Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ_02_02 - ALAN TURING

Alan Turing — brytyjski matematyk, kryptolog, twórca koncepcji maszyny Turinga i jeden z twórców informatyki. Uważany za ojca sztucznej inteligencji.

Napisz program, który będzie imitował uproszczoną maszynę Turinga. W zasadzie do wykonania będzie miał tylko trzy instrukcje:

  • DODAJ [litera] — dodaje literę na koniec napisu,
  • USUN [liczba znaków] — usuwa z końca napisu podaną liczbę liter (lub mniej jeśli tyle w napisie nie istnieje),
  • ZAMIEN [litera] — zamienia ostatnią literę na podaną (lub nie robi nic, jeśli w napisie nie ma znaków).

Twój program powinien wypisać napis, który znajduje się w napisie po wykonaniu podanych instrukcji.

Wejście

W piewszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę instrukcjii (nie więcej niż 1000).

W kolejnych n wierszach instrukcje zdefiniowane w treści zadania. Podane litery są dużymi znakami natomiast liczba liter do usunięcia jest nie większa niż miliard.

Wyjście

Napis, który zostanie otrzymany po wykonaniu instrukcji. Początkowo napis jest pusty. 

Przykład

Wejście:
8
DODAJ T
DODAJ U
DODAJ R
DODAJ I
DODAJ T
USUN 1
DODAJ N
DODAJ G

Wyjście:
TURING

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-05-31
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.