2011-04-28 17:41:01 {if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu został Damir Ferizovic. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Damir Ferizovic. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Damir Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bośnia i Hercegowina
2 Bartosz Tarnawski Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, Polska
3 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
3 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Polska
5 Jano Hozza Spojena Škola Novohradska, Słowacja

Tomasz Zakrzewski, ‪7 Michał Wrona,‬ ‫8 عمر,‬ ‪9 Łukasz Kędziorski,‬ 10 Robert Tomkowski, 11 Khaled Helmy, 12 Krzysztof Drab, 13 Richard Kakaš, 14 Marek Sommer, 15 Arkadiusz Wróbel, 16 Maciej Kisiel, 17 Daniel Ferizovic, 18 Mario Lipovsky, 19 Rastislav Rabatin, 20 Mojmir Mutny, więcej ...

Pięć najlepszych szkół:

1 Spojena Škola Novohradska, Słowacja
   (opiekun: Ondrej Demáček)
2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Polska
   (opiekun: Magda Burakowska)
3 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
   (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
   (opiekun: Ireneusz Bujnowski)
5 Sidi Gaber Language School For Boys, Aleksandria , Egipt
   (opiekun: Mohamed Mahmoud Abdou)

więcej ...

{/literal}{else}{literal}

Top 20 contestants:

1 Damir Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina
2 Bartosz Tarnawski Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach, Poland
3 Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
3 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Poland
5 Jano Hozza Spojena Škola Novohradska, Slovakia

Tomasz Zakrzewski, ‪7 Michał Wrona,‬ ‫8 عمر,‬ ‪9 Łukasz Kędziorski,‬ 10 Robert Tomkowski, 11 Khaled Helmy, 12 Krzysztof Drab, 13 Richard Kakaš, 14 Marek Sommer, 15 Arkadiusz Wróbel, 16 Maciej Kisiel, 17 Daniel Ferizovic, 18 Mario Lipovsky , 19 Rastislav Rabatin, 20 Mojmir Mutny, more ...

Top 5 schools:

1 Spojena Škola Novohradska, Slovakia
   (coach: Ondrej Demáček)
2 IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Poland
   (coach: Magda Burakowska)
3 Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia
   (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
   (coach: Ireneusz Bujnowski)
5 Sidi Gaber Language School For Boys, Alexandria, Egypt
   (coach: Mohamed Mahmoud Abdou)

more ...

{/literal}{/if}

2011-04-22 22:16:46 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania trzeciej edycji High School Programming League. Szczególnie dziękujemy następującym osobom: Yandry Pérez Clemente, Leszek Gąsieniec, Ido Gendel, Robert Gerbicz, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Stephen Merriman, Michael Suchacz, Łukasz Wrona. {/literal}{else}{literal} Special thanks to all volunteers who have helped to organize this year High School Programming League edition, namely: Yandry Pérez Clemente, Leszek Gąsieniec, Ido Gendel, Robert Gerbicz, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Stephen Merriman, Michael Suchacz, and Łukasz Wrona. {/literal}{/if}

2011-04-22 17:53:24 {if $locale=="pl"}{literal} Zadania z konkursu {/literal}{else}{literal} Contest problems {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Przypominamy, że wszystkie zadania są dostępne w archiwum zadań. {/literal}{else}{literal} If you like to solve any of the past contest problems, please have a look at High School Programming League Problems Archive. {/literal}{/if}

2011-04-19 19:40:50 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że mieliście satysfakcję rozwiązując zadania, a także okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Oficjalne wyniki zostaną podane do 30 kwietnia. Tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat rozwiązania zadań z III serii. Zachęcamy również do zgłaszania sugestii na temat zmian w formule konkursu. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you have had a bit of fun solving problems and you have learned something during the competition. The official standings will be available till April 30. Please, share the solutions of the 3rd problem set series. We will be also gratefull for your comments about this year contest edition. All of your opinions will be carefully studied to make the next edition better. {/literal}{/if}

2011-03-21 18:00:01 {if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The third series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Dwa zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Third problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Two of them are available for solving! The remaining three, will be available within a week. {/literal}{/if}

2011-03-11 18:22:06 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki drugiej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 2nd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym drugiej serii zajęli:

1. Damir Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bośnia i Hercegowina)
2. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja)
3. Marcin Smulewicz (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Polska)
4. Marek Sommer (XIV LO im Stanisława Staszica w Warszawie, Polska)
5. Rastislav Rabatin (Spojena Škola Novohradska, Słowacja)

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1. Spojena Škola Novohradska, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
2. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (opiekun: Udalova Tatyana Lvovna)
3. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (opiekun: Ireneusz Bujnowski)

Zwycięzcą konkursu specjalnego na najkrótszy kod został uru. Najlepszym spośród zarejestrowanych uczestników okazał się: Daniel Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac). Nagrodą jest koszulka z nadrukiem SPOJ-a i nagrody książkowe do wyboru (o wartości do 20$), gratulujemy!

Koszulki z nadrukiem SPOJ-a otrzymują: Marcin Smulewicz (marcin_smu), Piotr Duba (piotr94) i Tomasz Królicki (derevis).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej, trzeciej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Damir Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina)
2. Pavel Kunyavskiy (Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Russia)
3. Marcin Smulewicz (Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach, Poland)
4. Marek Sommer (XIV LO im Stanisława Staszica w Warszawie, Poland)
5. Rastislav Rabatin (Spojena Škola Novohradska, Slovakia)

Top 3 schools:
1. Spojena Škola Novohradska, Słowacja
 (coach: Ondrej Demáček)
2. Physico-technical Lyceum #1, Saratov, Rosja
 (coach: Udalova Tatyana Lvovna)
3. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (coach: Ireneusz Bujnowski)

The winner of the special contest is uru. But the best among registered contestant is: Daniel Ferizovic (Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac). The prize is a SPOJ T-shirt and books to be choosen by the winner (worth up to 20$), congratulations!

Prizes for top contestants in schools (lucky draw):
SPOJ T-shirts receive: Marcin Smulewicz (marcin_smu), Piotr Duba (piotr94) i Tomasz Królicki (derevis).

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2011-03-07 18:00:07 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec drugiej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 2nd series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej serii konkursu. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 2nd contest series. The official standings will be available in 72 hours. Please discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2011-02-28 09:34:51 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień drugiej serii {/literal}{else}{literal} Last week of the 2nd series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczyna się ostatni tydzień drugiej serii konkursu. Przypominamy o konkursie specjalnym. Do tej pory, najkrótsze nadesłane rozwiązanie zostało napisane w Ruby. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 2nd problem set series. Do not forget about this series code golf special contest. Till now, the shortest solution has been given in Ruby. {/literal}{/if}

2011-02-08 13:26:06 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w drugiej serii {/literal}{else}{literal} Second series prizes {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

W drugiej serii konkursu można wygrać oprogramowanie do syntezy mowy Ivona. Zobacz proszę na szczegółowy opis nagród. {/literal}{else}{literal}

In the second contest series you are about to win the Ivona text2speech voices. Have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2011-01-17 18:00:39 {if $locale=="pl"}{literal} Druga seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The second series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Druga seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe dwa będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Second problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.