2010-05-01 20:16:54 {if $locale=="pl"}{literal} Końcowe wyniki. Zwycięzcą został Vasiliy Mokin. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Vasiliy Mokin. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Vasiliy Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
2 Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
3 Grzegorz Guśpiel V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
4 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
4 Sergei Fedorov Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja

Victor Sadkov, 7 Ivan Katanić, 8 Grzegorz Prusak, 9 Łukasz Solak, 10 Jano Hozza, 11 Jakub Sygnowski, 12 Marcin Skiba, 13 Sebastian Mizera, 14 Anna Piekarska, 15 Kamil Łukasz, 16 Igor Adamski, 17 Damir Ferizovic, 18 Krystian Zawistowski, 19 Dubinin Vyacheslav, 20 Karol Różycki, więcej...

Najlepsi w rankingu indywidualnym w kategorii do 17 lat:

Vasiliy Mokin, 2 Sergei Fedorov, 3 Pavel Kunyavskiy, 4 Victor Sadkov, 5 Ivan Katanić, 6 Dubinin Vyacheslav, 7 Alexandr Mokin, 7 Aleksander Kramarz, 7 Mateusz Kopeć, 10 Sebastian Nowak, 11 Wiktor Teleżyński, 12 Belogaev Andrew, 13 Tomasz Zakrzewski, 13 Adam Czapliński, 15 Andrzej Białokozowicz, 16 Łukasz Kędziorski, 17 Gerasimov Dmitry, 17 Filip Kowalski, 19 Daniel Ferizovic, 20 Michał Seweryn, więcej...

Pięć najlepszych szkół:

1 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
2 III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
   (opiekun: Ryszard Szubartowski)
3 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Polska
   (opiekun: Andrzej Dyrek)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Ireneusz Bujnowski)
5 VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Polska
   (opiekun: Adam Respondek)

więcej...

Promocyjne kupony na kursy EduGiants otrzymują: Michał Krupski (painball), Jan Darowski (eltharan), Robert Kania (robus), Grzegorz Jagielski (feagroth), Janusz Kukla (jeykey), Krzysztof Wołoszyk (kris_12), Mateusz Kopeć (kopec), Piotr Jucha (kebilol), Marek Utracki (utracjusz), Grzegorz Krukiewicz-Gacek (gregg8), Damian Repke (repkos). {/literal}{else} {literal}

Top 20 contestants in the High School Programming League 2009/2010 are:

1 Vasiliy Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
2 Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
3 Grzegorz Guśpiel V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland
4 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
4 Sergei Fedorov Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia

Victor Sadkov, 7 Ivan Katanić, 8 Grzegorz Prusak, 9 Łukasz Solak, 10 Jano Hozza, 11 Jakub Sygnowski, 12 Marcin Skiba, 13 Sebastian Mizera, 14 Anna Piekarska, 15 Kamil Łukasz, 16 Igor Adamski, 17 Damir Ferizovic, 18 Krystian Zawistowski, 19 Dubinin Vyacheslav, 20 Karol Różycki, more...

Top 20 contestants in the High School Programming League 2009/2010 up to 17 category are:

Vasiliy Mokin, 2 Sergei Fedorov, 3 Pavel Kunyavskiy, 4 Victor Sadkov, 5 Ivan Katanić, 6 Dubinin Vyacheslav, 7 Alexandr Mokin, 7 Aleksander Kramarz, 7 Mateusz Kopeć, 10 Sebastian Nowak, 11 Wiktor Teleżyński, 12 Belogaev Andrew, 13 Tomasz Zakrzewski, 13 Adam Czapliński, 15 Andrzej Białokozowicz, 16 Łukasz Kędziorski, 17 Gerasimov Dmitry, 17 Filip Kowalski, 19 Daniel Ferizovic, 20 Michał Seweryn, more...

Top 5 schools in the High School Programming League 2009/2010 are:

1 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
2 III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
   (coach: Ryszard Szubartowski)
3 V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie, Poland
   (coach: Andrzej Dyrek)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Ireneusz Bujnowski)
5 VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, Poland
   (coach: Adam Respondek)

more...

EduGiants courses discount receive: Michał Krupski (painball), Jan Darowski (eltharan), Robert Kania (robus), Grzegorz Jagielski (feagroth), Janusz Kukla (jeykey), Krzysztof Wołoszyk (kris_12), Mateusz Kopeć (kopec), Piotr Jucha (kebilol), Marek Utracki (utracjusz), Grzegorz Krukiewicz-Gacek (gregg8), Damian Repke (repkos). {/literal}{/if}

2010-04-28 16:57:46 {if $locale=="pl"}{literal}Rozstrzygnięcie konkursu specjalnego IdeoneApi{/literal}{else}{literal}IdeoneApi special contest results{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozstrzygnięto konkurs specjalny na wykorzystanie możliwości (IdeoneApi) w edukacji szkolnej. Nagrody otrzymują:

Pierwsza nagroda, 200$ Dawid Pachowski (dawidppp) i Patryk Tenderenda (gothuk) z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za projekt Online Programming Tools.
Druga nagroda, 100$ Bartosz Kowalik (mytnik) z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach za projekt InfoBart.
Trzecia nagroda, 50$ Jan Nielek (nielu) z II LO im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach za projekt NIID.
{/literal}{else}{literal} The solutions submitted to the (IdeoneAPI). Special contest sumbissions has been evaluated. The prizes receive:
First prize, 200$ Dawid Pachowski (dawidppp) and Patryk Tenderenda (gothuk), Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, project Online Programming Tools.
Second prize, 100$ Bartosz Kowalik (mytnik), VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, project InfoBart.
Third prize, 50$ Jan Nielek (nielu), II LO im. gen. Wł. Andersa w Chojnicach, project NIID.
{/literal}{/if}

2010-04-28 13:43:30 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Patroni honorowi: Prezydent Gdyni, dr Wojciech Szczurek, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk i Dziekan wydziału ETI prof. Krzysztof Goczyła, dziękujemy!

Rekomendacje: Polska Olimpiada Informatyczna, Indyjska Olimpiada Informatyczna, Japońska Olimpiada Informatyczna, Czeska Olimpiada Matematyczna - Kategoria P (Programowanie), Szwajcarska Olimpiada Informatyczna, Australian Computer Programming Competition, Nowozelandzka Olimpiada Informatyczna i Wietnamska Olimpiada Informatyczna, dziękujemy!

Sponsorzy konkursu: Politechnika Gdańska, Miato Gdynia, Stowarzyszenie Talent, EduGiants, Wolftram Research, Hakin9, Linux+ Magazine and Ivona.com, dziękujemy!

Członkowie Honorary Board: Marek Kubale, Leszek Gąsieniec, Richard Kralovic, Filip Wolski, Sergei Rogulenko oraz inne osoby, które w różny sposób pomogły przy organizacji konkursu, a w szczególności: Adam Dzedzej, Yandry Pérez Clemente, Robert Gerbicz, Anna Grześkowiak, Przemysław Komosa, Adrian Kosowski, Michał Koperkiewicz, Marta Kwaśnik, Krzysztof Ocetkiewicz, Paweł Pieniążek, Paweł Skweres, Łukasz Wrona, dziękujemy!

{/literal}{else}{literal}

Thanks to honorary patrons: Wojciech Szczurek, PhD, the Mayor of Gdynia, Prezident of Gdansk University of Technology prof. Henryk Krawczyk and The Dean of the Faculty of ETI prof. Krzysztof Goczyła.

Thanks to: Polish Computing Olympiad, Indian Computing Olympiad, Japanese Olympiad in Informatics, Czech Mathematical Olympiad - Category P (Programming), Swiss Computing Olympiad, Australian Computer Programming Competition, New Zealand Olympiad in Informatics and Vietnam Olympiad in Informatics for recommendations.

Thanks to the contest sponsors: Gdansk University of Technology, Gdynia City, Talent Association, EduGiants, Wolftram Research, Hakin9 Magazine, Linux+ Magazine and Ivona.com.

Special thanks to: Honorary Board members: Marek Kubale, Leszek Gąsieniec, Richard Kralovic, Filip Wolski, Sergei Rogulenko and others who helped during the contest, specially: Adam Dzedzej, Yandry Pérez Clemente, Robert Gerbicz, Anna Grześkowiak, Przemysław Komosa, Adrian Kosowski, Michał Koperkiewicz, Marta Kwaśnik, Krzysztof Ocetkiewicz, Paweł Pieniążek, Paweł Skweres, Łukasz Wrona.

{/literal}{/if}

2010-04-24 14:29:52 {if $locale=="pl"}{literal}Zgłoszenia na konkurs dodatkowy IdeoneAPI! {/literal}{else}{literal} IdeoneAPI submissions! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zachęcamy do zapoznania się z pracami przysłanymi na konkurs IdeoneAPI. Są to: InfoBart, NIID i Web Programming Tools {/literal}{else}{literal} Please have a look at IdeoneAPI submissions: InfoBart, NIID i Web Programming Tools. All submissions are in Polish but there is a chance to get the idea with a little help of translation software. Please feel free to comment in English. {/literal}{/if}

2010-04-24 12:53:12 {if $locale=="pl"}{literal} High School Programming League zakończył się! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzięję, że mieliście sporo satysfakcji przy rozwiązywaniu zadań, a także okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 96 godzin, tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat wad i zalet konkursu na forum. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you had a bit of fun solving problems and you have learned something during the competition. The official standings will be available in 96 hours. Please, share with us your opinions at the contest forum. It will help us to make the next edition better. {/literal}{/if}

2010-04-21 10:22:48 {if $locale=="pl"}{literal}Zawody Finałowe w Gdyni odwołane{/literal}{else}{literal}On-site finals in Gdynia cancelled{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Informujemy, że zawody finałowe w Gdyni nie odbędą się. Przepraszamy wszystkich, którzy liczyli na udział w tej imprezie. {/literal}{else}{literal} We do apologize to all who expected this event. {/literal}{/if}

2010-04-17 15:05:28 {if $locale=="pl"}{literal}Ostatni tydzień piątej serii.{/literal}{else}{literal}Last week of the 5th series!.{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Rozpoczął się ostatni tydzień piątej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Edge Searching są od dziś testowane na wszystkich zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane wcześniej zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. Uwaga: Może się zdarzyć, że wcześniej zaakceptowane zgłoszenie do zadania Edge Searching zostanie odrzucone, jeśli nie zostanie zaakceptowane na dołączonych danych testowych.{/literal}{else} {literal} This is the last week of the 5th problem set series. Starting with today, submissions to Edge Searching problem are tested on all data sets and the results are visible to the submitting contestant only (earlier solutions will also be extended to all 12 data sets after the submission deadline). Attention: It might happend that the Edge Searching accepted solution might become rejected, if it will not pass one of the additional test cases. {/literal}{/if}

2010-04-10 00:01:48 {if $locale=="pl"}{literal}Terminy zakończenia 5 serii oraz drugiego etapu IdeoneAPI przesunięte!{/literal}{else}{literal}The end of the 5th series and the IdeonaAPI Stage 2 deadline forwarded!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Terminy zakończenia piątej serii konkursu oraz nadsyłania prac w ramach drugiego etapu konkursu specjalnego IdeonAPI zostały przesunięte o tydzień (odpowiednio do 24 i do 17 kwietnia). {/literal}{else}{literal} The end of 5th series has been forwarded until Saturday, April 24 and the deadline for the second stage of the IdeoneAPI special contest has been extended until Saturday, April 17. {/literal}{/if}

2010-03-20 12:02:37 {if $locale=="pl"}{literal}Rozpoczęła się piąta seria konkursu{/literal}{else}{literal}The 5th problem set series is under way!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Piąta seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Powodzenia! {/literal}{else}{literal} Fith problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Good luck! {/literal}{/if}

2010-03-16 09:17:35 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki czwartej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 4th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym czwartej serii zajęli:

1. Jakub Pachocki (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska)
2. Ivan Katanić (Gimnazija Požega, Chorwacja)
3. Vasiliy Mokin (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Grzegorz Prusak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Polska)

Trzech najlepszych zawodników w kategorii do 17 lat: Ivan Katanić (ikatanic), Vasiliy Mokin (vasiliy), Pavel Kunyavskiy (kuniavski).

Najlepsze trzy szkoły w czwartej serii to:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Polska
 (opiekun: Ryszard Szubartowski)
3. Spojena skola Novohradska, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demacek)

Nagrody dla najlepszych uczestników z wylosowanych szkół:
pakiety IVONA Reader otrzymują: Jakub Piętka (jakp), Jakub Sygnowski (sygi);
koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Michał Kmak (piccolo10), Piotr Maszlanka (prg3d).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom czwartej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już, piątej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Jakub Pachocki (III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland)
2. Ivan Katanić (Gimnazija Požega, Croatia)
3. Vasiliy Mokin (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Grzegorz Prusak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, Poland)

Top 3 contestants up to 17 years: Ivan Katanić (ikatanic), Vasiliy Mokin (vasiliy), Pavel Kunyavskiy (kuniavski).

Top 3 schools:
1. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Poland
 (coach: Ryszard Szubartowski)
3. Spojena skola Novohradska,
 (coach: Ondrej Demacek)

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
IVONA Reader receive: Jakub Piętka (jakp), Jakub Sygnowski (sygi);
SPOJ T-shirts receive: Michał Kmak (piccolo10), Piotr Maszlanka (prg3d).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the 5th and the last contest series! {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.