Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_05_08 - Gejzery

Bajtłomiej (ten sam, który swego czasu pisał programy dla Bajtockiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) otrzymał zlecenie od współpracującego z BIOS-em Instytutu Badań Magmatycznych. Ten utalentowany informatyk musi teraz oprogramować system zbierający dane na temat aktywności gejzerów, z których znane są północne regiony Bajtocji.

Projekt realizowany przez IBM zakłada, że w obserwowanym rejonie wybudowana zostanie stacja badawcza, do której docierać będą sygnały z czujników zainstalowanych przy każdym z występujących tam gejzerów. Czujnik wyśle sygnał do stacji za każdym razem, kiedy zmieni się stan aktywności gejzeru (czyli kiedy rozpocznie się lub zakończy wyrzut wody). Sygnał z czujnika będzie miał format: G x y (gdzie x i y to współrzędne gejzeru). Każdy gejzer znajduje się w miejscu o innych współrzędnych. Nie ma gejzeru w miejscu, w którym jest stacja.
Dodatkowo, na każde żądanie IBM-u, Bajtłomiej powinien składać raport na temat aktualnego stanu gejzerów. Żądanie raportu będzie miało format: R a b. Należy wtedy podać, ile spośród gejzerów znajdujących się w odległości od stacji nie mniejszej niż a i mniejszej niż b (czyli z przedziału [a,b) ), jest aktualnie aktywnych (trwa wyrzut wody). 

Wejście

W pierwszej linii dwie liczby całkowite xs i ys (–106 xs,ys106), oznaczające współrzędne stacji.
Następnie, nieokreślona liczba linii, z których każda zawiera jedną z dwóch możliwych informacji: sygnał z czujnika lub żądanie raportu.
Sygnał z czujnika ma postać: G x y, gdzie x i y to liczby całkowite (–106 x,y ≤ 106).
Żądanie raportu ma postać: R a b, gdzie a i b to liczby całkowite (0a < b109).

Wyjście

Dla każdego żądania raportu, w osobnej linii, jedna liczba całkowita, oznaczająca: ile spośród gejzerów znajdujących się w odległości d od stacji, takiej że ad < b, jest aktualnie aktywnych.

Przykład

Wejście:
0 0 G 1 1 G 2 2 R 0 2 R 0 3 G 1 1 R 0 3 R 2 3 G 2 2 R 0 3 G 1 1
G 3 4 R 0 5
R 5 9 Wyjście: 1 2 1 1 0 1
1

Dodane przez:Witold Długosz
Data dodania:2013-04-03
Limit czasu wykonania programu:1s-7s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:ALGOLIGA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.