lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 489 54.07
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 479 35.77
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 333 44.68
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 352 58.56
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 514 53.01
12582    Pole trapezu POLTR 474 39.38
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 412 37.04
12644    Ile za benzynę BENZYNA 399 64.50
12699    Droga do szkoły TRASSY 406 78.98
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 370 49.75
12835    Godziny i minuty HOURS 405 48.56
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 354 42.23
13140    Prosta mediana MDMDMD 308 59.29
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 280 64.07
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 267 68.94
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 282 55.66
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 205 19.35
17051    Roznica cyfr RCYFR 300 51.72
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 216 60.89
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 276 60.66
25277    Następna litera NEXTCHAR 204 80.14
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 158 52.04
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 217 37.89
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 78 34.29
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 130 72.77
32901    Po prostu suma CHRITDE 35 18.72
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 68 59.83
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 62 70.00
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 1 1.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.