2013-03-20 22:27:14 {if $locale=="pl"}{literal} Zwycięzcą konkursu został Tomasz Rewak. Gratulujemy! {/literal}{else}{literal} Final results. The winner is Tomasz Rewak. Congratulations! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}

Najlepsi w rankingu indywidualnym:

1 Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Polska
2 Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Słowacja
3 Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
4 Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Polska
5 Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska

Paweł Szewczyk, 7 Ivan Stošić, 8 Nikola Klipa, 9 Wojciech Orzechowski 10 Marko Stankovic, 11 Mirela Mirosavljevic, 12 Artur Grochowski, 12 Konrad Piękoś, 14 Arkadiusz Wróbel, 15 Nikola Mastilović, 16 Paweł Jankowski, 17 Slobodan Ilkic, 18 Mateusz Sokołowski, 19 Jakub Stanecki, 20 Albert, więcej ...

Pięć najlepszych szkół:

1 Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
   (opiekun: Duško Obradović)
2 Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
   (opiekun: Anna Beata Kwiatkowska)
3 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Polska
   (opiekun: Daniel Kuśka)
4 Spojená škola Novohradská, Słowacja
   (opiekun: Ondrej Demáček)
5 Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
   (opiekun: Marija Cvetkovic)

więcej ...

{/literal}{else}{literal}

Top 20 contestants:

1 Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Poland
2 Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Slovakia
3 Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
4 Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Poland
5 Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland

Paweł Szewczyk, 7 Ivan Stošić, 8 Nikola Klipa, 9 Wojciech Orzechowski 10 Marko Stankovic, 11 Mirela Mirosavljevic, 12 Artur Grochowski, 12 Konrad Piękoś, 14 Arkadiusz Wróbel, 15 Nikola Mastilović, 16 Paweł Jankowski, 17 Slobodan Ilkic, 18 Mateusz Sokołowski, 19 Jakub Stanecki, 20 Albert, more ...

Top 5 schools:

1 Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
   (Coach: Duško Obradović)
2 Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
   (Coach: Anna Beata Kwiatkowska)
3 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Poland
   (Coach: Daniel Kuśka)
4 Spojená škola Novohradská, Slovakia
   (Coach: Ondrej Demáček)
5 Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
   (Coach: Marija Cvetkovic)

more ...

{/literal}{/if}

2013-03-20 21:38:51 {if $locale=="pl"}{literal} Podziękowania {/literal}{else}{literal} Credits {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Serdecznie dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy w różny sposób przyczynili się do zorganizowania tej edycji High School Programming League. Szczególnie dziękujemy następującym osobom: Damir Ferizovic (k_amtrix), Robert Gerbicz (gerrob), Robert Janczewski (skalar), Michał Koperkiewicz (kopringo), Adrian Kosowski (adrian), Duško Obradović (odule), Yandry Perez (yandry), Paweł Pieniążek (anonim), Piotr Turek (turu). {/literal}{else}{literal} Special thanks to all volunteers who have helped to organize this year High School Programming League edition. Special thanks go to: Damir Ferizovic (k_amtrix), Robert Gerbicz (gerrob), Robert Janczewski (skalar), Michał Koperkiewicz (kopringo), Adrian Kosowski (adrian), Duško Obradović (odule), Yandry Perez (yandry), Paweł Pieniążek (anonim), Piotr Turek (turu). Thank you very much! {/literal}{/if}

2013-03-20 21:32:32 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki czwartej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 4th series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}
Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym czwartej serii zajęli:

1. Konrad Piękoś Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, Polska
2. Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Polska
3. Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Polska
4. Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
5. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Słowacja

Najlepsze trzy szkoły w czwartej serii to:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (opiekun: Duško Obradović)
2. Spojená škola Novohradská, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Polska
 (opiekun: Daniel Kuśka)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie do samego końca rywalizacji. {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Konrad Piękoś Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, Poland
2. Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Poland
3. Tomasz Zwornicki I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, Poland
4. Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
5. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Slovakia

Top 3 schools:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (Coach: Duško Obradović)
2. Spojená škola Novohradská, Slovakia
 (Coach: Ondrej Demáček)
3. Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach, Poland
 (Coach: Daniel Kuśka)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants who competed to the end of the contest! {/literal}{/if}

2013-03-20 21:13:58 {if $locale=="pl"}{literal} Archiwum zadań {/literal}{else}{literal} Problems archive. {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Przypominamy, że wszystkie zadania konkursowe są dostępne w archiwum - tam można nadsyłać zgłoszenia. {/literal}{else}{literal} Just to remind you: all the HSPL problems are available for solving at Problems archive.{/literal}{/if}

2013-03-20 14:15:34 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Ice sliding race {/literal}{else}{literal} Ice sliding race rejudge {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Zgodnie z zapowiedzią w treści zadania, wszystkie zgłoszenia do zadania Ice sliding race zostały ponownie ocenione dla zmienionych danych testowych. {/literal}{else}{literal} According to the problem formulation all datasets has been slightly modified and all submissions rejudged. {/literal}{/if}

2013-03-11 20:48:57 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu! {/literal}{else}{literal} The contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za udział w konkursie. Mamy nadzięję, że mieliście satysfakcję rozwiązując zadania, a także okazję do poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. Oficjalne wyniki zostaną podane do 25 marca. Tymczasem zachęcamy wszystkich do dyskusji na temat rozwiązania zadań z IV serii. Zachęcamy również do zgłaszania sugestii na temat zmian w formule konkursu. Starannie zbieramy Wasze opinie, pomogą nam one lepiej przygotować przyszłoroczną edycję. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all High School Programming League contestants. We hope that you had a bit of fun solving problems and you have learned something during the competition. The official standings will be available till March 25. Please, share the solutions of the 4th problem set series. We will be also grateful for your comments about this year contest edition. All of your opinions will be carefully studied to make the next edition better. {/literal}{/if}

2013-02-27 10:23:35 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Cherries Sharing {/literal}{else}{literal} Cherries Sharing submissions rejudged {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Ze względu na istotny błąd w danych testowych wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do zadania Cherries Sharing zostały ponownie ocenione. Błąd został dostrzeżony przez uczestnika z Classical Academy High School: Andrew Buss (theboos). Dziękujemy za pomoc. {/literal}{else}{literal} Due to a serious bug in the test data all submissions to Cherries Sharing problem have been rejudged. The bug has been reported by Andrew Buss (theboos) from Classical Academy High School - thank you. {/literal}{/if}

2013-02-20 14:19:49 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Ice sliding race {/literal}{else}{literal} Ice sliding race rejudge again {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Ze względu na istotny błąd w programie sprawdzającym wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do zadania Ice sliding race zostały ponownie ocenione. Nie będą one liczone do limitu 100 zgłoszeń na uczestnika. {/literal}{else}{literal} Due to a serious bug in the judge program all submissions to Ice sliding race problem have been rejudged. They will not be counted to the 100 submissions per user limit. {/literal}{/if}

2013-02-18 18:18:06 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec konkursu przesunięty {/literal}{else}{literal} The end of the contest forwarded {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania rozwiązań IV serii zadań został przesunięty o tydzień do poniedziałku jedenastego marca 2013; Ranking dla 4 serii został zaktualizowany. {/literal}{else}{literal} The deadline of the 4th problem set series has been extended until Monday, March 11. The ranks system has been updated. {/literal}{/if}

2013-02-16 16:42:36 {if $locale=="pl"}{literal} Ponowna ocena zgłoszeń do zadania Ice sliding race {/literal}{else}{literal} Ice sliding race rejudge {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia do zadania Ice sliding race zostały ponownie ocenione. {/literal}{else}{literal} All submisssions to Ice sliding race problem have been rejudged. {/literal}{/if}

2013-01-28 18:00:03 {if $locale=="pl"}{literal} Zaczynamy ostatnią serię {/literal}{else}{literal} The last series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Czwarta seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} The 4th problem set series consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

2013-01-16 19:52:58 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki trzeciej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 3rd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}
Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym trzeciej serii zajęli:

1. Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
2. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Słowacja
3. Paweł Szewczyk Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
4. Paweł Jankowski Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
5. Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (opiekun: Duško Obradović)
2. Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
 (opiekun: Anna Beata Kwiatkowska)
3. Spojená škola Novohradská, Słowacja
 (opiekun: Ondrej Demáček)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w ostatniej już serii tegorocznego konkursu! {/literal}{else}{literal}
Top 5 contestants (individual standings):

1. Aleksandar Ogrizovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
2. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Slovakia
3. Paweł Szewczyk Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
4. Paweł Jankowski Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
5. Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland

Top 3 schools:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (coach: Duško Obradović)
2. Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
 (coach: Anna Beata Kwiatkowska)
3. Spojená škola Novohradská, Slovakia
 (coach: Ondrej Demáček)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2013-01-14 19:18:53 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec trzeciej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 3rd series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 3rd contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you are cordially invited to discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2013-01-07 19:35:10 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień trzeciej serii konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the 3rd series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień trzeciej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Rectangles Packing są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 3rd problem set series. starting with today, submissions to Rectangles Packing problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2013-01-05 17:50:37 {if $locale=="pl"}{literal}Nagrody w konkursie {/literal}{else}{literal} Contest prizes {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal}


Wśród nagród znajdziecie między innymi roczne licencje na nowe pakiety Mathematica 9 oraz oprogramowanie do syntezy mowy od firmy Ivona Software, więcej szczegółów na tej stronie. {/literal}{else}{literal}


Among prizes you will find Mathematica 9 For Students licences from Wolfram Research and speech synthesis software from Ivona Software - for more details please have a look at the detailed prizes description. {/literal}{/if}

2013-01-05 12:41:33 {if $locale=="pl"}{literal} Zmiana punktacji dla zadania Strange Sequence {/literal}{else}{literal} Partial score for Strange Sequence problem {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dla zadania Strange Sequence dopuszczono punktację za część rozwiązanych testów. Wszystkie zgłoszenia zostały ponownie ocenione. {/literal}{else}{literal} Partial score has been allowed for Strange Sequence problem. All submissions have been rejudged. {/literal}{/if}

2012-12-22 14:51:29 {if $locale=="pl"}{literal} Pogodnych Świąt! {/literal}{else}{literal} Merry Christmas! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom życzymy pogodnych Świąt Bożego Narodzenia! {/literal}{else}{literal} Best Wishes for a very Merry Christmas to all HSPL participants. {/literal}{/if}

2012-12-17 18:00:21 {if $locale=="pl"}{literal} Zapraszamy na trzecią serię zadań {/literal}{else}{literal} The third series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Trzecia seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} The third problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

2012-11-27 16:43:00 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki drugiej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 2nd series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym drugiej serii zajęli:

1. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
2. Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
3. Marko Stankovic Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
4. Mirela Mirosavljevic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
5. Nikola Mastilović Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia

Najlepsze trzy szkoły w drugiej serii to:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (opiekun: Duško Obradović)
2. Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
 (opiekun: Marija Cvetkovic)
3. Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
 (opiekun: Anna Beata Kwiatkowska)

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Ivan Stošić Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
2. Wojciech Zieliński Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
3. Marko Stankovic Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
4. Mirela Mirosavljevic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
5. Nikola Mastilović Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia

Top 3 schools:
1. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (coach: Duško Obradović)
2. Gimnazija "Svetozar Markovic", Niš, Serbia
 (coach: Marija Cvetkovic)
3. Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
 (coach: Anna Beata Kwiatkowska)

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2012-11-26 18:01:20 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec drugiej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 2nd series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 2nd contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you are invited to discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2012-11-19 12:34:53 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień drugiej serii konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the 2nd series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień drugiej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Triples są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 2nd problem set series. Starting with today, submissions to Triples problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2012-11-07 13:04:43 {if $locale=="pl"}{literal} Ranking uaktualniony {/literal}{else}{literal} Ranks updated {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} System rankingowy uwzględnia już zadania z II serii. {/literal}{else}{literal} The ranks system has been updated. {/literal}{/if}

2012-10-29 18:00:31 {if $locale=="pl"}{literal} Zapraszamy na kolejną serię zadań {/literal}{else}{literal} The second series has started! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Druga seria składa się z 5 zadań, z których każde warte jest 10 punktów. Trzy zadania można już rozwiązywać, pozostałe będą dostępne w ciągu tygodnia. {/literal}{else}{literal} The second problem set consists of 5 problems, each worth a maximum of 10 points. Three problems are already available for solving! The remaining two, will be available within a week. {/literal}{/if}

2012-10-25 15:18:57 {if $locale=="pl"}{literal}Oficjalne wyniki pierwszej serii{/literal}{else}{literal}Official results of the 1st series{/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Pierwsze pięć miejsc w rankingu indywidualnym pierwszej serii zajęli:

1. Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Polska
2. Teodora Obradovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
3. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Słowacja
4. Mateusz Sokołowski I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Polska
5. Paweł Nowak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Polska

Najlepsze trzy szkoły w trzeciej serii to:
1. Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Polska
 (opiekun: Anna Beata Kwiatkowska)
2. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (opiekun: Duško Obradović)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Polska
 (opiekun: Małgorzata Piekarska)

Zwycięzcą konkursu specjalnego został Mateusz Sokołowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, który rozwiązał zadanie Minimum Bounding Rectangle w 24 językach dostępnych na platformie SPOJ.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom pierwszej serii serdecznie dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych seriach konkursu! {/literal}{else}{literal} Top 5 contestants (individual standings):

1. Tomasz Rewak II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, Poland
2. Teodora Obradovic Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
3. Mario Lipovsky Spojená škola Novohradská, Slovakia
4. Mateusz Sokołowski I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, Poland
5. Paweł Nowak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, Poland

Top 3 schools:
1. Zespół Szkół UMK: Gimnazjum i Liceum Akademickie, Poland
 (coach: Anna Beata Kwiatkowska)
2. Gimnazija "Veljko Petrović", Serbia
 (coach: Duško Obradović)
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Poland
 (coach: Małgorzata Piekarska)

The winner of the special contest is Mateusz Sokołowski a student of the (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, who solved the test problem Minimum Bounding Rectangle in 24 languages available at the SPOJ platform.

Congratulations to all the winners, a big thank-you to all participants, and good luck in the next contest series! {/literal}{/if}

2012-10-22 18:00:07 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec pierwszej serii konkursu! {/literal}{else}{literal} The 1st series of the contest is over! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszej serii konkursu. Zaktualizowany ranking pojawi się wkrótce. Oficjalne wyniki zostaną podane w ciągu 72 godzin. Zapraszamy do dyskusji na temat rozwiązań na forum konkursu. {/literal}{else}{literal} A big thank-you to all participants of the 1st contest series. The ranklist will be updated soon. The official standings will be available in 72 hours. Now, you are welcome to discuss your solutions at the contest forum. {/literal}{/if}

2012-10-15 18:27:00 {if $locale=="pl"}{literal} Ostatni tydzień pierwszej serii konkursu {/literal}{else}{literal} Last week of the 1st series {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Rozpoczął się ostatni tydzień pierwszej serii konkursu. Zgłoszenia do zadanie Defragmentation są od teraz testowane na wszystkich 10 zestawach danych, a uzyskane wyniki nie są widoczne dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia nadesłane dotychczas zostaną przetestowane ponownie po zakończeniu serii. {/literal}{else}{literal} This is the last week of the 1st problem set series. starting with today, submissions to Defragmentation problem are tested on all 10 data sets and the results will only be visible to the submitting contestant (earlier solutions will also be extended to all 10 data sets after the submission deadline). {/literal}{/if}

2012-10-08 16:52:46 {if $locale=="pl"}{literal} Koniec pierwszej serii przesunięty {/literal}{else}{literal} The end of the 1st series forwarded {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Termin nadsyłania rozwiązań I serii zadań został przesunięty o tydzień do poniedziałku dwudziestego drugiego października 2012; również o tydzień dłużej czekamy na formularze rejestracyjne (do 12 października). {/literal}{else}{literal} The deadline of the 1st problem set series has been extended until Monday, October 22 (the same with registration forms - the deadline has been extended). {/literal}{/if}

2012-10-06 13:26:10 {if $locale=="pl"}{literal} Rankingi {/literal}{else}{literal} Ranks {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Dostępny jest system rankingowy. {/literal}{else}{literal} The ranks system is available. {/literal}{/if}

2012-09-30 14:19:52 {if $locale=="pl"}{literal}Jest nas już ponad 1K zgłoszonych uczestników! {/literal}{else}{literal} We have over 1K contestants! {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Jako tysięczny uczestnik do udziału w konkursie zgłosił się Filip Paśko (lbk), witamy! Dołącz do profilu High School Programming League i poinformuj o konkursie swoich znajomych - będzie nas więcej. {/literal}{else}{literal} Filip Paśko (lbk) as 1000th contestant accepted regulations and joined the contest, welcome Filip! Join the High School Programming League FB page and let your friends to know about the contest. There will be even more of us! {/literal}{/if}

2012-09-27 16:48:02 {if $locale=="pl"}{literal} Rejestracja {/literal}{else}{literal} Registration {/literal}{/if} by kuszi
{if $locale=="pl"}{literal} Wciąż otrzymujemy zapytania o możliwość rejestracji w konkursie. Informujemy zatem, że rejestracja szkół i zawodników jest ciągle możliwa. W ramach pierwszej serii należy zakończyć rejestrację do 5. 12 października 2012 włącznie (patrz punkt 4.2 regulaminu). {/literal}{else}{literal} Due to constant queries, we inform that the registration is still possible. The registration will be valid for the first problem series while the registration form will reach us till October 12 5 inclusive (see the point 4.2 of the contest rules). {/literal}{/if}

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.