Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_26_07 - Liczby podzielne przez 3 - ciąg dalszy

Załóżmy, że rozpatrujemy liczby podzielne przez trzy. Rozpatrywana liczba może mieć niektóre cyfry przysłonięte znakiem gwiazdki. Dodatkowo wiadomo, że cyfry, które zostały przysłonięte zawierają się w pewnym zbiorze. Określ, ile może powstać w ten sposób liczb podzielnych przez 3, jeśli zamiast gwiazdki, możesz użyć cyfr, które zostały wcześniej zdefiniowane.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba c określająca liczbę cyfr, które możemy zastąpić za gwiazdki 0 < c < 11.

W drugim wierszu c cyfr systemu dziesiętnego. Każda cyfra wystąpi co najwyżej raz.

Następnie jedna liczba t określająca liczbę zestawów danych (t < 10001).

Każdy zestaw składa się z jednej liczby, maksymalnie 1000 znaków. Gwarantuje się, że najbardziej znacząca cyfra nie jest gwiazdką.

Wyjście

Dla każdego zestawu jedna liczba określająca liczbę liczb podzielnych przez 3. Wynik przedstaw modulo 1010101011.

Przykład

Wejście:
3
1 6 2
5
1
1*
111
3*
3***

Wyjście:
0
1
1
1
9

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-12-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.