Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_03_09 - Planeta Bitbit

Na planecie Bitbit zbliżają się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia. Święty Mikołaj w tym czasie ma bardzo dużo pracy - więcej niż na Ziemi. Musi rozdać prezenty mając nie do końca przetworzone dane osobowe. Listy prezentów od mieszkańców zawierają tylko informacje o ich przodkach oraz ich numerze porządkowym w swoim pokoleniu. Mikołaj zna natomiast imiona grzecznych i niegrzecznych stworzątek tej fascynującej planety. Pomóż świętemu Mikołajowi (zasłużysz wtedy na wymarzony prezent) i napisz program, który odkoduje nadesłane listy, żeby Mikołaj prawidłowo rozdał prezenty i zdążył na czas wrócić na Ziemię.  

Bitjaninowie rozmnażają się w specyficzny sposób. W danym pokoleniu, każdy osobnik posiada taką samą ilość potomków. I-te pokolenie nie zawsze ma taką samą ilość potomków jak j-te pokolenie. Jest to cecha charakterystyczna tylko na tej planecie. Warto zauważyć, że alfabet jaki tam obowiązuje składa się z małych liter języka angielskiego (wiem, że to dziwne, ale tak jest). Żyjątka planety Bitbit przyjmują imiona według pewnego schematu. Każdy potomek dziedziczy imię po swoim przodku i dodatkowo dołączany jest do tego imienia część charakteryzująca tego osobnika w danym pokoleniu według zasady:

załóżmy, że ponumerowaliśmy osobniki w danym pokoleniu od 1 do n (kolejno osobniki od pierwszego ojca, następnie od drugiego itd.). Żyjątko pierwsze ma  na imię: imię przodka + litera a, żyjątko drugie imię przodka + litera b itd.. Gdy skończą się pojedyncze litery, zaczynamy dodawać następne tak jak w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL definiowane są kolumny.

Dla danego zapytania składającego się z numeru pokolenia oraz numeru osobnika w tym pokoleniu, podaj jego imię.

Uwaga!! W zerowym pokoleniu jest jeden osobnik o imieniu a.

Input

W pierwszej linii znajduje się liczba p określająca ilość pokoleń (0 < p <= 10)

W drugiej linii p liczb naturalnych pi określających ilość potomków dla danego pokolenia (0 < pi <= 10) 

Następnie jedna liczba q wyznaczająca liczbę zapytań (q <= 100000).

Każde zapytanie składa się z dwóch liczb k i nr, gdzie k to numer pokolenia 0 < k <= p oraz nr to numer osobnika w danym pokoleniu. 

 

Output

Dla każdego zapytania imię danego osobnika.

Example

Input:
4
2 3 3 2
5
1 1
3 9
4 25
4 26
4 30

Output:
aa
aaci
abemy
abemz
abeoad

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-12-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.