Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_17_09 - Baza danych

Od dziś Jasiu został pracownikiem firmy "Fraktax". Jego zadaniem na dziś jest wprowadzanie danych do bazy. Jako nowy pracownik, Jasio mógł tylko wprowadzać dane, wyszukiwać je oraz cofać i ponawiać operację wstawienia elementu do bazy. Jak się okazało system bazodanowy uległ awarii. Młody pracownik chciał zrobić dobre wrażenie i postanowił naprawić system lub napisać go od nowa. Niestety nie potrafi programować, więc poprosił ciebie o pomoc. Napisz program, który będzie symulował opisaną sytuację. Poniżej znajdują się niezbędne informacje:

  • system działa na algorytmie binarnego drzewa wyszukiwawczego,
  • wprowadzane wartości są unikatowymi liczbami całkowitymi z zakresu [0..232-1],
  • początkowa postać bazy danych jest już wypełniona liczbami zgodnie z algorytmem BST i tych liczb nie wolno modyfikować
  • Jasiu może dodawać nowy element oraz przeszukiwać bazę a także cofać operację wstawienia i ponawiać cofniętą operację
  • cofać można operacje maksymalnie do postaci początkowej bazy danych, kolejna próba cofnięcia nic nie zmienia w bazie
  • ponawiać można do momentu ostatnio wstawionej wartości (jeśli do pierwotnej postaci bazy wstawimy 3 liczby, następnie cofniemy wstawienie dwa razy, i wstawimy jedną liczbę, to możemy cofnąć się maksymalnie dwa razy, a po tej operacji ponowić operację wstawienia także dwa razy), każda następna próba ponowienia nic nie zmienia w bazie.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba całkowita dodatnia n określająca początkową liczbę danych w bazie (n ≤ 105).

W drugim wierszu n unikatowych liczb naturalnych, które należy wstawić do drzewa BST.

Następnie jedna liczba q określająca liczbę zapytań (q ≤ 200 000). Zapytanie może przyjmować jedną z czterech postaci:

 

  • i [liczba] - wstaw do bazy liczbę [liczba]
  • f [liczba] - wyszukaj w bazie liczbę [liczba]
  • z - cofnij operację wstawienia
  • y - ponów operację

 

Wyjście

Dla każdego polecenia f [liczba] w danym wierszu wypisujemy kolejne wartości drzewa, przez jakie przechodzimy wyszukując liczbę wypisując na końcu ok jeśli liczba została znaleziona lub brak jeśli liczby nie ma w bazie.

Przykład

Wejście:
8
5 1 6 4 9 2 8 0
17
f 6
f 11
f 3
i 11
i 3
f 11
f 3
z
f 11
f 3
z
f 11
f 3
y
y
f 11
f 3

Wyjście:
5 6 ok
5 6 9 brak
5 1 4 2 brak
5 6 9 11 ok
5 1 4 2 3 ok
5 6 9 11 ok
5 1 4 2 brak
5 6 9 brak
5 1 4 2 brak
5 6 9 11 ok
5 1 4 2 3 ok

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-07-01
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:ALGOLIGA

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.