lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 617 53.11
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 623 36.27
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 431 44.43
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 462 56.46
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 663 54.76
12582    Pole trapezu POLTR 603 38.75
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 522 36.38
12644    Ile za benzynę BENZYNA 521 62.56
12699    Droga do szkoły TRASSY 526 80.17
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 460 49.79
12835    Godziny i minuty HOURS 505 46.08
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 438 42.34
13140    Prosta mediana MDMDMD 394 60.54
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 354 63.42
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 320 68.49
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 357 54.59
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 247 19.15
17051    Roznica cyfr RCYFR 390 50.06
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 280 57.17
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 355 61.09
25277    Następna litera NEXTCHAR 267 75.61
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 228 52.98
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 315 39.25
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 159 34.22
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 215 74.52
32901    Po prostu suma CHRITDE 97 24.56
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 125 64.36
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 152 66.10
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 8 3.21
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 90 47.62
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 92 35.65
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.