Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

WIPING36 - Brukarz

Zadanie eliminacyjne w konkursie WIPING3 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Brukarz

Firma PING-BRICKS® produkuje automat to układania krawężników. Automat układa krawężniki z prefabrykatów o niemal zerowej szerokości, tworząc z nich okręgi o zadanych środku i promieniu. Niestety, ograniczona inteligencja automatu nie pozwala mu radzić sobie z sytuacją, gdy na trasie układanego krawężnika natrafi na krawężnik już ułożony. W takich wypadkach trzeba przenosić go ręcznie nad już istniejącą konstrukcją i ponownie uruchamiać. Serwisanci firmy PING-BRICS® nazywają taką operacją przenioską

Twoim zadaniem jest napisanie progamu, który przed rozpoczęciem prac budowlanych ustali ile razy pracownicy firmy PING-BRICKS® będą musieli siłować się z tym ciężkim i nieporęcznym urządzeniem.

Wejście

Nieznana z góry, ale nie większa niż 10000, liczba wierszy tekstu, z których każdy zawiera trzy liczby rzeczywiste:

  • x (-106 ≤ x ≤ 106) współrzędna x środka okręgu
  • y (-106 ≤ y ≤ 106) współrzędna y środka okręgu
  • r (0 < r ≤ 103) promień okręgu

Wyjście

  • jeden wiersz tekstu zawierający daną całkowitą określającą liczbę przeniosek

Przykład

Wejście:

0.0 0.0 2.0

1.0 0.0 2.0

Wyjście:

2

Informacje dodatkowe

  • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

  • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

  • zadanie ma wartość punktową 3,0


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2014-12-06
Limit czasu wykonania programu:0.100s-1.600s
Limit długości kodu źródłowego2000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:CSHARP CPP C99 PAS-FPC PERL6 PHP PYTHON PYTHON3 PY_NBC RUBY
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.