Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CMI_02_33 - Sortowanie punktów względem (0, 0) — medium

Posortuj punkty na płaszczyźnie względem punktu (0, 0) począwszy od I ćwiartki.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n nie większa niż 100 określająca ilość punktów do posortowania.

W kolejnych wierszach po dwie całkowite liczby x i y, takie, że -100 < x < 100, -100 < y < 100, określające współrzędne punktów.

Wyjście

Współrzędne punktów posortowane kątowo. 

Przykład

Wejście:
5
-4 2
-1 -5
4 -1
3 3
-3 -1

Wyjście:
3 3
-4 2
-3 -1
-1 -5
4 -1

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2022-03-14
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.