Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ4 - Zamiana liter

Zadanie polega na zamianie liter w wyrazie. 

Wejście

W pierwszym wierszu jeden wyraz a złożony z k dużych liter alfabetu łacińskiego, gdzie k to liczba całkowita z przedziału [2..106]. 

Następnie jedna liczba q nie większa niż 105 określająca liczbę zamian.

W kolejnych q wierszach określone są zamiany liter w następujący sposób:

n1 znak1 n2 znak2, gdzie n1 to kolejne wystąpienie litery znak1, natomiast n2 to kolejne wystąpienie litery znak2 w wyrazie a. W tym momencie należy zamienić miejscami odczytane litery.

Wyjście

Jeden wyraz z wejścia po zastosowaniu zamian znaków.

Przykład

Wejście:
ADAMAAM
2
1 A 2 M
1 A 2 M

Wyjście:
MDMAAAA

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-05-31
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.