lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 1670 49.56
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 1694 37.36
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 1145 40.60
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 1232 58.19
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 1810 54.70
12582    Pole trapezu POLTR 1622 37.65
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 1400 35.86
12644    Ile za benzynę BENZYNA 1472 61.61
12699    Droga do szkoły TRASSY 1448 77.27
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 1293 52.30
12835    Godziny i minuty HOURS 1389 47.73
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 1235 41.75
13140    Prosta mediana MDMDMD 1055 58.56
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 1027 60.02
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 941 67.81
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 1095 53.34
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 755 20.45
17051    Roznica cyfr RCYFR 1163 54.92
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 824 53.36
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 1030 65.25
25277    Następna litera NEXTCHAR 946 71.41
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 787 54.07
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 1000 41.15
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 658 35.84
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 970 77.19
32901    Po prostu suma CHRITDE 558 31.72
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 658 60.49
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 892 63.13
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 108 9.39
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 821 39.23
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 851 32.31
37104    Kwadrat sumy WAP001 461 71.79
37105    Kwadrat liczby WAP002 467 74.05
37106    Sześcian sumy WAP003 418 70.63
38735    Suma liczb naturalnych JASIO63 200 27.80
38742    Miara kąta w n-kącie foremnym JASIO64 202 66.09
40699    Litery w przedziale LITPOMIE 179 73.85
40700    Coś o rzeczywistych CMMC 174 74.13
40701    Prosta arytmetyka PRARYTM 139 24.92
40702    Kiedy będzie północ? POLNOC 247 82.23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.