lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 448 53.63
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 453 36.86
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 324 44.34
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 319 61.30
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 481 55.45
12582    Pole trapezu POLTR 439 39.06
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 378 38.27
12644    Ile za benzynę BENZYNA 365 65.24
12699    Droga do szkoły TRASSY 380 79.43
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 340 54.12
12835    Godziny i minuty HOURS 366 49.08
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 337 41.69
13140    Prosta mediana MDMDMD 299 59.38
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 275 63.82
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 262 68.72
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 273 56.20
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 201 19.61
17051    Roznica cyfr RCYFR 274 52.05
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 211 61.41
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 240 66.84
25277    Następna litera NEXTCHAR 187 83.01
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 153 51.94
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 203 37.63
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 76 34.31
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 115 72.94
32901    Po prostu suma CHRITDE 32 21.19
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 55 61.29
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 50 68.00
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 1 1.30
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.