2011-04-28 17:41:01 {if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu został Damir Ferizovic. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Damir Ferizovic. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Damir Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bośnia i Hercegowina
2 Bartosz Tarnawski Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, Polska
3 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
3 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Polska
5 Jano Hozza Spojena Škola Novohradska, Słowacja

Tomasz Zakrzewski, ‪7 Michał Wrona,‬ ‫8 عمر,‬ ‪9 Łukasz Kędziorski,‬ 10 Robert Tomkowski, 11 Khaled Helmy, 12 Krzysztof Drab, 13 Richard Kakaš, 14 Marek Sommer, 15 Arkadiusz Wróbel, 16 Maciej Kisiel, 17 Daniel Ferizovic, 18 Mario Lipovsky, 19 Rastislav Rabatin, 20 Mojmir Mutny, więcej ...

Pięć najlepszych szkół:

1 Spojena Škola Novohradska, Słowacja
   (opiekun: Ondrej Demáček)
2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Polska
   (opiekun: Magda Burakowska)
3 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Ireneusz Bujnowski)
5 Sidi Gaber Language School For Boys, Aleksandria , Egipt
   (opiekun: Mohamed Mahmoud Abdou)

więcej ...

{/literal}{else}{literal}

Top 20 contestants:

1 Damir Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina
2 Bartosz Tarnawski Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, Poland
3 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
3 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Poland
5 Jano Hozza Spojena Škola Novohradska, Slovakia

Tomasz Zakrzewski, ‪7 Michał Wrona,‬ ‫8 عمر,‬ ‪9 Łukasz Kędziorski,‬ 10 Robert Tomkowski, 11 Khaled Helmy, 12 Krzysztof Drab, 13 Richard Kakaš, 14 Marek Sommer, 15 Arkadiusz Wróbel, 16 Maciej Kisiel, 17 Daniel Ferizovic, 18 Mario Lipovsky , 19 Rastislav Rabatin, 20 Mojmir Mutny, more ...

Top 5 schools:

1 Spojena Škola Novohradska, Slovakia
   (coach: Ondrej Demáček)
2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Poland
   (coach: Magda Burakowska)
3 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Ireneusz Bujnowski)
5 Sidi Gaber Language School For Boys, Alexandria, Egypt
   (coach: Mohamed Mahmoud Abdou)

more ...

{/literal}{/if}

2011-04-22 22:16:46 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania trzeciej edycji High School Programming League. Szczególnie dziękujemy następującym osobom: Yandry Pérez Clemente, Leszek Gąsieniec, Ido Gendel, Robert Gerbicz, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Stephen Merriman, Michael Suchacz, Łukasz Wrona. {/literal}{else}{literal} Special thanks to all volunteers who have helped to organize this year High School Programming League edition, namely: Yandry Pérez Clemente, Leszek Gąsieniec, Ido Gendel, Robert Gerbicz, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Stephen Merriman, Michael Suchacz, and Łukasz Wrona. {/literal}{/if}

2011-04-22 17:53:24 {if $locale=="pl"}{literal} Zadania z konkursu {/literal}{else}{literal} Contest problems {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Przypominamy, że wszystkie zadania są dostępne w archiwum zadań. {/literal}{else}{literal} If you like to solve any of the past contest problems, please have a look at High School Programming League Problems Archive. {/literal}{/if}

2011-04-19 19:40:50 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że mieliście satysfakcję rozwiązując zadania, a także okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Oficjalne wyniki zostaną podane do 30 kwietnia. Tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat rozwiązania zadań z III serii. Zachęcamy również do zgłaszania sugestii na temat zmian w formule konkursu. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you have had a bit of fun solving problems and you have learned something during the competition. The official standings will be available till April 30. Please, share the solutions of the 3rd problem set series. We will be also gratefull for your comments about this year contest edition. All of your opinions will be carefully studied to make the next edition better. {/literal}{/if}

2011-03-21 18:00:01 {if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The third series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Dwa zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Third problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Two of them are available for solving! The remaining three, will be available within a week. {/literal}{/if}

2011-03-11 18:22:06 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki drugiej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 2nd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym drugiej serii zajęli:

1. Damir Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bośnia i Hercegowina)
2. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Marcin Smulewicz (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Polska)
4. Marek Sommer (XIV LO im Stanisława Staszica w Warszawie, Polska)
5. Rastislav Rabatin (Spojena Škola Novohradska, Słowacja)

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1. Spojena Škola Novohradska, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
2. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
3. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (opiekun: Ireneusz Bujnowski)

Zwycięzcą konkursu specjalnego na najkrótszy kod został uru. Najlepszym spośród zarejestrowanych uczestników okazał się: Daniel Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac). Nagrodą jest koszulka z nadrukiem SPOJ-a i nagrody książkowe do wyboru (o wartości do 20$), gratulujemy!

Koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Marcin Smulewicz (marcin_smu), Piotr Duba (piotr94) i Tomasz Królicki (derevis).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej, trzeciej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Damir Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina)
2. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Marcin Smulewicz (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Poland)
4. Marek Sommer (XIV LO im Stanisława Staszica w Warszawie, Poland)
5. Rastislav Rabatin (Spojena Škola Novohradska, Slovakia)

Top 3 schools:
1. Spojena Škola Novohradska, Słowacja
 (coach: Ondrej Demáček)
2. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
3. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (coach: Ireneusz Bujnowski)

The winner of the special contest is uru. But the best among registered contestant is: Daniel Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac). The prize is a SPOJ T-shirt and books to be choosen by the winner (worth up to 20$), congratulations!

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
SPOJ T-shirts receive: Marcin Smulewicz (marcin_smu), Piotr Duba (piotr94) i Tomasz Królicki (derevis).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2011-03-07 18:00:07 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec drugiej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 2nd series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej serii konkursu. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 2nd contest series. The official standings will be available in 72 hours. Please discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2011-02-28 09:34:51 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień drugiej serii {/literal}{else}{literal} Last week of the 2nd series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczyna się ostatni tydzień drugiej serii konkursu. Przypominamy o konkursie specjalnym. Do tej pory, najkrótsze nadesłane rozwiązanie zostało napisane w Ruby. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 2nd problem set series. Do not forget about this series code golf special contest. Till now, the shortest solution has been given in Ruby. {/literal}{/if}

2011-02-08 13:26:06 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w drugiej serii {/literal}{else}{literal} Second series prizes {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

W drugiej serii konkursu można wygrać oprogramowanie do syntezy mowy Ivona. Zobacz proszę na szczegółowy opis nagród. {/literal}{else}{literal}

In the second contest series you are about to win the Ivona text2speech voices. Have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2011-01-17 18:00:39 {if $locale=="pl"}{literal} Druga seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The second series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Druga seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe dwa będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Second problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

2010-12-15 23:11:54 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki pierwszej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 1st series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym pierwszej serii zajęli:

1. Damir Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bośnia i Hercegowina)
2. Marcin Smulewicz (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Polska)
3. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
4. Adam Czapliński (IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Polska)
5. Bartosz Tarnawski (Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, Polska)

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Polska
 (opiekun: Magda Burakowska)
2. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
3. Spojena Škola Novohradska, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)

koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Grzegorz Araminowicz (grzesiek_a), Mateusz Nowotyński (maxmati) i Adam Rejrat (exsport1).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom pierwszej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Damir Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina)
2. Marcin Smulewicz (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Poland)
3. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
4. Adam Czapliński (IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Poland)
5. Bartosz Tarnawski (Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, Poland)

Top 3 schools:
1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Poland
 (coach: Magda Burakowska)
2. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
3. Spojena Škola Novohradska, Slovakia
 (coach: Ondrej Demáček)

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
SPOJ T-shirts receive: Grzegorz Araminowicz (grzesiek_a), Mateusz Nowotyński (maxmati) i Adam Rejrat (exsport1).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2010-12-13 18:02:10 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec pierwszej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 1st series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszej serii konkursu. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 1st contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you can discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2010-12-06 18:08:48 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień pierwszej serii konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the 1st series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień pierwszej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Distribution of goods są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 1st problem set series. starting with today, submissions to Distribution of goods problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2010-12-03 22:09:51 {if $locale=="pl"}{literal} Ranking i przedłużenie terminu rejestracji {/literal}{else}{literal} Registration deadline forwarded! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dostępny jest system rankingowy. Zostaną w nim uwzględnione szkoły, które zarejstrują się do 6 grudnia włącznie (termin został przesunięty o 3 dni). {/literal}{else}{literal} The ranks system is available. The registration deadline has been forwarded until Monday, December 6. {/literal}{/if}

2010-11-30 19:00:17 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w konkursie. {/literal}{else}{literal} Contest prizes. {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Już w pierwszej serii mamy dla 20 najlepszych uczestników nowe pakiety Mathematica 8. Zobacz na szczegółowy opis nagród. {/literal}{else}{literal}

In the first contest series you are about to win the Mathematica 8 For Students software. Have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2010-11-20 13:35:16 {if $locale=="pl"}{literal}Jest nas już ponad 1Ki zgłoszonych uczestników! {/literal}{else}{literal} We have over 1Ki contestants! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Jako tysiąc dwudziesty czwarty uczestnik do udziału w konkursie zgłosił się Artur Wojdak (artassss), witamy! Dołącz do fanów High School Programming League i poinformuj o konkursie swoich znajomych - będzie nas więcej. {/literal}{else}{literal} Artur Wojdak (artassss) as 1024th contestant accepted regulations and joined the contest, welcome! Join the High School Programming League fans and let your friends to know about the contest. There will be even more of us! {/literal}{/if}

2010-11-15 23:20:53 {if $locale=="pl"}{literal} Zakończył się konkurs specjalny serii 0! {/literal}{else}{literal} The "0 series" special contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu specjalnego serii 0 został uczeń V-ego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Piotr Kąkol (kokosek), który rozwiązał zadanie próbne Braking distance w 37 językach dostępnych na platformie SPOJ. Nagrodą jest koszulka z nadrukiem SPOJ-a i PenDrive, gratulujemy! {/literal}{else}{literal} The winner of the 0 series special contest is Piotr Kąkol (kokosek) a student of the V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Poland who solved the test problem Braking distance in 37 languages available at the SPOJ platform. The prize is a SPOJ T-shirt and USB flash drive, congratulations! {/literal}{/if}

2010-11-15 18:00:01 {if $locale=="pl"}{literal} Zaczynamy! {/literal}{else}{literal} We have started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsza seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Cztery zadania można już rozwiązywać, piąte będzie dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} First problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Four problems are already available for solving! The remaining one, will be available within a week. {/literal}{/if}

2010-11-15 15:33:30 {if $locale=="pl"}{literal} Scarky.com i contest.pl {/literal}{else}{literal} Scarky.com {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Scarky to serwis, który umożliwia umieszczanie zadań programistycznych (takich jak w tym konkursie) bezpośrednio na własnej stronie internetowej lub blogu, więcej informacji w języku polskim na temat korzystania ze scarky, a także nowinki ze świata konkursów programistycznych można znaleźć na stronie contest.pl. {/literal}{else}{literal} Scarky is a free web service that allows you to create a variety of challenges (including programming) and to place them on your website or blog. Please visit Scarky Blog to obtain further details. {/literal}{/if}

2010-11-15 15:21:28 {if $locale=="pl"}{literal} Rejestracja {/literal}{else}{literal} Registration {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wciąż otrzymujemy zapytania o możliwość rejestracji w konkursie. Informujemy zatem, że rejestracja szkół i zawodników jest ciągle możliwa. W ramach pierwszej serii należy zakończyć rejestrację do 3. grudnia 2010 włącznie (patrz punkt 4.2 regulaminu). {/literal}{else}{literal} Due to constant queries, we inform that the registration is still possible. The registration will be valid for the first problem series while the registration form will reach us till December 3 inclusive (see the point 4.2 of the contest rules). {/literal}{/if}

2010-10-30 21:22:25 {if $locale=="pl"}{literal}Uwaga do użytkowników kompilatorów online{/literal}{else}{literal}Strong suggestion for online compiler users{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Prosimy wszyskich korzystających z serwisu Ideone i podobnych o upewnienie się, że Wasze kody konkursowe nie będą widoczne dla innych uczestników (w Ideone należy wybrać opcję użytkownika ustawiając widoczność zgłoszenia.{/literal} {else} {literal}If you use an Ideone like service, please ensure that all your contest related submissions will be unavailable to other participants (always set user's visibility at Ideone). {/literal}{/if}

2010-10-30 21:02:54 {if $locale=="pl"}{literal}Dostępny jest harmonogram konkursu{/literal}{else}{literal}The contest schedule available{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Konkurs roczpocznie się o godzinie 18 w poniedziałek 15. listopada. Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs specjalny serii 0 został przesunięty o tydzień.{/literal}{else}{literal}We will start at 18 on Monday, November 15. The "0 series" special contest deadline has been forwarded. You are allowed to submit solutions till the beginning of the 1st problem set series. {/literal}{/if}

2010-09-18 14:27:01 {if $locale=="pl"}{literal}Zadanie testowe{/literal}{else}{literal}Test problem{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zadanie testowe zostało udostępnione, zachęcamy do jego rozwiązywania, zapoznania się z systemem i lektury jego krótkiego opisu. Można też zobaczyć jak wyglądała pierwsza i druga edycja konkursu, dostępne jest również archiwum zadań. Jeśli nie wiesz jak rozwiązać zadanie testowe, możesz skorzystać z oferty Akademii programowania EduGiants. {/literal}{else}{literal} The test problem has been made available. Please have a look at this short description to skim the main issues related to the contest system. You can also access the first and the second HSPL edition or even try previous problems at the HSPL problems archive. {/literal}{/if}

2010-09-17 21:48:03 {if $locale=="pl"}{literal}Powitanie{/literal}{else}{literal}Welcome!{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}Można się już rejestrować na trzecią edycję konkursu, co w tym roku nie wymaga żadnych opłat.{/literal}{else}{literal}Registration for the third edition of the HSPL is available without any charges.{/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.