Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BOHNO - Suma cyfr miedzy dwiema liczbami

Suma cyfr miedzy dwiema liczbami

Utwórz funkcję sumującą całkowitą liczbę cyfr między dwiema liczbami włącznie.

Input:

Dwie liczby wyznaczające granice przedziału, nie większe niż 100 000 000.

Output:

Suma cyfr wszystkich liczb z tego przedziału.

Przykład

(7, 8) ➞ 15

(17, 20) ➞ 29

(10, 12) ➞ 6


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-03
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Pochodzenie:Łukasz Bohno

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.