2015-12-26 07:03:55 Kì thi VNOI Online 2016 - Ngày 1 by VOJ Team

Thông báo bù giờ

Vì các sự cố nảy sinh trong lúc thi. Các bạn sẽ được thêm 15 phút vào thời gian làm bài. Tất là kỳ thi sẽ diễn ra trong 3h15p thay vì là 3h như ban đầu. Xin các bạn thông cảm.


Kì thi sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều ngày 26/12 với format giống với kì thi học sinh giỏi quốc gia.

Đề thi ngày 2 gồm 3 bài:

Đề thi ngày 1 gồm 3 bài:

Lưu ý:

  • Trong khi kì thi diễn ra các bạn được nộp bài nhiều lần.
  • Kết quả hiện thi khi nộp là kết quả bài của bạn khi được chấm với test ví dụ.
  • Chỉ lần nộp cuối cùng (với mỗi bài) được tính vào kết quả cuối cùng của cuộc thi.
  • Bài của các bạn sẽ được chấm với bộ test chính thức sau khi ngày thi thứ 2 kết thúc.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.