Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CMI_01_54 - HASH

Stwórz i zastosuj funkcję skrótu dla ciągu znaków według tego algorytmu. (p = 29, M = 1000000007, 'a' = 1, 'b' = 2, ...).

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę zestawów testowych (nie więcej niż 100).

Każdy zestaw składa się z napisu złożonego wyłącznie z małych liter języka łacińskiego nie dłuższy niż 1000 znaków.

Wyjście

Dla każdego wyrazu jedna liczba będąca jego hashem.

Przykład

Wejście:
5
adam
alina
fraktal
alamakota
alamakot


Wyjście:
318015
1056645
172806220
392931145
146521684

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-03-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.