Problem hidden
This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language version or invalid test data, or description of the problem is not clear.

ODDBF - BF Last binary digit

Napisz w języku Brainf**k, jak najkrótszy program wyznaczający ostatnią cyfrę danej liczby po jej konwersji z systemu dziesiątkowego na dwójkowy.

Wejś›cie

Liczba całkowita zapisana w systemie dziesiątkowym, złożona z maksymalnie 200 cyfr. Po niej znajduje się znak końca linii (ASCII 10)

Wyjś›cie

Jedna cyfra 1 lub 0, będąca ostatnią cyfrą danej liczby w jej zapisie binarnym.

Przykład

Wejście:
4372667135165131576213
Wyjście:
1


Added by:Witold Długosz
Date:2011-09-27
Time limit:1s
Source limit:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Languages:BF

hide comments
2012-02-25 19:18:30 Michal Spadlinski
judge system says wrong answer, but when I test solution on ideone, it seems the answer is ok.

Is there a way to see what's wrong?
2011-11-30 19:58:43 hbm
TLE? Your example takes .017 seconds on my system... Are there multiple tests? Do you have a solution that passes in time? Thanks.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.