Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

CTZC - Co to za cyfra

Dla zadanej cyfry, wypisz jej nazwę słownie lub napisz "nie ma takiej cyfry!", gdy podany znak nie jest cyfrą.

Input

Jeden znak będący cyfrą lub nie ;)

Output

Nazwa cyfry lub napis "nie ma takiej cyfry!", gdy podany znak nie jest cyfrą. Nie używamy polskiej czcionki.

Example1

Input:
5

Output:
piec

Example2

Input:
t

Output:
nie ma takiej cyfry!

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-11-04
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.