Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DDZ_02_03 - Pomiędzy 0 i 1

Wypisz wszystkie cyfry znajdujące się między pierwszym wystąpieniem cyfry 0 i ostatnim wystąpieniem cyfry 1.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba złożona z maksymalnie miliona cyfr i nie mniej niż 3 cyfry.

Za zerem jest zawsze co najmniej jedna jedynka.

Wyjście

Ciąg cyfr występujący między pierszym wystąpieniem cyfry 0 i ostatnim wystąpieniem cyfry 1. Jeśli ciąg jest pusty, to należy wypisać napis PUSTY.

Przykład

Wejście:
12302198102

Wyjście:
2198

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2021-05-31
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG NCSHARP CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY JULIA KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG PYPY3 R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.