lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 451 53.71
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 457 36.96
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 326 44.26
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 321 61.43
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 482 55.49
12582    Pole trapezu POLTR 440 39.10
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 379 38.15
12644    Ile za benzynę BENZYNA 366 65.30
12699    Droga do szkoły TRASSY 382 79.36
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 341 54.04
12835    Godziny i minuty HOURS 367 49.14
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 339 41.73
13140    Prosta mediana MDMDMD 301 59.42
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 276 63.89
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 263 68.80
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 275 55.93
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 201 19.61
17051    Roznica cyfr RCYFR 275 51.96
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 213 60.96
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 241 66.92
25277    Następna litera NEXTCHAR 187 83.01
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 154 52.09
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 206 37.76
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 77 34.58
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 117 73.26
32901    Po prostu suma CHRITDE 32 21.19
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 56 61.70
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 51 68.42
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 1 1.30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.