Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_20_06 - Ciąg arytmetyczny II

Znajdź długość najdłuższego podciągu, który jest ciągiem arytmetycznym.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna niewielka liczba t określająca liczbę zestawów danych.

Specyfikacja każdego zestawu.

Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu jedna liczba n (1 ≤ n  1000) określająca długość ciągu.

W drugim wierszu n  liczb całkowitych zawierających się w przedziale [0..1000].

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy wypisać długość najdłuższego podciągu, który jest ciągiem arytmetycznym.

Przykład

Wejście:
1
9
1 0 7 9 12 13 14 15 19

Wejście:
4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2014-12-17
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.