $locale=="pl"}{literal}Rozstrzygnięcie konkursu specjalnego IdeoneApi{/literal}{else}{literal}IdeoneApi special contest results{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozstrzygnięto konkurs specjalny na wykorzystanie możliwości (IdeoneApi) w edukacji szkolnej. Nagrody otrzymują:

Pierwsza nagroda, 200$ Dawid Pachowski (dawidppp) i Patryk Tenderenda (gothuk) z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za projekt Online Programming Tools.
Druga nagroda, 100$ Bartosz Kowalik (mytnik) z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach za projekt InfoBart.
Trzecia nagroda, 50$ Jan Nielek (nielu) z II LO im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach za projekt NIID.
{/literal}{else}{literal} The solutions submitted to the (IdeoneAPI). Special contest sumbissions has been evaluated. The prizes receive:
First prize, 200$ Dawid Pachowski (dawidppp) and Patryk Tenderenda (gothuk), Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, project Online Programming Tools.
Second prize, 100$ Bartosz Kowalik (mytnik), VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, project InfoBart.
Third prize, 50$ Jan Nielek (nielu), II LO im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach, project NIID.
{/literal}{/if}

2010-04-28 13:43:30 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Patroni honorowi: Prezydent Gdyni, dr Wojciech Szczurek, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk i Dziekan wydziału ETI prof. Krzysztof Goczyła, dziękujemy!

Rekomendacje: Polska Olimpiada Informatyczna, Indyjska Olimpiada Informatyczna, Japońska Olimpiada Informatyczna, Czeska Olimpiada Matematyczna - Kategoria P (Programowanie), Szwajcarska Olimpiada Informatyczna, Australian Computer Programming Competition, Nowozelandzka Olimpiada Informatyczna i Wietnamska Olimpiada Informatyczna, dziękujemy!

Sponsorzy konkursu: Politechnika Gdańska, Miato Gdynia, Stowarzyszenie Talent, EduGiants, Wolftram Research, Hakin9, Linux+ Magazine and Ivona.com, dziękujemy!

Członkowie Honorary Board: Marek Kubale, Leszek Gąsieniec, Richard Kralovic, Filip Wolski, Sergei Rogulenko oraz inne osoby, które w różny sposób pomogły przy organizacji konkursu, a w szczególności: Adam Dzedzej, Yandry Pérez Clemente, Robert Gerbicz, Anna Grześkowiak, Przemysław Komosa, Adrian Kosowski, Michał Koperkiewicz, Marta Kwaśnik, Krzysztof Ocetkiewicz, Paweł Pieniążek, Paweł Skweres, Łukasz Wrona, dziękujemy!

{/literal}{else}{literal}

Thanks to honorary patrons: Wojciech Szczurek, PhD, the Mayor of Gdynia, Prezident of Gdansk University of Technology prof. Henryk Krawczyk and The Dean of the Faculty of ETI prof. Krzysztof Goczyła.

Thanks to: Polish Computing Olympiad, Indian Computing Olympiad, Japanese Olympiad in Informatics, Czech Mathematical Olympiad - Category P (Programming), Swiss Computing Olympiad, Australian Computer Programming Competition, New Zealand Olympiad in Informatics and Vietnam Olympiad in Informatics for recommendations.

Thanks to the contest sponsors: Gdansk University of Technology, Gdynia City, Talent Association, EduGiants, Wolftram Research, Hakin9 Magazine, Linux+ Magazine and Ivona.com.

Special thanks to: Honorary Board members: Marek Kubale, Leszek Gąsieniec, Richard Kralovic, Filip Wolski, Sergei Rogulenko and others who helped during the contest, specially: Adam Dzedzej, Yandry Pérez Clemente, Robert Gerbicz, Anna Grześkowiak, Przemysław Komosa, Adrian Kosowski, Michał Koperkiewicz, Marta Kwaśnik, Krzysztof Ocetkiewicz, Paweł Pieniążek, Paweł Skweres, Łukasz Wrona.

{/literal}{/if}

2010-04-24 14:29:52 {if $locale=="pl"}{literal}Zgłoszenia na konkurs dodatkowy IdeoneAPI! {/literal}{else}{literal} IdeoneAPI submissions! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zachęcamy do zapoznania się z pracami przysłanymi na konkurs IdeoneAPI. Są to: InfoBart, NIID i Web Programming Tools {/literal}{else}{literal} Please have a look at IdeoneAPI submissions: InfoBart, NIID i Web Programming Tools. All submissions are in Polish but there is a chance to get the idea with a little help of translation software. Please feel free to comment in English. {/literal}{/if}

2010-04-24 12:53:12 {if $locale=="pl"}{literal} High School Programming League zakończył się! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzięję, że mieliście sporo satysfakcji przy rozwiązywaniu zadań, a także okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 96 godzin, tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat wad i zalet konkursu na forum. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you had a bit of fun solving problems and you have learned something during the competition. The official standings will be available in 96 hours. Please, share with us your opinions at the contest forum. It will help us to make the next edition better. {/literal}{/if}

2010-04-21 10:22:48 {if $locale=="pl"}{literal}Zawody Finałowe w Gdyni odwołane{/literal}{else}{literal}On-site finals in Gdynia cancelled{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Informujemy, że zawody finałowe w Gdyni nie odbędą się. Przepraszamy wszystkich, którzy liczyli na udział w tej imprezie. {/literal}{else}{literal} We do apologize to all who expected this event. {/literal}{/if}

2010-04-17 15:05:28 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień piątej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 5th series!.{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Rozpoczął się ostatni tydzień piątej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Edge Searching są od dziś testowane na wszystkich zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane wcześniej zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. Uwaga: Może się zdarzyć, że wcześniej zaakceptowane zgłoszenie do zadania Edge Searching zostanie odrzucone, jeśli nie zostanie zaakceptowane na dołączonych danych testowych.{/literal}{else} {literal} This is the last week of the 5th problem set series. Starting with today, submissions to Edge Searching problem are tested on all data sets and the results are visible to the submitting contestant only (earlier solutions will also be extended to all 12 data sets after the submission deadline). Attention: It might happend that the Edge Searching accepted solution might become rejected, if it will not pass one of the additional test cases. {/literal}{/if}

2010-04-10 00:01:48 {if $locale=="pl"}{literal}Terminy zakończenia 5 serii oraz drugiego etapu IdeoneAPI przesunięte!{/literal}{else}{literal}The end of the 5th series and the IdeonaAPI Stage 2 deadline forwarded!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Terminy zakończenia piątej serii konkursu oraz nadsyłania prac w ramach drugiego etapu konkursu specjalnego IdeonAPI zostały przesunięte o tydzień (odpowiednio do 24 i do 17 kwietnia). {/literal}{else}{literal} The end of 5th series has been forwarded until Saturday, April 24 and the deadline for the second stage of the IdeoneAPI special contest has been extended until Saturday, April 17. {/literal}{/if}

2010-03-20 12:02:37 {if $locale=="pl"}{literal}Rozpoczęła się piąta seria konkursu{/literal}{else}{literal}The 5th problem set series is under way!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Piąta seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Powodzenia! {/literal}{else}{literal} Fith problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Good luck! {/literal}{/if}

2010-03-16 09:17:35 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki czwartej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 4th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym czwartej serii zajęli:

1. Jakub Pachocki (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska)
2. Ivan Katanić (Gimnazija Požega, Chorwacja)
3. Vasiliy Mokin (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Grzegorz Prusak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Polska)

Trzech najlepszych zawodników w kategorii do 17 lat: Ivan Katanić (ikatanic), Vasiliy Mokin (vasiliy), Pavel Kunyavskiy (kuniavski).

Najlepsze trzy szkoły w czwartej serii to:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
 (opiekun: Ryszard Szubartowski)
3. Spojena skola Novohradska, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demacek)

Nagrody dla najlepszych uczestników z wylosowanych szkół:
pakiety IVONA Reader otrzymują: Jakub Piętka (jakp), Jakub Sygnowski (sygi);
koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Michał Kmak (piccolo10), Piotr Maszlanka (prg3d).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom czwartej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już, piątej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Jakub Pachocki (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland)
2. Ivan Katanić (Gimnazija Požega, Croatia)
3. Vasiliy Mokin (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Grzegorz Prusak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Poland)

Top 3 contestants up to 17 years: Ivan Katanić (ikatanic), Vasiliy Mokin (vasiliy), Pavel Kunyavskiy (kuniavski).

Top 3 schools:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
 (coach: Ryszard Szubartowski)
3. Spojena skola Novohradska,
 (coach: Ondrej Demacek)

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
IVONA Reader receive: Jakub Piętka (jakp), Jakub Sygnowski (sygi);
SPOJ T-shirts receive: Michał Kmak (piccolo10), Piotr Maszlanka (prg3d).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the 5th and the last contest series! {/literal}{/if}

2010-03-13 12:01:12 {if $locale=="pl"}{literal}Zakończyła się czwarta seria konkursu!{/literal}{else}{literal}The 4th series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli w niej udział. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zachęcamy do prezentacji swoich rozwiązań i dyskusji na ich temat.

{/literal}{else}{literal} The 4th set series is over. A big thank-you to all participants. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Your solutions and opinions are welcome at the contest forum. {/literal}{/if}

2010-03-13 10:31:20 {if $locale=="pl"}{literal}EduGiants{/literal}{else}{literal}IdeoneApi special contest reminder{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zapraszamy do odwiedzenia nowego portalu opartego o silnik SPOJ-a: EduGiants. Mamy nadzieję, że z czystym sumieniem będziecie mogli polecić prowadzone przez nas kursy swoim koleżankom i kolegom, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w nauce programowania. Bardziej zaawansowane kursy wkrótce! Zapraszamy do rejestracji. {/literal}{else}{literal} This is just a short reminder. Please have a look at RunThis to get an example idea.{/literal}{/if}

2010-03-06 15:49:31 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień czwartej serii konkursu.{/literal}{else}{literal} Last week of the 4th series!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień czwartej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie "Intergalactic Security Organization (Act IV)" są od dziś testowane na wszystkich 12 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane wcześniej zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else} {literal} This is the last week of the 4th problem set series. Starting with today, submissions to "Intergalactic Security Organization (Act IV)" problem are tested on all 12 data sets and the results are visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 12 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2010-03-06 15:31:26 {if $locale=="pl"}{literal}Termin rejestracji na konkurs IdeoneApi przedłużony.{/literal}{else}{literal}IdeoneAPI registration deadline forwarded.{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}W wersji angielskiej treści zadania przeznaczonego do zgłaszania drużyn na konkurs IdeoneAPI był poważny błąd - mylnie podano termin nadsyłania zgłoszeń. W związku z tym termin został przesunięty o 14 dni do 20 marca 2010.{/literal}{else} {literal}Due to inconsistency in deadline dates it has been forwarded by 14 days. We welcome IdeoneAPI Team registration forms by March 20, 2010.{/literal}{/if}

2010-02-27 17:16:24 {if $locale=="pl"}{literal}Konkurs specjalny IdeoneApi{/literal}{else}{literal}IdeoneApi special contest{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie specjalnym. 1 lutego 2010 został udostępniony interfejs programistyczny (API), który pozwala wykorzystać możliwości serwisu Ideone z poziomu aplikacji desktopowej, serwisu internetowego czy telefonu (zobacz przykłady na Ideone). Wszytkich, którym Ideone się podoba zapraszamy do twórczego wykorzystania serwisu i tworzenie własnych aplikacji w wybranej przez siebie technologii. Pula nagród wynosi 350$. Na zgłoszenia czekamy do 6 marca (więcej informacji). {/literal}{else}{literal} We invite you to take part in a new special contest. On February 1, 2010 Ideone API was made available. It allows you to use Ideone as a web service with your own desktop application, www server application or even mobile application (please have a look at Ideone API for some examples). We invite you to use the website creatively and to develop your own applications in the technology of your choice. Total prizes (350$). We expect Team registration by 6 March (more). {/literal}{/if}

2010-02-24 11:40:43 {if $locale=="pl"}{literal}Koniec czwartej serii przesunięty{/literal}{else}{literal}The end of the 4th series forwarded{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania rozwiązań zadań IV serii konkursu został przesunięty o tydzień do soboty trzynastego marca 2010. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 4th problem set series has been extended until Saturday, March 13. {/literal}{/if}

2010-01-30 13:19:04 {if $locale=="pl"}{literal}Czwarta seria konkursu{/literal}{else}{literal}The 4th problem set series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dostępne są treści dwóch zadań. Nadsyłanie zgłoszeń będzie możliwe w przyszłym tygodniu. Wtedy też pojawią się treści kolejnych zadań. {/literal}{else}{literal} Two problem formulations are available. Submitting solutions and the remaining 3 problems will be available next week. {/literal}{/if}

2010-01-18 23:09:31 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki trzeciej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 3rd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym trzeciej serii zajęli:

1. Jakub Pachocki (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska)
2. Vasiliy Mokin (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Sergei Fedorov (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Pavel Kunjavski (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
5. Ivan Katanić (Gimnazija Požega, Chorwacja)

Trzech najlepszych zawodników w kategorii do 17 lat: Vasiliy Mokin (vasiliy), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Kunjavski Pavel (kuniavski).

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
2. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
 (opiekun: Andrzej Dyrek)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
 (opiekun: Ryszard Szubartowski)

Zwycięzcą konkursu specjalnego na najkrótszy kod został (zauważmy, że najlepsze rozwiązanie wciąż należy do Roberta Gerbicza - autora zadania) Krystian Dowolski (kosciej16) uczeń VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Nagrodą jest koszulka z nadrukiem SPOJ-a i nagrody książkowe do wyboru (o wartości do 50$), gratulujemy!

Nagrody dla najlepszych uczestników z wylosowanych szkół:
Nagrody książkowe otrzymują: Jakub Woyke (jwoyke), Adam Mościcki (mostua);
koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Mateusz Bugdalski (rocket), Jakub Sygnowski (sygi).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom trzeciej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Jakub Pachocki (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland)
2. Vasiliy Mokin (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Sergei Fedorov (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
4. Pavel Kunjavski (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
5. Ivan Katanić (Gimnazija Požega, Croatia)

Top 3 contestants up to 17 years: Vasiliy Mokin (vasiliy), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Kunjavski Pavel (kuniavski).

Top 3 schools:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
2. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland
 (coach: Andrzej Dyrek)
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
 (coach: Ryszard Szubartowski)

The winner of the special contest is Krystian Dowolski (kosciej16) a student of the VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. The prize is a SPOJ T-shirt and books to be choosen by the winner (worth up to 50$), congratulations! Anyway, the solution submitted by Robert Gerbicz (the problem setter) is still the shortest one.

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
books receive: Jakub Woyke (jwoyke), Adam Mościcki (mostua);
SPOJ T-shirts receive: Mateusz Bugdalski (rocket), Jakub Sygnowski (sygi).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2010-01-16 12:00:21 {if $locale=="pl"}{literal}Zakończyła się trzecia seria konkursu!{/literal}{else}{literal}The 3rd series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli w niej udział. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 48 godzin. Zachęcamy do prezentacji swoich rozwiązań i dyskusji na ich temat. {/literal}{else}{literal} The 3rd set series is over. A big thank-you to all participants. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 48 hours. Your solutions and opinions are welcome at the contest forum. {/literal}{/if}

2010-01-11 20:55:38 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień trzeciej serii {/literal}{else}{literal} Last week of the 3rd series! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień trzeciej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie "All Red" są od soboty testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane wcześniej zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii.

Podobnie, wyniki uzyskane w konkursie specjalnym na najkrótszy poprawny kod źródłowy rozwiązujący zadanie "Primes in Brainf##k" nie są widoczne dla pozostałych uczestników. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 3rd problem set series. Starting with Saturday, submissions to "All Red" problem are tested on all 10 data sets and the results are visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline).

Also the lengths of submitted source codes to "Primes in Brainf##k" problem are not on public display. {/literal}{/if}

2010-01-01 11:57:37 {if $locale=="pl"}{literal}Życzenia Noworoczne!{/literal}{else}{literal}Happy New Year 2010!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zapału do nauki i satysfakcji z poczynionych postępów w Nowym Roku! {/literal}{else}{literal} Let your enthusiasm for learning lasts for the end of your life. Many successes and a Happy New Year. {/literal}{/if}

2009-12-24 16:08:30 {if $locale=="pl"}{literal}Pogodnych Świąt!{/literal}{else}{literal}Merry Christmas!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom życzymy pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! {/literal}{else}{literal} Best Wishes for a very Merry Christmas to all HSPL participants. {/literal}{/if}

2009-12-21 20:46:38 {if $locale=="pl"}{literal}Ideone.com - nowy serwis oparty na silniku SPOJ-a!{/literal}{else}{literal}Ideone.com{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zapraszamy do odwiedzenia Ideone.com - nowego serwisu opartego na silniku SPOJ-a. Jest to wklejka (pastebin), która oprócz standardowego kolorowania składni itp. pozwoli również uruchomić kod dla danych wejściowych użytkownika - idealne narzędzie do testowania programów.. {/literal}{else}{literal} Ideone.com is a... pastebin. But a pastebin like no other in the Internet. More accurate expression would be online mini IDE and debugging tool. Share, allow to clone and run your code on server side in 38 programming languages (number still growing) and do it all with your own input data! You can even try to debug your HSPL solution, but remember to set private option. {/literal}{/if}

2009-12-12 12:11:22 {if $locale=="pl"}{literal}Rozpoczęła się trzecia seria konkursu{/literal}{else}{literal}The 3rd problem set series is under way!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Powodzenia! {/literal}{else}{literal} Third problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Good luck! {/literal}{/if}

2009-12-05 01:10:57 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki drugiej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 2nd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym drugiej serii zajęli:

1. Victor Sadkov (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
2. Grzegorz Guśpiel (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska)
3. Sergei Fedorov (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Łukasz Solak (VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Polska)
5. Sebastian Mizera (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska)

Trzech najlepszych zawodników w kategorii do 17 lat: Victor Sadkov (vitan), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Kunjavski Pavel (kuniavski).

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
2. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
 (opiekun: Andrzej Dyrek)
3. Spojena skola Novohradska, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demacek)

Nagrody dla najlepszych uczestników z wylosowanych szkół:
prenumeraty magazynu Hakin9 otrzymują: Damian Kociuba (appleman), Marcin Skiba (ilu2112);
koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Marcin Baczyński (monstter), Aleksander Domagała (fjjf172839).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom drugiej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Victor Sadkov (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
2. Grzegorz Guśpiel (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland)
3. Sergei Fedorov (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
4. Łukasz Solak (VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Poland)
5. Sebastian Mizera (V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland)

Top 3 contestants up to 17 years: Victor Sadkov (vitan), Sergei Fedorov (sergei_fedorov), Kunjavski Pavel (kuniavski).

Top 3 schools:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
2. V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
 (coach: Andrzej Dyrek)
3. Spojena skola Novohradska, Slovakia
 (coach: Ondrej Demacek)

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
one year's electronic subscription to Hakin9 receive: Damian Kociuba (appleman), Marcin Skiba (ilu2112);
SPOJ T-shirts receive: Marcin Baczyński (monstter), Aleksander Domagała (fjjf172839).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2009-12-04 17:26:51 {if $locale=="pl"}{literal}Rejestracja{/literal}{else}{literal}Registration{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wciąż otrzymujemy zapytania o możliwość rejestracji w konkursie. Informujemy zatem, że rejestracja szkół i zawodników jest jeszcze możliwa. Jednak zdobyte punkty będą liczone w rankingach dla uczestników zarejestrowanych jeśli otrzymamy formularz na tydzień przed zakończeniem serii. {/literal}{else}{literal} Due to constant queries, we inform that the registration is still possible. Please take to an account that registration will be valid to the series while the registration form will reach our office a week before the series deadline. {/literal}{/if}

2009-11-29 23:24:16 {if $locale=="pl"}{literal}Mamy ponad dwa tysiące zgłoszonych uczestników!{/literal}{else}{literal}We have more than 2000 contestants!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Jako dwutysięczny uczestnik do udziału w konkursie zgłosił się neo303 (mukulrajput30), witamy! Przypominamy, że zgodnie z regulaminem do rankingu końcowego pierwszej części konkursu liczą się wyniki uzyskane w trzech najleszych seriach zadań, każdy więc ma jeszcze szansę na zwycięstwo! {/literal}{else}{literal} neo303 (mukulrajput30) as 2000th contestant accepted regulations and joined the contest, welcome! Please remember that according to contest rules Internet part overall standings are based on the sum of big points taken from three best series results. Thus, everyone still has a chance to win! {/literal}{/if}

2009-11-28 12:00:03 {if $locale=="pl"}{literal}Zakończyła się druga seria konkursu!{/literal}{else}{literal}The 2nd series of the contest is over!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w drugiej serii konkursu. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 48 godzin. Zachęcamy do prezentacji swoich rozwiązań i dyskusji na ich temat. {/literal}{else}{literal} The 2nd set series is over. A big thank-you to all participants. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 48 hours. Your solutions and opinions are welcome at the contest forum. {/literal}{/if}

2009-11-21 12:51:31 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień drugiejej serii{/literal}{else}{literal}Last week of the 2nd series!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień drugiejej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie "All Sets Sequence" są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 2nd problem set series. Starting with today, submissions to "All Sets Sequence" problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2009-10-31 13:17:49 {if $locale=="pl"}{literal}Filmiki z Mowing Optimization{/literal}{else}{literal}Mowing Optimization movies{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy Przemkowi Komosie (pschemo) za udostępnienie animacji pokazujących rozwiązanie przykładowego testu z zadania Mowing Optimization. {/literal}{else}{literal} Thanks to Przemek Komosa (pschemo) for some animations showing best solutions in action. {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.