Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CMI_01_55 - Porównaj wyrazy (HASH HARD)

Sprawdź, czy podane dwa wyrazy są takie same.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczb n nie większa niż milion określająca liczbę wyrazów.

W kolejnych n wierszach wyrazy złożone wyłącznie z małych liter języka łącińskiego. Każdy wyraz składa się z maksymalnie miliona znaków.

W następnym wierszu jedna liczba q nie większa niż milion.

Dla każdego zapytania dwie liczby określające numery wyrazów wczytanych na wejściu.

Wyjście

Dla każdego zapytania napis TAK, jeśli wyrazy są równe oraz napis NIE w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście:
5
adam
monika
kinga
adam
monika
5
1 2
1 4
2 5
2 3
3 3


Wyjście:
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-03-24
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.