2012-04-30 20:29:58 {if $locale=="pl"}{literal} Oferta dla sponsorów. {/literal}{else}{literal} Call for sponsors {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Jeśli chciałbyś ufundować nagrody dla laureatów kolejnej edycji HSPL lub wspomóc tę inicjatywę w jakiś inny sposób, to skontaktuj się z nami: konkurs(at)spoj(kropka)pl. {/literal}{else}{literal} If you would like to fund prizes for the winners in the next edition of HSPL or help us in some other way please contact us: konkurs(at)spoj(dot)pl. {/literal}{/if}

2012-03-15 14:39:56 {if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu został Marcin Smulewicz. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Marcin Smulewicz. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Polska
2 Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3 Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4 Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Polska
5 Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Aleksander Kramarz, 7 Mojmir Mutny, 8 Armen Vardanyan, 9 Arkadiusz Wróbel, 10 Mario Lipovsky , 11 Nikola Klipa, 12 Adam Szady, 13 Andrej Hoos, 14 Slobodan Ilkic, 14 Predrag Ilkic, 16 Krzysztof Papciak, 17 Michał Woś, 17 Rastislav Rabatin, 17 Marek Sommer, 20 Marek Wernikowski, 20 Tomasz Zwornicki, więcej ...

Pięć najlepszych szkół:

1 Spojená škola Novohradská, Słowacja
   (opiekun: Ondrej Demáček)
2 Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
   (opiekun: Dusko Obradovic)
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
   (opiekun: Małgorzata Piekarska)
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska
   (opiekun: Czesław Drozdowski)
5 Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
   (opiekun: Andreasyan)

więcej ...

{/literal}{else}{literal}

Top 20 contestants:

1 Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Poland
2 Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3 Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4 Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Poland
5 Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Aleksander Kramarz, 7 Mojmir Mutny, 8 Armen Vardanyan, 9 Arkadiusz Wróbel, 10 Mario Lipovsky , 11 Nikola Klipa, 12 Adam Szady, 13 Andrej Hoos, 14 Slobodan Ilkic, 14 Predrag Ilkic, 16 Krzysztof Papciak, 17 Michał Woś, 17 Rastislav Rabatin, 17 Marek Sommer, 20 Marek Wernikowski, 20 Tomasz Zwornicki, more ...

Top 5 schools:

1 Spojená škola Novohradská, Slovakia
   (coach: Ondrej Demáček)
2 Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
   (coach: Dusko Obradovic)
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
   (coach: Małgorzata Piekarska)
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland
   (coach: Czesław Drozdowski)
5 Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
   (coach: Andreasyan)

more ...

{/literal}{/if}

2012-03-14 21:00:18 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w konkursie {/literal}{else}{literal} Contest prizes {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Dla 20 najlepszych uczestników mamy między innymi roczne licencje na nowe pakiety Mathematica 8. Zobacz na szczegółowy opis nagród. {/literal}{else}{literal}

Top 20 users will receive the Mathematica 8 For Students software - have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2012-03-13 19:13:56 {if $locale=="pl"}{literal} Archiwum zadań {/literal}{else}{literal} Problems archive. {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Przypominamy, że wszystkie zadanie są dostępne w archiwum - można nadsyłać zgłoszenia. {/literal}{else}{literal} Just to remind you: all the HSPL problems are available for solving at Problems archive.{/literal}{/if}

2012-03-13 16:59:13 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tej edycji High School Programming League. Szczególnie dziękujemy następującym osobom: Damir Ferizovic, Robert Janczewski, Przemek Komosa, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Duško Obradović, Piotr Turek, Yandry Perez. {/literal}{else}{literal} Special thanks to all volunteers who have helped to organize this year High School Programming League edition, namely: Damir Ferizovic, Robert Janczewski, Przemek Komosa, Michał Koperkiewicz, Adrian Kosowski, Duško Obradović, Piotr Turek, Yandry Perez. Thank you very much! {/literal}{/if}

2012-03-12 20:06:48 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że rozwiązując zadania mieliście okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat rozwiązań oraz do zgłaszania sugestii na temat zmian w formule konkursu. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you have had a bit of fun solving problems and you have mastered new skills during the competition. Please, share the solutions at the contest forum. We will be also grateful for your comments about this year contest edition. All of your opinions will be carefully studied to make the next edition better. {/literal}{/if}

2012-03-05 18:02:04 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the contest {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień konkursu. Zgłoszenia do zadanie Speedway są od teraz testowane na wszystkich 7 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the contest. Starting with today, submissions to Speedway problem are tested on all 7 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 7 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2012-02-27 13:10:37 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec czwartej serii przesunięty {/literal}{else}{literal} The end of the 4th series forwarded {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania rozwiązań IV serii zadań został przesunięty o tydzień do poniedziałku dwunastego marca 2012. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 4th problem set series has been extended until Monday, March 12. {/literal}{/if}

2012-01-23 18:00:29 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatnia seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The last series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Czwarta seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Cztery zadania można już rozwiązywać, ostatnie będzie dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Forth problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Four problems are already available for solving! The last one will be available within a week. {/literal}{/if}

2012-01-10 18:24:34 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki trzeciej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 3rd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym trzeciej serii zajęli:

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Polska
2. Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3. Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Polska
5. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
 (opiekun: Dusko Obradovic)
2. Spojená škola Novohradská, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
 (opiekun: Małgorzata Piekarska)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już, czwartej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Poland
2. Teodora Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
3. Filip Katanic Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
4. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Poland
5. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia

Top 3 schools:
1. Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
 (coach: Dusko Obradovic)
2. Spojená škola Novohradská, Slovakia
 (coach: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
 (coach: Małgorzata Piekarska)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the last, fourth contest problem set! {/literal}{/if}

2012-01-09 18:08:35 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec trzeciej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 3rd series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 3rd contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you can discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2012-01-02 18:00:29 Last week of the 3rd series by kuszi
This is the last week of the 3rd problem set series. Starting with today, submissions to Social Networks Resistance II problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline).

2011-12-05 18:00:27 {if $locale=="pl"}{literal} Zaczynamy trzecią serię zadań! {/literal}{else}{literal} We have started the 3rd contest series! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} Third problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

2011-11-23 09:44:39 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki drugiej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 2nd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym drugiej serii zajęli:

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Polska
2. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Polska
3. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
4. Marek Sommer XIV LO przy ZS nr 82 w Warszawie, Polska
5. Armen Vardanyan Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1. Spojená škola Novohradská, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
2. Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
 (opiekun: Dusko Obradovic)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
 (opiekun: Małgorzata Piekarska)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom drugiej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Poland
2. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Poland
3. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
4. Marek Sommer XIV LO przy ZS nr 82 w Warszawie, Poland
5. Armen Vardanyan Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia

Top 3 schools:
1. Spojená škola Novohradská, Slovakia
 (coach: Ondrej Demáček)
2. Gimnazija "Veljko Petrovic", Serbia
 (coach: Dusko Obradovic)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
 (coach: Małgorzata Piekarska)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2011-11-21 18:01:05 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec drugiej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 2nd series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom drugiej serii konkursu. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 2nd contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you are invited to discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2011-11-14 18:00:02 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień drugiej serii konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the 2nd series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień drugiej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Social Networks Resistance są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 2nd problem set series. starting with today, submissions to Social Networks Resistance problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2011-10-24 18:08:32 {if $locale=="pl"}{literal} Druga seria konkursu! {/literal}{else}{literal} The second series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Druga seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Cztery zadania można już rozwiązywać, ostatnie będzie dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} First problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Four problems are already available for solving! The last one will be available within a week. {/literal}{/if}

2011-10-15 19:07:17 {if $locale=="pl"}{literal} Rejestracja {/literal}{else}{literal} Registration {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wciąż otrzymujemy zapytania o możliwość rejestracji w konkursie. Informujemy zatem, że rejestracja szkół i zawodników jest ciągle możliwa. W ramach drugiej serii należy zakończyć rejestrację do 11. listopada 2011 włącznie (patrz punkt 4.2 regulaminu). {/literal}{else}{literal} Due to constant queries, we inform that the registration is still possible. The registration will be valid for the second problem series while the registration form will reach us till November 11 inclusive (see the point 4.2 of the contest rules). {/literal}{/if}

2011-10-12 12:53:03 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki pierwszej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 1st series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym pierwszej serii zajęli:

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Polska
2. Armen Vardanyan Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
3. Aleksander Kramarz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
4. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Polska
5. Adam Szady Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, Polska
5. Daniel Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bośnia i Hercegowina

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
 (opiekun: Armen Andreasyan)
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Polska
 (opiekun: Ireneusz Bujnowski)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
 (opiekun: Małgorzata Piekarska)

Zwycięzcą konkursu specjalnego został Krzysztof Lewko (minib00m) - uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, który rozwiązał zadanie próbne Investment w 30 językach dostępnych na platformie SPOJ.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom pierwszej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Marcin Smulewicz Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Poland
2. Armen Vardanyan Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
3. Aleksander Kramarz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
4. Jakub Kołodziej I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, Poland
5. Adam Szady Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, Poland
5. Daniel Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina

Top 3 schools:
1. Special physics-mathematical school after A. Shahinyan under the Auspices of Yerevan State University, Armenia
 (coach: Armen Andreasyan)
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland
 (coach: Ireneusz Bujnowski)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
 (coach: Małgorzata Piekarska)

The winner of the special contest is Krzysztof Lewko (minib00m) a student of the I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Poland, who solved the test problem Investment in 30 languages available at the SPOJ platform.

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2011-10-10 18:14:27 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec pierwszej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 1st series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszej serii konkursu. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 1st contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you can discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2011-10-03 18:00:00 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień pierwszej serii konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the 1st series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień pierwszej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Winter Trip są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 1st problem set series. starting with today, submissions to Winter Trip problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2011-10-03 15:31:40 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w pierwszej serii {/literal}{else}{literal} First series prizes {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

W pierwszej serii konkursu można wygrać oprogramowanie do syntezy mowy Ivona. Zobacz proszę na szczegółowy opis nagród. {/literal}{else}{literal}

In the first contest series you are about to win the Ivona text2speech voices. Have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2011-09-20 19:41:21 {if $locale=="pl"}{literal} Rankingi {/literal}{else}{literal} Ranks {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dostępny jest system rankingowy. Zostaną w nim uwzględnione szkoły, które zarejstrują się do 1 października. {/literal}{else}{literal} The ranks system is available. To see your school in the rankings please register until Saturday, October 1. {/literal}{/if}

2011-09-12 18:00:05 {if $locale=="pl"}{literal} Zaczynamy! {/literal}{else}{literal} We have started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsza seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} First problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

2011-09-11 23:08:02 {if $locale=="pl"}{literal} Uwaga do użytkowników kompilatorów online {/literal}{else}{literal} Strong suggestion to online compiler users{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Prosimy wszyskich korzystających z serwisu Ideone.com i podobnych o upewnienie się, że Wasze kody konkursowe nie będą widoczne dla innych uczestników (w Ideone należy wybrać opcję "użytkownika" ustawiając widoczność zgłoszenia.. {/literal}{else}{literal} If you use an Ideone.com like service, please ensure that all your contest related submissions will be unavailable to other participants (always set "user's" visibility at Ideone). {/literal}{/if}

2011-09-07 11:50:23 {if $locale=="pl"}{literal} Problemy z zadaniem próbnym? {/literal}{else}{literal} Any trouble with a test problem? {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Jeśli po przeczytaniu wprowadzenia do systemu SPOJ nadal masz problemy z zadaniem testowym, to zachęcamy do skorzystania z darmowej lekcji (dostępna po rejestracji) na portalu EduGiants. Zapraszamy również na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} Please try a free lesson (available for logged in users) at EduGiants, you can also post at contest forum. {/literal}{/if}

2011-08-29 16:18:11 {if $locale=="pl"}{literal} Zadanie próbne {/literal}{else}{literal} Test problem {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zadanie próbne zostało udostępnione, zachęcamy do jego rozwiązywania, zapoznania się z systemem i lektury jego krótkiego opisu. Zadania z poprzednich edycji konkursu dostępne są w archiwum zadań. {/literal}{else}{literal} The test problem has been made available. Please have a look at this short description to skim the main issues related to the contest system. You can also access and try past problem sets at the HSPL problems archive. {/literal}{/if}

2011-08-28 12:08:03 {if $locale=="pl"}{literal} Powitanie {/literal}{else}{literal} Welcome! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rejestracja do czwartej edycji konkursu jest już otwarta. Podobnie jak w zeszłym roku, udział w konkursie jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz harmonogramem konkursu i dodatkowymi informacjami. {/literal}{else}{literal} Registration (which is absolutely free) for the fourth edition of the HSPL has been made available. Please have a look at the contest rules, the schedule and info. {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.