lista zadań a_wstep problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
1502    Samolot POTSAM 657 53.45
12425    Średnia arytmetyczna SRTRZL 651 36.59
12505    Odległość między punktami ODL2PKT 459 45.12
12506    Część całkowita i ułamkowa MANTCECH 485 57.57
12535    Suma dwóch liczb SUMLICZB 684 54.86
12582    Pole trapezu POLTR 644 39.59
12586    Pierwiastek z liczby PIERWIAS 544 36.93
12644    Ile za benzynę BENZYNA 566 63.33
12699    Droga do szkoły TRASSY 572 79.97
12739    Zamiana wartości zmiennych ZAMZM 481 50.45
12835    Godziny i minuty HOURS 539 46.91
12836    Objętość ostrosłupa OSTROSL 460 42.31
13140    Prosta mediana MDMDMD 419 61.00
16717    Dwojkowy na dziesietny BINARY1 372 64.14
16718    Trojkowy na dziesietny BINARYII 340 67.45
16981    Wyznacz n procent z liczby PROCENTY 377 54.63
17050    Zamiana jednostki JEDNOSTK 261 18.77
17051    Roznica cyfr RCYFR 422 51.00
17054    Suma cyfr - if - else IFCYFRY 299 57.92
17111    Suma cyfr liczby trzycyfrowej SUMACYFR 378 62.35
25277    Następna litera NEXTCHAR 291 75.40
25278    Liczba dwucyfrowa KSCLD 246 53.86
25279    Oblicz to! WSDOCPP2 340 39.76
28637    Średnia arytmetyczna 2 WSDOCPP4 175 34.52
30966    Euklides patrzy i płacze ILOCZ1234 237 76.05
32901    Po prostu suma CHRITDE 112 23.63
32902    Nietypowa suma SUMAGAIN123 147 65.52
33203    Suma kwadratów ZSNR1_1 174 67.67
33209    parkrun Działdowo ZSNR1_7 10 3.23
34948    Wyznacz pole rombu POLEROMB 115 48.74
34949    Pole trójkąta POLETROJKATA 122 39.14
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.