Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BST002 - Drzewo BST w wersji nieco mniej light

W tym zadaniu należy wykonać symulację drzewa BST - (Binary Search Tree).

Wykonujemy następujące czynności:

  • i - wstaw element val do drzewa
  • s - wyszukaj element val podając kolejno odwiedzane elementy drzewa BST i jeśli go znajdzie, wypisz jego poprzednik i następnik w formacie: następnik: liczba poprzednik: liczba, natomiast jeśli go nie znajdzie wypisz dodatkowo komunikat: element nie wystepuje w drzewie
  • m - wyszukaj minimum
  • M - wyszukaj maksimum

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba t nie większa niż milion, określająca liczbę zapytań.

W kolejnych t wierszach instrukcje postaci:

  • i [wartość]
  • s [wartość]
  • m
  • M
Wartości są unikatowe i mieszczą się w typie int.

Wyjście

Dla operacji s wypisz kolejne odwiedzane wierzchołki drzewa, dla m wypisz najmniejszą wartość, dla M największą wartość.

Przykład

Wejście:
20
i 12
s 17
s 12
m
i 16
i 4
M
s 5
i 14
i 0
s 7
m
M
M
i 18
M
s 0
s 12
s 0
M


Output:
12 
element nie wystepuje w drzewie
12
poprzednik: brak
nastepnik: brak
12
16
12 4 
element nie wystepuje w drzewie
12 4 
element nie wystepuje w drzewie
0
16
16
18
12 4 0
poprzednik: brak
nastepnik: 4
12
poprzednik: 4
nastepnik: 14
12 4 0
poprzednik: brak
nastepnik: 4
18


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-10-15
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.