Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ6 - Posortuj Euklidesa

Posortuj ciąg liczb całkowitych dodatnich według następującego schematu:

Wcześniej stoi liczba, która ma większy największy wspólny dzielnik z liczbą 1260.

Jeśli NWD(a, 1260) = NWD(b, 1260), to liczby a i  b sortujemy niemalejąco.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca długość ciągu liczb, nie większa niż sto.

W drugim wierszu n liczb całkowitych oddzielanych znakiem spacji należących do przedziału [2..106].

Wyjście

Ciąg liczb oddzielanych znakiem spacji posortowanych według powyższego schematu.

Przykład

Wejście:
5
2 60 101 99 305
Wyjście:
60 99 305 2 101

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2020-06-01
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.